Geen categorie

Arbeid adelt (maar voor wie?)

Afbeeldingsresultaat voor fotos arbeid adelt

Wie werkt er eigenlijk (nog) in Turnhout.

De dramatische cijfers van werklozen en leefloners in Turnhout zetten mij aan het denken en cijferen. Uitgangspunt : wie heeft een inkomen als loontrekkende, zelfstandige of vrij beroep in Turnhout. En hoe liggen dan de verhoudingen.

Een cijferdans

De beroepsactieve bevolking, dat zijn de inwoners van +18j en -65j, telt 26.700 koppen. In die groep tellen we -2.600- werklozen en -1.150- leefloners. 500 bruggepensioneerden, -1500- langdurig zieken en invaliden. 125O studenten hoger en universitair onderwijs en -8OO- 18 jarigen die hun secundair onderwijs nog niet hebben beëindigd. En niet te vergeten, -3000- huisvrouwen of -mannen.

Als we die cijfertjes optellen en aftrekken, zijn er zowat 15.900 inwoners die effectief een inkomen hebben als werknemer, ambtenaar, zelfstandige of vanuit een vrij beroep.
Sommige van deze cijfers zijn slechts een ‘voorzichtige’ raming en zullen eerder naar boven dan naar beneden moeten worden bijgesteld.

Smalle basis

Een en ander betekent wel dat nog geen 6/10 mensen op beroepsactieve leeftijd ook effectief een ander inkomen heeft dan uit de sociale zekerheid. Afgemeten ten overstaan van de ganse bevolking (43.300) spreken we dan over 36%.

Door de ruime aanwezigheid van de zorgsector en de federale overheidsdiensten in onze stad, alsmede een grote tewerkstelling in stad en OCMW, is het inkomen van vele werkenden, afkomstig van subsidies en overheidsbeslag.

Gevolgen en gevaren

De gemiddelde waarde (opbrengst) van de personenbelasting -per inwoner- in Turnhout is/blijft vrij klein. Een verhoging hiervan moet worden gedragen door een kleine groep mensen !

De kleinste besparing in de sociale zekerheid of bij de overheidsdiensten heeft voor onze stad en zijn inwoners, zeer grote financiële gevolgen. Naast de sterk gestegen kosten van energievoorzieningen en prijsstijgingen in het algemeen.

Het is dan ook -bij wijze van spreken en in deze context- normaal dat de armoede in Turnhout steeds maar verder toeneemt.

Deze cijfers zijn ook weinig aantrekkelijk om investeerders aan te trekken. Niet verwonderlijk dat er een grote winkelleegstand is en blijft, of dat Turnova maar niet kan/wil uitpakken met investeerders in hun 15.000m² winkelruimte.

In de nieuwsbrief van cd&v kon ik deze week lezen wat de plannen zijn om groei van de tewerkstelling aan te gaan pakken in onze stad. Persoonlijk ben ik allesbehalve enthousiast over deze plannen. Nog maar eens studies om (bvb) na te gaan wat er mogelijk is inzake geothermie. Ik vrees dat de kansen hiertoe ‘verkeken’ zijn. Zeker nadat Janssen Beerse afhaakte en zich  wil beperken tot de eigen site. De rest van het geothermie verhaal schrijft men momenteel bij het VITO in Mol.

In deze plannen is één zaak wel heel duidelijk, met name dat men een aantal mensen zal aantrekken om deze studies aan te vatten en mensen te coachen. Zo hebben zij dan tenminste toch werk. Niemand die overweegt om bvb bij de leefloners en langdurig werklozen enkele ervaringsdeskundigen te betrekken om, samen met de doelgroep en samen met de Turnhoutse werkgevers tot concrete en duurzame tewerkstelling te kunnen komen.

Standaard

2 gedachtes over “Arbeid adelt (maar voor wie?)

  1. Jaak Mertens zegt:

    Arbeid is een belangrijk middel om uit armoede te geraken. Opleiding en bijscholing helpen om werk te vinden of om inkomen uit arbeid te verhogen. Is het dan niet hoogst ‘merkwaardig’ dat Syntra Turnhout eind dit schooljaar de deuren sluit…? Laten Stadsbestuur, OCMW, regionale beleidsverantwoordelijken, e.a. … dit zo maar gebeuren?

    Like

Reacties zijn gesloten.