Geen categorie

’t Werkt – of toch niet ?!


Het was al een hele tijd geleden dat ik nog eens een commissievergadering bijwoonde. In de Goede Week, tekende ik present op commissie -2-. Vooral vanuit mijn interesse voor werk en economie. En wat ik er uit leerde, leest u in deze blog.
Vooraf : ik betreur het dat documenten die worden toegelicht op dergelijke commissie, NIET ter beschikking zijn voor de aanwezige raadsleden en publiek. Ze worden enkel toegelicht. Als geïnteresserde is het dus wachten tot deze documenten gepubliceerd worden op de website van de stad. Blijkbaar vinden de schepenen het belangrijker om nog voor de commisie naar de pers te stappen…(met bovendien onjuiste informatie wat de stijging van het aantal leefloners betreft…)
https://www.gva.be/cnt/dmf20190417_04336080/zonder-het-plan-werk-zou-het-aantal-leefloners-zeker-gestegen-zijn

Leer werken op de werkvloer

Sinds 1 januari 2017 maakt OCMW Turnhout gebruik van de mogelijkheid om leefloners ter beschikking te stellen van privé-ondernemers, maar ook van sociale economieprojecten. Dat kan via een traject -van twee jaar- Tijdelijke Werk Ervaring (TWE) genoemd. Het kost niets aan de bedrijven behalve het engagement van opvolging en begeleiding. Wat de methodiek betreft vind ik dit een hele verbetering. Vroeger was art. 6O te veel gefocust op rechten verwerven in de werkloosheid. Met dit traject van TWE gaat het voornamelijk over competentieverwerving, gericht op duurzame tewerkstelling.

The points of the jury

Onmiddellijk na dit traject van 2 jaar, zijn  12 van de 37 beëindigde trajecten aan het werk, goed voor 32%. Wat verder in de tijd bekeken, na 3 maanden zijn er 14 van de 29, of 48% aan de slag. Waar dan ? Dat kan naast de reguliere economie ook in de sociale economie zijn. Een sector die grotendeels leeft van subsidies.

Helemaal te zot vind ik dat een langdurig interimcontract van…6 weken (30 werkdagen dus) ook als duurzame tewerkstelling wordt aanzien.

Twee jaar via leefloon op een werkvloer staan en al na 30 gewerkte dagen terugvallen op de werkloosheid…dan zitten we bijna terug op het oude begrip van art.60, namelijk lang genoeg werken om voldoende dagen te hebben voor den dop !! Ik hanteer alvast andere begrippen wat duurzame tewerkstelling betreft.

TOE-KOMST…

Is de naam van het -peperdure- project wat zich richt naar anderstalige nieuwkomers met leefloon. Sinds maart 2018 t/m februari 2019 zijn er van de 102 dossiers al 7 (zeven) op de reguliere arbeidsmarkt terecht gekomen. Tja, een analfabeet in zijn eigen taal Nederlands leren ?! Monnikenwerk, titanenwerk of onbegonnen werk ??

https://wolput.com/2018/03/09/begeleiden/

Ondertussen…

blijft in de Turnhoutse werkloosheid het aantal laaggeschoolden enorm hoog. Met 1105 op een totaal van 2.129 werklozen, tot 52% van dat totale aantal zelfs. 567 van hen zijn JONGER van 40 jaar ! Onder hen 270 Belgen (47%) 349 (waarvan 173 Belgen) van hen zijn zelfs GEEN dertig jaar…Niet toevallig lopen deze cijfers parralel met de jonge leefloners in onze stad.

Pak deze (te) grote stock aan

en investeer in deze groep van jonge werklozen om hen naar een duurzame job te begeleiden. Jongeren in leefloon krijgen van het OCMW in Turnhout de kans om te studeren met behoud van leefloon. Waarom geen gelijkaardige inspanning doen voor jonge werklozen ? 349 jonge werklozen van minder dan 30 jaar… 75 van hen zijn schoolverlaters die in hun beroepsinschakelingstijd (BIT)vertoeven. Een periode waarin zij NIET in aanmerking komen om via VDAB studies aan te vatten…

Bovendien investeerde OCMW Turnhout al flink wat geld in het verwerven van patrimonium om sociale economieprojecten mogelijk te maken maar enkel bedoeld voor leefloners… Denk daarbij aan de aankoop van wassalon Gudrun, de investering in de Klein Engelandhoeve en het Veldekenshof. Dat laatste alleen vergde reeds een investering van meer dan 1 miljoen euro.

Maar ondanks het zeer grote aantal leefloners in onze stad, krijgen ze het werk in het Veldekenshof NIET rond. Ik zie op hun website dat ze op zoek zijn naar flexi’s en jobstudenten…Ik krijg het allemaal NIET meer aan elkaar geknoopt !! (zie foto)

Task force

Meermaals reeds hield ik een pleidooi voor het oprichten van een task force met ALLE actoren van de arbeidsmarkt. Werkgevers, interimkantoren, VDAB en de lokale overheid om krachten en middelen te bundelen. We mogen niet aanvaarden dat zich in onze stad een dergelijk groot sociaal passief ontwikkeld van zeer jonge maar laaggeschoolde werklozen, die NIET als leefloongerechtigde gekend zijn.

Of heeft men in het te ontwikkelen beleid rond werk-tewerkstelling en (sociale) economie, liever géén -al dan niet kritische- pottenkijkers ?

Standaard

Een gedachte over “’t Werkt – of toch niet ?!

  1. linsen tony zegt:

    We vinden dat het allemaal eens gezegd mag worden.De vorige voorzitter van het OCMW kwam ook naar wassalon Gudrun met een project.Drie jaar later zitten nu met 3 rechtzaken met niet nakomen van overeenkomsten en beloften(u kan de dossiers inzien)ze huren u pand en bij verhuis laten ze de machines gewoon achter.Als sociale organisatie en tewerkstelling heb ik daar wel mijn bedenkingen bij

    Like

Reacties zijn gesloten.