Geen categorie

Europese zotternij

Afbeeldingsresultaat voor fotos europese  en Belgische vlag

De -Europese- beslissing, dat werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie na één maand werk in een andere lidstaat een werkloosheidsuitkering in dat land moeten kunnen aanvragen, wordt in ons land best NIET in wet omgezet. En daar is een heel goeie reden voor. In België kan je, als enige land van de EU, onbeperkt in de tijd werkloosheid genieten.
Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen, wiens mandaat ten einde loopt, is er niet in geslaagd om deze Europese beslissing tegen te houden.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eu-werknemers-krijgen-na-een-maand-werk-recht-op-werkloosheidsuitkering~a91ce8b4/

Uit het jaarverslag van de RVA (2018) leren we dat er in België –33.341- EU-buitenlanders en -23.607- NIET EU buitenlanders een uitkering genieten als werkzoekende. Dat is goed voor 20% van deze groep, ten aanzien van het aantal Belgische werklozen. Voor elke 100.000 volledige werkloze en werkzoekende Belgen, betalen we ook 20.000 NIET-Belgen.

RVA betaalde in 2018, -22.471.626 euro uit aan Turnhoutse werklozen (tijdelijke werkloosheid NIET inbegrepen) Dat is maar liefst 12% minder dan het voorgaande jaar (25.472.854) In een eerdere blog schreef ik al dat we in Turnhout nog maar 48% werklozen tellen van Belgische origine…

https://wolput.com/2019/03/06/open-blik-op-turnhouts-toekomst/

Alle uitkeringsgerechtigde werklozen samengeteld, dat zijn er dan -438.477-. In 2007 waren er nog 690.662. Een ferme daling. Maar, wat de uitgaven betreft is het minstens een vestzak-broekzak operatie. Immers is de voorbije jaren het aantal langdurig zieken, spectaculair toegenomen. +71.000 sinds einde 2014, of nu 415.OOO Belgen die + 1 jaar ziek zijn…

https://www.hln.be/de-krant/opnieuw-meer-langdurig-zieken-415-000-belgen-zitten-al-jaar-thuis~a57e0334/

Goed om weten en om de cijfers te kunnen volgen : er zijn -348.221- werklozen die werkzoekende zijn en daarnaast nog eens 90.256 die NIET naar werk moeten zoeken. Onder hen de ‘bruggepensioneerden’ nu SWT’ers genoemd, of voluit, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

https://www.rva.be/nl/documentatie/publicaties/jaarverslag/jaarverslag-2018

Standaard