Geen categorie

Suzuki voor werklozen

Afbeeldingsresultaat voor fotos vioolspelers

H et bijzondere aan de Suzuki-methode (viool) is dat je niet eerst een paar jaar noten moet leren lezen alvorens je een instrument mag vastnemen. Als we nu eens zouden nadenken over een gelijkaardige methode om snel uit de werkloosheid te geraken in Turnhout ?
Mijn vorige blog over de lage werkwilligheid in mijn stad was voor Open VLD aanleiding om een vraag te stellen op de gemeenteraad. Ook NVA parlementslid Paul Van Miert, zette één en ander op een rijtje. Het antwoord van het beleid bij monde van burgemeester Vos was flauw (kloppen de cijfers van ING wel) en absoluut niet toereikend.
https://wolput.com/2018/02/20/doen-alsof-je-neus-bloedt/

Daarom doe ik nog eens een –wellicht nutteloze- poging om het beleid te wijzen op de diepere en onderliggende problematiek van de Turnhoutse werkloosheid. Ik vergelijk de cijfers van februari, over meerdere jaren.

5 jaar geleden (2013) waren evenveel Belgen werkloos als nu in 2018. Respectievelijk 1.654 Belgen in 2013 (totaal van 2.258 werklozen) en 1.658 Belgen in 2018, (totaal van 2.464 werklozen). 604 allochtonen in 2013 en 806 in 2018. Wat het aantal werklozen uit niet E.U. landen betreft, tellen we er 282 in 2013 en 474 dit jaar. Naast deze grote stijging, is er nog de opvallende stijging in de categorie ‘andere’, welke vooral de leefloners omvat. 206 in 2013 en 419 dit jaar. Deze cijfers, bijna gelijklopend wat het aantal niet E.U.’ers en het aantal leefloners (andere)betreft, wijzen mogelijks op communicerende vaten.

In 2013/2014 registreerde VDAB geen cijfers over taalachterstand. Vanaf 2015, met 392 zien we ook hier een stijging tot 464 dit jaar.
In de periode 2013-2018 liep het aantal werklozen in Turnhout op tot 2.713 (in 2015)waarvan 1.964 autochtonen en 749 allochonen,om dit jaar af te nemen tot 1.658 Belgen. Een daling van 306 werklozen dus.

Op dit ogenblik is dus 4,5% van de Belgen in Turnhout werkloos en bijna 11% van de niet Belgen. (of 2,5 keer zo hoog) Op één jaar tijd nam de werkloosheid bij de Belgen af met 10,4% terwijl ze bij de allochtonen is toegenomen met 6,2%.

Ik kan niet anders dan concluderen dat de afname van de werkloosheid zich enkel voordoet bij de Belgische inwoners. De link die de studie van ING legt met het aantrekken van meer vreemdelingen is dus correct. Dat de categorie andere (leefloners) zwaar toeneemt (ook nu weer in februari 18 met bijna 20% is onmiskenbaar zo…ondanks de extra inspanningen die de stad heeft voorzien…
https://www.hln.be/regio/turnhout/stad-pakt-stijgende-armoede-aan~a6ff4d4c4/

Als Vos en Boogers kortelings naar Crevits gaan omwille van de subsidies voor de Suzuki-viool-leerlingen moeten ze zeker ook meer middelen vragen voor de precaire (taal)situatie van vele werklozen in mijn stad. Misschien kunnen ze meteen een afspraak boeken bij Muyters, Minister van werk en economie.

Met één tandje bij te steken lossen we het niet meer op. Turnhout heeft als het ware nood aan een snelle Suzuki-methode om de problemen inzake werkloosheid dringend aan te pakken. De sociale cohesie is in gevaar !!

Standaard