Geen categorie

Mobiliteit (g)een thema ?!

Afbeeldingsresultaat voor fotos ring turnhout

Nog een goeie 5 maanden vooraleer de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten worden ingediend bij het hoofdbureau, namelijk op 15 september. En voor 1 april moet het schepencollege bekend maken wie de gemeentelijk coördinator van deze verkiezingen zal zijn.

https://www.vlaanderenkiest.be/nieuws/bekendmaking-gemeentelijke-coordinator-verkiezingen
Ondertussen zal er bij de ene partij al wat meer dan bij de andere- worden gewerkt aan een verkiezingsprogramma. In aanloop van de verkiezingen van 2012, werd mobiliteit in de stad Turnhout als een zeer belangrijk punt naar voor geschoven. Enkele actiegroepen die zich allemaal schaarden achter één plan van aanpak (Parkstad) zetten destijds de politieke partijen en hun kandidaten, onder druk.

Na 12 oktober 2012 echter, hebben we van deze actiegroepen niets meer vernomen en werd het plan Parkstad opgeborgen in de schuiven van een bureau weliswaar vanhout gemaakt. Nu, 6 jaar later is er inzake mobiliteit weinig veranderd in mijn stad. Oh ja, er was de geruisloze invoer van zone 30 in heel wat straten, een (te) eenzijdig op fietsers gericht beleid van schepen Boogers en -recent- het eenrichtingsverkeer over de gehele lengte van de Wouwerstraat. Maar verder staan we nog -minstens- evenveel in de files (minstens 4 keer per uur  wegens de spoorwegovergangen die evenveel keren per uur dichtgaan.

Doortrekken ring

5 jaar geleden werd door het bestuur van het ziekenhuis (AZ) Turnhout beslist dat er een één groot nieuw ziekenhuis, zou komen op de gronden van AZ Sint-Jozef langs de steenweg op Merksplas. Alhoewel dit een beslissing was, genomen toen NVA nog deel uitmaakte van de meerderheid, namen de nieuwkomers Tim en Groen bij hun intrede in de coalitie, dit mee over.

De voorwaarden die het college oplegde om de ring door te trekken zijn duidelijk van aard om dit op de (zeer) lange en dure baan te schuiven. Bovendien liet het AZ Turnhout, kort na de beslissing van het schepencollege weten dat het rondmaken van de ring niet nodig is in functie van het ééngemaakte ziekenhuis. En zo dachten zij wellicht, een discussie over de campuskeuze te kunnen ontmijnen/vermijden.
https://wolput.com/2017/06/17/geen-ring-nodig/

Immers, in diezelfde periode ontstond een nieuwe actiegroep, Ringbinken genaamd. Zij verzetten zich tegen het doortrekken van de ring. Maar tegelijk stellen ze de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de campus Sint-Jozef ter discussie.
https://www.hln.be/regio/turnhout/-bouw-ziekenhuis-op-campus-sint-elisabeth~a825749a/

Terug naar af voor de campuskeuze van het nieuwe ziekenhuis ?

Het is  momenteel een beetje koffiedik kijken of deze ziekenhuis-keuze een verkiezingsthema zal worden. Gezien deze beslissing gedragen is door de huidige meerderheid zou het me alvast verbazen…
Maar, wil en zal ringbinken hiervan een actueel thema maken ? En hebben ze daartoe momenteel voldoende slagkracht ? Hun facebookpagina telt momenteel 121 likers en 132 volgers.

Maar, met een goed uitgekiend actieplan is er soms niet veel meer nodig om de vlam in de pan te laten slaan.

Standaard