Geen categorie

Cijfers en letters. Alweer !!

Afbeeldingsresultaat voor fotos pas geborenen

In mijn blogs verwerk ik regelmatig ‘klinkende’ cijfers over de staat van de stad Turnhout. Cijfers die allemaal perfect naspeurbaar zijn voor iedereen die dat wil. En toch, er zijn van die criticasters -ja die heb ik ook bij mijn volgers- welke die cijfers dan toch in twijfel willen trekken. Ik noem dat een vorm van platte politiek !

Kansarmoede bij kinderen

Ik heb het al meermaals gezegd en geschreven : Turnhout importeert armoede. En de cijfers die Kind en Gezin samenbracht inzake kansarmoede bij kinderen, tonen dat overduidelijk aan. Hoe zij dit meten, staat te lezen in hun persmededeling. De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin gaan tijdens hun contacten met gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreken we over een kind dat in kansarmoede leeft.

Vooruitgang in de achteruitgang

We bekijken even de cijfers van Turnhout.
In 2014 tellen we 9,1% geboortes in kansarmoede bij een ‘Belgische moeders’ en 27,9% bij een ‘vreemde moeder’. In 2017 zijn die cijfers respectievelijk 11,7% (bij Belgen) en 44,1%. (bij vreemden) In een eerdere blog schreef ik ook al dat er in diezelfde periode, 2014/2017 heel wat vreemdelingen zijn bijgekomen in onze stad. Inzake meeste diversiteit, staat Turnhout op de 6e plaats van de 76 gemeenten in de provincie Antwerpen.

https://wolput.com/2018/06/03/als-een-vreemde-in-eigen-stad/

Verbanden zien en erkennen

De cijfers van K&G tonen duidelijk een sterk verband aan tussen de stijging inzake kinderen in armoede en het sterk gestegen aantal vreemdelingen !! We boeken dus vooruitgang in de achteruitgang. Twee kanttekeningen wil ik hierbij maken. 1) heeft kind en gezin toegang tot elk gezin waarin een kind werd geboren ? 2) de kansarmoede meet men naar onze -Belgische- normen. Welk resultaat zou je krijgen als men dit zou meten aan de normen van het land van herkomst ?
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Vorig jaar werden de nieuwe maar weliswaar erg dure academies in gebruik genomen. Een verademing voor wie vanuit Turnhout, maar vooral vanuit omliggende gemeenten zijn kunsten wil bekwamen. Turnova krijgt -na 45 jaar leegstand van de Brepolssite- steeds meer en hogere vormen. En einde van de maand kunnen we met z’n allen aan fantastische nacht van de Gasthuisstraat beleven. Enkel wat de hervestiging van de bib betreft, is het terug naar af, wegens te duur.

Standaard