Geen categorie

Tips voor een bestuurstrip

Afbeeldingsresultaat voor fotos van tips

Wellicht is men nog volop aan het schrijven wat het bestuursakkoord betreft. Met 4 partijen en allemaal van een ander gedacht is dat voorzeker ook geen makkelijke klus. Nu ja, de huidige coalitie nam ook een jaar de tijd om het bestuursakkoord vorm te geven en aan de gemeenteraad voor te leggen. Het is beter de nodige tijd te nemen dan met wat knip- en plakwerk uit te pakken. Turnhout heeft recht op een degelijk, uitvoerbaar, gedragen èn betaalbaar bestuursakkoord.

Blijft aanzuigeffect vluchtelingen bestaan ?

CD&V schrijft in zijn programma dat de capaciteit van opvang (vluchtelingen) reeds is overschreden, wat met zich brengt dat er een stop moet komen. Het aanzuigeffect naar vluchtelingen/migranten dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector mag niet worden versterkt door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen.

Maar, wat veranderd er, als dat wat reeds uitgebreid aanwezig is allemaal blijft bestaan ?
Er gaat nu al heel veel geld naar het OCMW. De totale toelage aan het OCMW voor 2018 beloopt maar liefst -8.775.492 euro. Hierin vervat uiteraard de toegenomen uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van leefloners/vluchtelingen. Maar ook -419.000 euro- specifiek voor vluchtelingenproblematiek. De aanpak van kinderarmoede -volgens de L.I.M. heeft bijna 80% van de kinderen geboren in kansarmoede een NIET-Belgische moeder- kost enkel al voor een casemanager -48.000 euro aan het OCMW.

In dat OCMW budget is ook 120.000 euro voorzien voor huurwaarborgen, net als 125.000 euro voor woonbegeleiding, voor een belangrijk deel ook voor vluchtelingen
Buiten deze uitgaven staat er nog -81.000- euro in het budget aan toelagen voor werkingen rond vluchtelingenproblematiek (waaronder – 65958- euro werkingstoelage voor wooncel Welzijnszorg Kempen) En verder heb je ook nog de federale tussenkomsten zoals in het leefloon en de Vlaamse uitgaven inzake taallessen en maatschappelijke oriëntatie…Enkel de uitgaven van het OCMW kosten zowat 200 euro per  jaar,  aan ELKE Turnhoutenaar…

Gezond ziek zijn

Uit een studie van De Tijd, blijkt dat het AZ Turnhout het financieel zeer goed doet. AZ Turnhout zit wat dat betreft over de laatste vijf jaar bij de goede helft. Het haalde in die periode gemiddeld een winstmarge van 1,7 procent. In 2017 ging het om 2,2 procent winst.

Bij de fusie van de ziekenhuizen was één van de voorwaarden dat de stad de lonen van de statutaire personeelsleden van het vroegere OCMW-ziekenhuis zou ten laste nemen en ook hun latere pensioenkosten. Met deze gunstige financiële resultaten is hèt moment gekomen, dunkt mij om hierover te heronderhandelen in het voordeel van de Turnhoutse belastingbetaler !!

https://multimedia.tijd.be/ziekenhuizen2018/
https://wolput.com/2017/11/14/gezond-ziek-worden/

Nog uit het cd&v programma : De intense samenwerking met de gemeenten van het Regionaal Stedelijk Gebied Turnhout in het “stadsregio”-concept blijkt niet het gewenste resultaat op te leveren door de vrijblijvende participatie van de gemeenten waardoor veel kansen verloren gaan en de regio ter plaatse blijft trappelen.

Nochtans geeft de stad Turnhout dit jaar ruim -260.000 euro uit aan dit volgens cd&v, nutteloze maar wel erg dure speeltje… Ook dringend aan herziening toe denk ik dan !!

Standaard