Geen categorie

Boodschap voor Luc.

Afbeeldingsresultaat voor fotos werkende mensen
Af en toe richt ik mijn blog aan een specifieke beleidsverantwoordelijke. Nu doe ik dat ten aanzien van Luc Op De Beeck. Momenteel is hij nog OCMW-voorzitter in Turnhout. En dat al sinds 1 april 2007. Aanvankelijk zou hij dit jaar lijstduwer worden van CD&V., zo werd me verteld. Maar hij kwam plots op de 3e plaats terecht, ten koste van uittredend (en niet herverkozen) schepen Luc Hermans.

In de laatste dagen voor 14 oktober kwam hij nog negatief in het nieuws. Omwille van een onverkwikkelijke zaak bij de overname van het wassalon Gudrun.
Maar vanaf 1 januari 2019, zal hij als derde schepen de bevoegdheid werk en economie,  Orion en het ziekenhuis, op zijn naamplaatje kunnen zetten. Hopelijk doet hij meer dan dat en zal hij inzonderheid werk en economie ter harte nemen. Want dat is DRINGEND nodig.

Werk aan de winkel voor Luc

Ik weet niet of Luc de werkloosheidscijfers regelmatig opvolgt ?! Ik kan  hem alvast aanraden om de cijferwebsite van de VDAB –Arvastat– aan zijn favorieten toe te voegen. Geen beter instrument om werkloosheid in Turnhout op te volgen.

Ik doe het alvast voor hem met de cijfers van oktober 2018 in de hand. Met -2.253 werklozen- zitten we nog steeds boven de cijfers van mei 2018 (2.236) De zogenaamde seizoenschommelingen zijn dus nog steeds niet helemaal gerecupereerd. Uw collega’s van groen, verdrinken dergelijke cijfers graag in het geheel van de stadsregio. Ik doe dat ook als ik zeg dat de werkloosheid in Turnhout DUBBEL zo hoog is dan deze van Oud-Turnhout (360); Vosselaar (289) en Beerse (478) samen…

In een nog groter geheel, met name het arrondissement Turnhout worden de cijfers zo mogelijk nog sprekender. Dan tekent Turnhout voor ruim 17% van de 13.087 werklozen. Dat is bijna dubbel zoveel dan het aandeel Turnhoutse inwoners (9,6%) in het arrondissement Turnhout.

En nee Luc, het probleem zit niet zozeer bij de Belgische werklozen. Dat aantal verminderde op één jaar met -212- eenheden of bijna 15%. Bij de vreemdelingen hebben we echter te maken met een aanhoudende stijging (van 790 naar 818 of 4%) Inzonderheid het aantal niet EU-werklozen blijft maar toenemen (van 439 naar 470) net als het aantal leefloners -verplicht ingeschreven- in de werkloosheid (van 405 naar 454) Een en ander staat in schril contrast met uw ambities welke je in februari 2017 nog uitsprak…

http://www.madeinkempen.be/nieuws/ocmw-turnhout-wil-zelf-ondernemen-om-leefloners-aan-job-te-helpen/

Neem zeker ook de cijfers van steunpunt werk eens door. Uit een recent gepubliceerde studie blijkt dat we in onze stad kunnen spreken over een lamentabele werkzaamheids- en werkloosheidsgraad. Dan zal je vaststellen dat Turnhout, –als enige centrumstad– een negatieve groei noteert, van -0,6 ppt, wat de  werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond betreft. Dit in de periode 2012-2016. (59,7 ppt). Logischerwijze staat daar de sterkste stijging van de werkloosheidsgraad in de centrumsteden tegenover, +2,4 ppt, tot bijna 21%.

Klik om toegang te krijgen tot werk.focus_2018_11.pdf

Waar je als OCMW voorzitter meer voor de zachte hulpgerichte aanpak hebt gekozen, zal je nu veel meer geconfronteerd worden met de harde kant van werk en economie. Handen aan het stuur en de ogen gericht op echte en duurzame tewerkstelling, met een economische finaliteit en niet alles ten laste van de belastingbetalende burgers.

Om het met een boutade te zeggen : de tijd van pamperen is voorbij ! Nu is het vooruit met de geit !!

Standaard