Geen categorie

Perspectief *

Afbeeldingsresultaat voor fotos perspectief

In mijn vorige blog -weten waarover je spreekt- gaf ik al heel wat cijfermateriaal om een evolutie in onze stad te schetsen over een periode van -10 jaar-. In opvolging hiervan, wil ik met deze blog alweer wat cijfers meegeven maar bekeken vanuit een wat breder perspectief. Ik doe daarvoor beroep op de sterkte/zwakte analyse die De Standaard maakte voor elke stad en/of gemeente in Vlaanderen.
https://wolput.com/2018/04/10/weten-waarover-je-spreekt/
http://www.standaard.be/gemeenteprofiel/turnhout

De sterke kanten van Turnhout, vat deze krant samen als volgt : een minderheid die het verkeer niet veilig genoeg vindt om kinderen alleen naar school te laten gaan; 74% zegt op minder dan 8OO meter te wonen van groen zoals een park en een hoger dan gemiddeld aantal plaatsen per honderd senioren in Turnhoutse woonzorgcentra en assistentiewoningen.

De zwakke punten daarentegen zij heel wat ruimer in aantal. Het zijn ook net die wrevelpunten, waarvan uit de stadsmonitor al bleek dat (te) veel Turnhoutenaars zich er aan storen. Je kan via bovenstaande link zelf één en ander nalezen.

Cijfers in perspectief

Turnhout telt -701- mensen die van een leefloon moeten leven. Mechelen, ook een centrumstad maar met het dubbele aantal inwoners van Turnhout telt er -1.145-. Wat de gemeenten van de stadsregio betreft (evenveel inwoners als in Turnhout) zijn er 22 leefloners in Oud-Turnhout; 38 in Beerse en 21 in Vosselaar !!

De andere steden met een centrumfunctie, met name Herentals, Geel, Mol en Hoogstraten tellen samen 124.887 inwoners en hebben samen -694- leefloners…

Welvaart

De welvaartsindex in Turnhout is al vele jaren onveranderd laag, met 89,71 punten. De norm is 100. In Beerse is dat 106,18; Oud-Turnhout 109,11 en Vosselaar 116, 75. Voor wie nog zoekt naar mogelijke drempels voor een fusie, kan in deze welvaartsindex zeker een belangrijke anti-houding terugvinden…

http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies

Kindvriendelijkheid

De ene partij al wat meer dan de andere maar deze coalitie gaat prat op hun kindvriendelijk beleid. Op zich geen probleem maar, alle investeringen op dat vlak richten zich naar slechts 1/3 van alle Turnhoutse huishoudens. Want 67% van die huishoudens is kinderloos. Ook dat is een belangrijk gegeven om een beleid in perspectief te plaatsen.

Standaard