Geen categorie

Welvaart in Turnhout daalt

Afbeeldingsresultaat voor fotos hert van turnhout

Vooraf : de cijfers en gegevens die ik verzamelde in mijn nota Turnhout, stad aan de vaart en/of die ik weergeef in mijn blogs, mogen door iedereen worden gebruikt, mits bronvermelding ! Politici, toekomstige politici, partijen e.d. die dit wensen mogen me altijd uitnodigen om één en ander toe te lichten.

In deze blog richt ik de focus op

  • De impact van beleidsbeslissingen Vlaams en federaal
  • De welvaartsindex

Verder bordurend op de cijfers welke ik vernoemde in mijn blog

https://wolput.com/2017/03/04/arbeid-adelt-maar-voor-wie/

ga ik ervan uit dat elk jaar zowat 250 à 300 miljoen euro uit de kassen van sociale zekerheid in Turnhout terecht komt. Uitkeringen werkloosheid zijn goed voor 42 miljoen euro. Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen + tussenkomsten geneeskundige verzorging en medicijnen ruim 40 miljoen euro. Kinderbijslag + kraamgeld is elk jaar goed voor 30 miljoen euro terwijl er voor pensioen zowat 120 miljoen naar onze stad vloeit. Tel daarbij nog 8 à 10 miljoen voor het leefloon en je komt tot een totaal van zowat 250 miljoen !

Een indexsprong van 2%  (1 april 2015) en een gemiddelde verhoging van de energiekosten van 3%, betekent dat er, BLIJVEND 12,5 miljoen euro per jaar;  NIET kan worden uitgegeven door deze groep van uitkeringstrekkers. Wees maar zeker dat je dat voelt in of aan de lokale handel en wandel !

Welvaartsindex

Hiervoor ga ik te rade bij “feitenfiches detailhandel, Vlaamse provincies, http://www.detailhandelvlaanderen.be

  • Vlaanderen = 100
  • Provincie Antwerpen = 103,79

Turnhout had in 2008 een welvaartsindex van : 91,32 die in 2015 zakte naar 89,83. Een significante DALING, waardoor we maar liefst 14 punten onder het provinciaal gemiddelde zitten. Na Antwerpen zijn we de stad met de laagste welvaartsindex in onze provincie.

Ter vergelijking, cijfers 2015 : Mechelen :98,68; Mol :99,06; Hoogstraten : 96,2; Lier : 97,63; Herentals : 96,57; Geel : 100,27

In het rijtje van de 13 Vlaamse centrumsteden laten we, naast Antwerpen, Oostende en Genk achter ons.

Goed om weten dat deze indexen werden gemeten op basis van de inkomsten over 2013. Voor de indexsprong en voor de sterke verhoging van de energieprijzen dus.

Iemand nog op zoek naar verklaringen voor de aanhoudende leegstand in onze stad … Of voor wie op zoek is naar de uitdagingen voor de volgende legislatuur…

Standaard