Geen categorie

‘T is grellig *

Afbeeldingsresultaat voor fotos straten opkalefateren

Als ik te voet door enkele Turnhoutse centrumstraten stap, dan valt me een grote leegstand op, een verloedering zelfs. Inzake shoppen in Turnhout zijn alle ogen enkel gericht op de Gasthuisstraat en het nog steeds in aanbouw zijnde Turnova. Maar ook in de Gasthuisstraat, is er nog steeds een leegstand.
Van zodra je het (zes)hoekje om stapt en je komt in de Victoriestraat dan komt de haast volledige leegstand van deze straat, je als een depressie tegemoet. De belangrijkste oorzaak hiervan, is het njet wat Turnhout heeft uitgesproken tegen het project Victoriehof. Maar ondertussen staat ook de overkant van de straat zo goed als leeg. Gelukkig maar dat de B&B Bon Bon Jour/nuit, met winkel, degustatie en wellness goed blijft stand houden. Chapeau voor de uitbater Chris Erkelens.
Als ik de Gasthuisstraat verlaat, via de Markt, kom ik in de Otterstraat terecht en zie daar een gelijkaardig beeld. Ik wandelde kort geleden nog van Raf en Otje naar de Markt. Ook hier veel leegstand. Maar gelukkig wel een nieuwe Moskee die bijna gebruiksklaar is !

Diezelfde Otterstraat is straks ook de aanrijroute voor het winkelpark/parking Turnova, in het nieuwe centrum van onze stad. Niet enkel in dat opzicht is deze straat dringend toe aan een ernstige, doortastende opkalefatering.

De beleidsploeg die zal aantreden na de verkiezingen in oktober zal zowel inzake leegstand als inzake straat(beeld)vernieuwing, dringend de hand aan de ploeg moeten slaan. Want ook de Gasthuisstraat ligt er op meerdere plaatsen bij als een patattengroef…

Verkiezingsprogramma’s -ambities zeg maar- zullen dus best wat verder reiken dan het creëren van een fietsvriendelijke stad. Maar, de hamvraag of er genoeg geld zal zijn, kan nu al, vrees ik, negatief worden beantwoord. Immers, de pensioenlasten van deze stad zullen vanaf 2020 en volgende jaren, zwaar toenemen. Dit ingevolge de aankomende pensioneringsgolf bij het stadspersoneel.

In de TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019, staat al geschreven dat de prognoses van de pensioenkas op langere termijn volgens Ethias vrij negatief zijn. Ook het OCMW, de politie en de hulpverleningszone (brandweer) worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten.

Meer uitgaven en minder inkomsten ingevolge stijgende armoede. Maar dat kan je beter allemaal zelf lezen in de nota die werd opgemaakt, in functie van het budget 2017. (als bijlage)

Wie deze nota goed leest zal het met me eens zijn : het staat er niet letterlijk…maar een belastingverhoging bij het begin van de nieuwe legislatuur zal onafwendbaar zijn…

Een verhoging van de personenbelasting met 1% is goed voor 1,5 miljoen euro/jaar. Of een goeie 9 miljoen over 6 jaar wat enige -extra- investeringsruimte zou bieden

https://www.turnhout.be/stad-turnhout-meerjarenplan-2014-2019-toelichting-versie-2017

* ’t is grellig is een Turnhouts dialectwoord voor : het is erg

Standaard