Geen categorie

Begeleiden

Afbeeldingsresultaat voor logo ocmw turnhout

Onder de Turnhoutse anderstalige leefloners is bij zo’n 6 op 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden. Daarvoor volgen ze vaak taallessen, maar ook andere problemen maken het hen moeilijk om aan een job te geraken. Sommigen zijn laag tot zeer laag geschoold en het ontbreekt hen aan de juiste vaardigheden of netwerk om in het arbeidscircuit te kunnen stappen.
Samen met andere partners heeft OCMW-Turnhout nu een project uitgewerkt, waarbij 165 anderstalige nieuwkomers -die nu nog amper Nederlands spreken of verstaan- binnenkort individueel begeleid zullen worden om ervoor te zorgen dat ze sneller de weg vinden naar een betaalde job.
Kostprijs van dit traject-project = 748.000 euro, of ruim 4.500 euro per deelnemer. Dat is een forse som. “Een naar Turnhoutse normen gigantisch bedrag”, zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck (CD&V). in GVA

https://www.gva.be/cnt/dmf20180308_03398110/stad-wil-165-nieuwkomers-klaarstomen-voor-job

Bij zulke gigantische investering wil ik graag volgende aandachtspunten en/of vragen aanstippen
*In tegenstelling tot sommigen vind ik dit een verantwoord project/uitgave. En ja, het is een flink pak geld  voor nieuwkomers die tot nog toe enkel maar geld hebben gekost aan onze samenleving (bed, bad en brood, gezondheidszorg in de opvang als asielzoeker en nu dus het leefloon)

Deze mensen maken deel uit van de Turnhoutse samenleving. Hen laten aanmodderen of zich laten nestelen in het leefloon is helemaal geen optie. Dat zou ook nadelig zijn voor de sociale cohesie in onze stad.  En ja, er zijn zeker ook andere leefloners en langdurig werklozen (Belgen) die een gigantische afstand kennen tot de arbeidsmarkt. Om allerlei redenen. Ook voor hen is dergelijke intensieve één op één begeleiding aangewezen.

*zijn er, of komen er voldoende garanties van het bedrijfsleven om deze mensen na dit traject ook effectief een job te geven ? Als ik de bedenking van Burgemeester Eric Vos lees over het vergroten van de instroom naar de tewerkstellingsprojecten van het stadsbestuur zelf…We kunnen ze toch niet allemaal gaan tewerkstellen in één of ander “stedelijk Veldekenshof” denk ik dan…
https://www.turnhout.be/nieuw-traject-moet-anderstalige-nieuwkomers-sneller-aan-werk-helpen

*Wederzijds engagement van zowel deelnemers als begeleiders is belangrijk. Het mag geen vrijblijvend ‘gedoe’ worden en al zeker geen pampering van deelnemers. Ook is de duurtijd van de trajectbegeleiding best bij voorbaat afgesproken

*In projecten als deze is het mijn inziens enorm belangrijk verder te kijken dan de aankondiging ervan. Ik reken erop dat stad en OCMW hun burgers dan ook regelmatig zullen informeren over resultaten en de voor(uit)tgang van dit project. Alhoewel het me  nu  nog niet duidelijk is, wat de duurtijd zal zijn van deze trajecten. Een 6-maandelijks rapport in één van de gemeenteraadscommissies lijkt me zeker geen overdreven vraag.

Succes aan de deelnemers en aan Stad/ocmw vraag ik uitdrukkelijk : vergeet ook de andere leefloners en/of langdurig werklozen niet.

Standaard