Geen categorie

De hand aan en van de ploeg

Afbeeldingsresultaat voor fotos van ploegen

Het bestuursakkoord is er nog niet in Turnhout. De aanduiding van de schepenen met hun bevoegdheden al wel. Om nu al een gegrond oordeel te (kunnen) vellen is het nog wat te vroeg. Maar ik wil wel enkele bedenkingen formuleren.

*Dit is toch niet waar Turnhout voor gestemd heeft.

Een uitspraak die ik de voorbije dagen meermaals hoorde of gelezen heb. Tja, op de oproepingsbrief om te gaan stemmen op zondag 14 oktober staat vermeld : ‘op die dag worden er 35 gemeente- en 9 provincieraadsleden verkozen‘. Met andere woorden, je gaat NIET stemmen voor een bepaalde coalitie. Die ontstaat maar via onderhandelingen, NA dat de uitslag bekend is.

*De huidige coalitie van TIM, Groen, SP.a en CD&V kon op basis van de uitslag verder doen, weliswaar met een nipte meerderheid van 18/35. Het ganse college -met uitzondering van Luc Hermans die niet werd verkozen- kon dus na 1 januari 2019 aanblijven. Maar die keuze werd niet gemaakt. Het initiatief om tot een -nieuwe- coalitie te komen werd aan NVA gelaten. Zij hadden ook de meeste zetels behaald.

*Het Vlaams Belang moest worden opgenomen in het nieuwe bestuur.

Ook een vaak gehoorde en gelezen uitspraak sinds 14 oktober ll. Ik heb het programma van het VB, net als de andere programma’s doorgenomen. En ja, er staat géén enkel onvertogen woord in over vreemdelingen. Maar alle partijen hadden voor 14 oktober wel aangegeven niet te zullen samenwerken met het VB. Maar met of zonder cordon, eender welke partij heeft het recht om te zeggen met wie ze niet in een coalitie willen stappen. De houding van groene Besien in Antwerpen is daar een extreem voorbeeld van

Ik maak me zorgen over de mobiliteit in Turnhout. Zal de ring op een betaalbare manier worden doorgetrokken ? Zal het beleid, in afspraak met de politie, nu eindelijk eens optreden tegen de stoepfietsers, tegen fietsende spookrijders zoals in de Gasthuisstraat. Tegen onverlichte fietsers in het donker. En zal men het spookrijden op de fietspaden langs de ring nu eindelijk gaan ontmoedigen ?

https://wolput.com/2017/10/03/vergif/

In het recente verleden werden we in Turnhout te veel geconfronteerd met het eigengereid optreden van mobiliteitsschepen Boogers. Terzake stel ik wel wat hoop op de volgende ‘slotwoorden’ bij de persmededeling over de bevoegdheden van de schepenen

De vier coalitiepartners benadrukken dat de verdeling van de bevoegdheden werd gemaakt in functie van de ervaring en expertise van de kandidaat-schepenen en dat het college van burgemeester en schepenen een collegiaal beslissingsorgaan is, gezamenlijk verantwoordelijk, en zo samenwerkt voor het totale beleid.

Wat mij betreft : wait and see !

Standaard