Geen categorie

Politiek in de bubbel van het grote gelijk

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen van navelstaren

Het tijdperk ‘Vos’ ligt bijna achter ons. Zijn burgemeesterschap was enkel het gevolg van een accident de parcours bij NVA. Of er in de toekomst nog veel -positieve- herinneringen zullen worden opgehaald over deze ‘passage’ in de Turnhoutse politieke geschiedenis ? Het is nog maar de vraag !

Het eigen -on-gelijk

Eric Vos en zijn partij TIM gingen er prat op dat hij de enige burgemeester was -van een centrumstad dan nog- zonder ook maar enige binding met eender welke partij. Zij hadden geen behoefte aan richtlijnen van één of ander partijcenakel. En dat zetten ze ook in hun verkiezingscampagne duidelijk in de verf.

Maar was dit ook een goede zaak voor Turnhout ? Mijn antwoord op deze vraag is duidelijk : NEEN ! Turnhout heeft de voorbije jaren zeer zwaar ingeboet op zijn -bovenlokale- invloed èn uitstraling. In de plaats wonnen we heel veel aan (kind)armoede, blijvend grote werkloosheid, vooral ook bij niet-Belgen, meer migranten en asielzoekers, leefloners… En we wonnen ook heel wat slechte punten op vlak van mobiliteit, zwerfvuil en (on)tevredenheid zoals uit allerlei indicatoren in de stadsmonitor en andere onderzoeken is gebleken.

https://wolput.com/2017/04/05/turnhout-surplacet/

Navelstaren

Dergelijke houding van een burgemeester en zijn partij leidden al te veel tot navelstaren. Enkele voorbeelden die aantonen dat het huidige schepencollege met niet veel meer dan dergelijk navelstaren bezig is geweest. 1) Het Streekplatform Kempen maakte recent hun regioanalyse bekend in ‘Kempen ontcijferd’. Turnhout -enige centrumstad in de Kempen- wordt daarin slechts zijdelings vernoemd en dan nog alleen als het over een probleemsituatie gaat. Inzake werkloosheid citeer ik letterlijk : “Op gemeenteniveau zijn de werkloosheidsgraden voor 2017 al ter beschikking. Binnen de Kempen is de hoge werkloosheidsgraad van de stad Turnhout (12,3%) een uitschieter. De gemeenten Mol (7,3%) en Herentals (7,2%) hebben een werkloosheidsgraad boven het Vlaamse gemiddelde (7,0% in 2017). Laakdal kent de laagste werkloosheidsgraad met 5,2%. ”  (ter info : zowat 36% van de allochtone werklozen in de Kempen, woont in Turnhout)

2) Deze navelstaarders waren ook niet bereid om het -zeer goede- voorstel van het VB om alsnog de benaming van het ‘Wintersalon’ te wijzigen in ‘Kerst- en Wintersalon’ te aanvaarden. Een markanter voorbeeld van bekrompen navelstaarderij kan ik niet aanhalen !

http://streekplatformkempen.be/regiocijfers/

Ander(s) en beter ?!

Het roer moet dringend worden omgegooid. En ja, ik weet en begrijp ook wel, dat er heel wat scepsis leeft over de nieuwe bestuursploeg. Meerdere mandatarissen uit het huidige bestuur, maken immers op 1 januari opnieuw hun opwachting. Maar tegelijk ben ik overtuigd dat een energieke, sterk aan de kar trekkende burgemeester, wiens horizon verder reikt dan de Turnhoutse grenzen, een sterke invloed zal hebben op het te voeren beleid !

Wat mij betreft : kom op met dat bestuursakkoord

Standaard