Geen categorie

Overleg=dood !

Afbeeldingsresultaat voor fotos van mensen in overleg

In een blog van 12 juni ll, kondigde ik aan dat het vluchtelingenopvang-centrum Turneia in Turnhout zou worden gesloten.   https://wolput.com/2016/06/12/turneia-gaat-dicht/   Tijdens het buurtcontactcomité van 2 augustus werd deze sluiting -half oktober- door de verantwoordelijken bevestigd.
Ondertussen gonst het van geruchten allerlei. Er zouden namelijk ‘erkende vluchtelingen’ worden gehuisvest. Zo klink alvast een van de meest hardnekkige geruchten. Maar…zijn dit inderdaad slechts geruchten ?

Sinds mijn blog ben ik al herhaaldelijk aangesproken met de vraag : “gaat het nu echt dicht of wa ?!’ Heel wat van mijn vrienden/ buren, vooral ook directe buren van het centrum, zijn kwaad op het Turnhoutse beleid. Telkens weer hoor ik bij hen de vraag :  “waarom ze (wij) niks horen van ’t stad ?!”

Heel deze opvang blijft toch wel een rare historie. Zo zou het schepencollege van niks hebben geweten bij de aankondiging dat zowat -400- vluchtelingen in het centrum van Turnhout zouden worden ‘gedropt’. Vast staat wel dat ze helemaal niets hebben ondernomen om het tegen te houden (wat in Kasterlee toch wel heel anders is verlopen…)

De communicatie met de buurt was er dan ook één van ‘voldongen feiten’
En nu de sluiting dichterbij komt en de vraag : “en wat nu met dit gebouw” steeds luider klinkt, blijft ditzelfde stadsbestuur grandioos in gebreke wat de communicatie over één en ander betreft.

Namens al die mensen die mij vragen stellen over en bekommerd zijn over ‘wat nu’ dring ik via mijn blog aan dat het beleid dringend deze communicatie op gang zou brengen. Zijn er plannen en of vragen die nu reeds op tafel liggen vanuit de eigenaars ?? (groep Corsendonk-hotels)Denken zij aan een bestemmingswijziging??  Zo ja : welke en wat is dan de houding van het schepencollege ?

De vrees dat het ‘voldongen-feiten-verhaal’ zich -niet gehinderd door enige communicatie van het beleid of inspraak van de buurtbewoners- zal blijven verder zetten is dan ook groot.

Er is trouwens nog dat andere dictaat wat op de maag blijft liggen. Dat van de heraanleg H.Hart- en Vlamingenstraat, waarbij de grootste groep bewoners nog steeds niet werd uitgenodigd voor overleg.https://wolput.com/2016/07/09/dictaat/

Samen stad maken, een slogan die steeds meer zure oprispingen teweeg brengt !

Standaard