Geen categorie

Waar is TiTa Tovenaar ?

Afbeeldingsresultaat voor fotos peilingen

Wij hebben een nieuw stadsbestuur. Hoera en proficiat aan hen die deze verantwoordelijkheid willen opnemen. Want het is vandaag niet evident om je politieke nek uit te willen steken. Dit is voor mij niet de droomcoalitie maar ze verdienen wel de nodige kansen. Kansen om Turnhout terug op de kaart te zetten. Kansen om het ontevredenheidsgevoel èn het onveiligheidsgevoel echt terug te dringen. Ik zal het allemaal met een kritische maar positieve blik volgen.
Dat deze uitslag een moeilijke puzzel veroorzaakte was zondag in de latere namiddag meteen duidelijk. Maar of er nu sprake is van een ruk naar rechts of links ? Als ik de cijfers doorheen de jaren bekijk is het eigenlijk geen van de twee maar levert de Christen democratie wel zeer zwaar in.

Spelverdelers

Wat echter sinds 2012 wel een bepalende rol speelde is enerzijds de splitsing van CD&V en anderzijds de nieuwkomer NVA. Fatsoenlijk rechts werden/worden ze ook wel eens genoemd. Dit in tegenstelling tot het extreem-rechtse VB.

Wat speelde er vooral bij CD&V : Het (te) grote ego van Eric Vos zorgde in 2012 voor een splitsing in de CD&V. Partij die decennialang alleen of mee aan het bewind stond in Turnhout. Nochtans was er binnen de stedelijke raad van CD&V een degelijk compromis gemaakt. Vos zou worden voorgedragen als burgemeester indien hij de meeste voorkeurstemmen behaalde. Dat was voor hem onvoldoende en in zijn drang om met een eigen partij op te komen sleurde hij het hele ACW mee. En weg was het ooit zo grote en sterke ACW middenveld in Turnhout !  

Vergane glorie van CD&V

De voorbije verkiezingen konden we zelfs op 9 lijsten stemmen. Samen met wat in 2012 gebeurde, wist iedereen dat dit tot een nog grotere versnippering kon leiden. Alle peilingen vooraf ten spijt…was het -terecht overigens- de kiezer die de kaarten schudde en niet de peilingen. Waar CVP/CD&V in 2000 nog 13 zetels wist te behalen, moeten ze het nu stellen met nog maar 4 verkozenen.

Hoe dat komt ?

Wat ik nu neerschrijf zijn ervaringen die ik van erg nabij heb kunnen volgen. Een eerste knelpunt is de lamentabele partijwerking van CD&V de afgelopen 3 à 4 jaar.

Een tweede oorzaak van het verlies van CD&V is duidelijk terug te vinden in een erg onoordeelkundige samenstelling van hun  lijst voor oktober 2018.

En de derde -belangrijkste -oorzaak is vooral het totaal gebrek aan respect voor de senioren en hun werk(ing). Met als gevolg dat twee, zeer goed gekende kandidaten -begrijpelijk,  ook afhaakten.

Anderzijds hebben de -nieuwe- jongeren die naar voor werden geschoven het niet kunnen waarmaken. Geen enkele van hen werd verkozen. Het verlies van twee zetels moet grotendeels aan deze barslechte strategie worden toegeschreven. Van vergane glorie gesproken. Er was ook geen Tita Tovenaar meer bij CD&V !!

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blwad_02959517
https://wolput.com/2015/02/16/tovenaar-raymond/

Stemevolutie door de jaren heen in Turnhout

Leeswijzer : de cijfers vermelden achtereenvolgens het aantal stemmen behaald in 2000; 2006; 2012 en 2018.

CVP/CD&V : 9.207   8380   4041   3190
AGALEV/Groen : 3857   2935   2878   3195
OPEN/VLD : 5562   3638   1408   1555
SP/SP.a : 3911   4540   3045   3662
VB : 3626   5209   2716   4660
NVA : 0   0   6867   4846
PVDA:  0   0   544   1394
TIM : 0   0   4380   3554

Standaard