Geen categorie

Weten waarover je spreekt !

Afbeeldingsresultaat voor fotos van een spreker achter de microfoon

Bij de voorstelling van -TIM 2018- opperde Eric Vos, de afgelopen jaren een mooi parcours te hebben afgelegd. Hij wil zichzelf opvolgen. Een andere opvallende uitspraak kwam van TIM-voorzitter Jasper Van Meerten. “Wij hebben geen Vlaams programma overgoten met een Turnhouts sausje”, aldus de man die als voorzitter van de burgemeesterspartij NIET in Turnhout woont…

https://www.gva.be/cnt/dmf20180402_03442798/eric-vos-gaat-voor-tweede-termijn-als-burgemeester

Wat hun Turnhouts programma dan wel is ? Daarover werd nog niets gezegd. Ik wil alvast via deze blog enkele -belangrijke- gegevens meegeven aan TIM maar evenzeer aan alle andere partijen die zullen opkomen.

Kwestie van een beetje stil te staan bij die Turnhoutse context, zodat iedereen weet waarover hij/zij zal praten! In de afgelopen tien jaar zat Eric Vos bijna onafgebroken in het beleid. In de periode 2006-2012 als schepen. En sedert einde 2013 als burgemeester.

In die afgelopen 10 jaar werd Turnhout overgoten met een steeds dikker wordend diversiteit – vreemdelingensausje. En dat weerspiegelt zich in zowel de werkloosheidscijfers, als de armoede-evolutie.

De cijfers (evolutie maart 2008 – maart 2018)

In 2008 waren 1.372 Belgen werkloos of 3,7% van de Belgische bevolking van 36.694 Turnhoutenaren. De allochtonen telden toen 357 werklozen of, ten overstaan van de Belgen zowat 26%. Er woonden toen 3.383 vreemdelingen in Turnhout, waarvan dus 10,5% werkloos was

In maart 2018 tellen we 1.604 Belgen in de werkloosheid, zijnde 4,4% van de Belgische bevolking van 36.356 mensen. Wat de vreemdelingen betreft, die zijn dan al met 807 werklozen (of 50% ten overstaan van de autochtonen) en…nog steeds 10,5% van hun aantal, met name 7.679 allochtonen. De allochtone werkloosheid is 2,38 keer groter dan die van de Belgen. Noteer ook dat in diezelfde periode van 10 jaar het aantal Belgen in Turnhout afnam met 1%, waar het aantal vreemdelingen aangroeide met 226% !

De toevloed is zodanig groot dat er bij wijze van spreken zelfs geen tijd genoeg was/is om mekaar te leren kennen…

Het aantal ‘andere’ in de werkloosheid, waaronder zij die leefloon ontvangen, nam in 10 jaar toe van -133- tot -435- (+327%)  Acties zoals een intensieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers zijn nodig en noodzakelijk…maar is het niet dweilen met de kraan open, als op één jaar het aantal vreemdelingen aangroeit met ruim 700 mensen ??

Economie

In deze 10-jarige periode kwamen er in Turnhout heel wat winkels en/of andere zaken bij van buitenlanders. Zaken die je soms vrij snel van ‘naam’ en/of ‘uitbater’ zag veranderen. Maar evengoed zaken die vrij snel terug de deuren sloten.

De bevoorrading van deze winkels gebeurt vaak door leveranciers van ‘vreemde afkomst’. Ik vraag mij af wat de economische en fiscale return van deze zaken voor onze stad, ons land mag betekenen. Of hoe een winkel waar je bij wijze van spreken 10 horloges kan kopen voor 5 euro, economisch rendabel kan zijn ??

Voor mij is het duidelijk dat de huidige meerderheid de weg van de nog groeiende diversiteit zullen blijven bewandelen. Wij moeten dan maar zorgen dat we goed samenleven. Maar hebben zij ons daar nog bij nodig ? Ik vrees van niet…zoals ik eerder al in een blog heb geschreven.

https://wolput.com/2018/01/18/wij-en-zij/

Standaard