Opinie, Politiek

Stadsvlucht

einde bebouwde kom.

Ook in 2014 is de stadsvlucht zich blijven verderzetten in Turnhout.

Alweer is het aantal “authentieke Turnhoutenaren” afgenomen. De totale bevolkingsaangroei in 2014 is minder dan 1%. (0,8% om precies te zijn) In absolute cijfers spreken we dan van +357, waardoor we op 1/1/2015 ons mogen verheugen in 42.542 inwoners.

Het aantal vreemdelingen in Turnhout blijft daarentegen wel ‘spectaculair’ stijgen. Deze groep groeide aan met -518- of zowat 10%. Als deze evolutie zich blijft verderzetten dan duurt het geen 10 jaar meer, vooraleer een meerderheid van de Turnhoutse bevolking van vreemde afkomst zal zijn.

Financieel draagvlak

Om tot een beter en stabieler financieel draagvlak te komen, wil Turnhout groeien tot (minstens) 50.000 inwoners. Aan een ‘tempo’ van nog geen 1%/Jaar, zal dit nog een tijdje duren wellicht. Vooral omdat de stadsvlucht die zich al meerdere jaren manifesteert, niet af te remmen valt.

Tegelijk valt uit het financieel profiel van de stad Turnhout af te leiden dat we er qua financiële draagkracht ook helemaal niet op vooruitgaan. Duidelijk is dat de aangroei van de ‘vreemde bevolking’ niet bestaat uit (bvb) rijke Nederlanders…Ook uit de toename van de hulpvragen bij het OCMW blijkt een sterk toenemende verarming van Turnhout.

  •  De eerste helft van 2014 zijn er al zoveel dossiers als in het volledige jaar 2013. De armoede stijgt in Turnhout met 5%.
  • 1 op 12 inwoners van Turnhout stapt naar het OCMW voor hulp (zowel acuut als structureel). 1 op 50 inwoners is leefloner.

 Scholen-terugloop

Vorige week trok men ook aan de alarmbel inzake de toch wel sterke afname van het aantal leerlingen in de middelbare scholen van Turnhout.
De redenen die men daartoe opgeeft zijn divers. Voorzichtig opperde iemand van een schooldirectie dat het kan/kon te maken hebben met “veilgheidsproblemen”. Ook de moeilijkere bereikbaarheid van Turnhout kan een oorzaak zijn.

Wat men niet (durft) oppert of aangeeft als mogelijke reden is volgens mij de toenemende vervreemding, verkleuring van Turnhout en dus ook in de scholen.

Maar…de oplossing ligt blijkbaar in het toenemende aantal kleuters en leerlingen in de lagere scholen. Vermits men de vervreemding/verkleuring dan van ‘jongsaf’ gewend is, zal de scholen-vlucht ‘automatisch’ afnemen.

Kalifaat (*)

Een ‘kalifaat’ zie ik Turnhout (hopelijk) wel niet worden. Maar de kans dat Eric Vos de (voor)laatste ‘bink’-burgemeester zal zijn, schat ik wel in als heel realistisch

(*) http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalifaat

Standaard

Een gedachte over “Stadsvlucht

  1. jan maes zegt:

    Zolang linkse partijen de economische immigratie van vreemdelingen blijven steunen, is het failliet van de grootsteden en later van Belgie onvermijdelijk.

    Like

Reacties zijn gesloten.