Geen categorie

Geef me werk, werk, werk

Afbeeldingsresultaat voor fotos van vacatures

Jobs, ze zijn er. Maar voor wie ?

In mijn blogs heb ik al meermaals aandacht besteed aan de werkloosheid in mijn stad, Turnhout. Maar, hoe zit het dan met het aantal vacatures in diezelfde stad ? Zijn er die en zo ja in welke hoeveelheid ? Een cijfermatige analyse dringt zich op.

Hoeveel jobs in de aanbieding

Het afgelopen jaar waren er in Turnhout maar liefst -14.000- vacatures. (periode juli 2017 – juni 2018) Maar dat cijfer moet je wel nemen met meer dan een korrel zout. Die vacatures worden opgesplitst in maar liefst -3- categorieën. Zo maakt VDAB een onderscheid tussen vacatures, welke rechtstreeks aan hen werden gemeld. Zonder uitzendopdrachten. In een 2e categorie worden dan de vacatures vermeld die via wervings- en selectiekantoren op de site van VDAB verschijnen en tenslotte komen de uitzendjobs apart in de tabellen terecht.
Heel wat van de vacatures welke niet rechtstreeks bij VDAB worden gemeld komen echter meermaals voor in die tabellen. VDAB maakt zelf enkele belangrijke kanttekeningen bij deze cijfers op hun website
https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html?geo=13046

 14.000 vacatures (g)een reëel cijfer

Wat is dan een redelijk betrouwbaar cijfer inzake vacatures in Turnhout ? Voor mijn part is dat het cijfer van vacatures welke rechtstreeks aan VDAB worden gemeld. Dan krijg je uiteraard heel andere proporties. Zo werden het afgelopen jaar slechts -2.614- vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld. Een cijfer wat dus schril contrasteert met het totaal van -14.000- vacatures. Een aantal wat trouwens absoluut NIET kan overeenkomen met de concrete arbeidsvraag en conjunctuur.

Ik beperk mijn analyse dan ook tot de VDAB-vacatures. (einde juni staan nog -417- van deze vacatures open)

Wat is de aard van deze vacatures

Voor 604 van deze aanbiedingen is er geen studievereiste en voor 170 volstaat een getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs. 833 vacatures mikken op middengeschoolde werkkrachten en 1007 op hooggeschoolden. Opvallend cijfer : er waren op één jaar slechts -15- vacatures waarvoor men specifiek mikt op personen die de 3e graad secundair, richting kunst beëindigden. Rationeel stel ik me dan meteen de vraag, waarom wij dergelijke richting die blijkbaar absoluut niet arbeidsmarktgericht is, blijven aanbieden…

Voor wie zijn deze jobs ?

Duidelijk niet voor Turnhoutse werklozen. Want de Turnhoutse werkloosheid daalde in datzelfde jaar waarin er -2.614- vacatures waren in de stad, met slechts -147- eenheden… Turnhout vervult dus duidelijk een sterke regionale tewerkstellingsrol waarbij de plaatselijke krachten worden verdrongen.

Wat de redenen kunnen zijn voor deze mismatch zou best het onderwerp vormen van een grondige studie !

 

Standaard