Geen categorie

Dictaat

Samen stad maken ? Larie en apekool, dat is het!

Begin mei 2012 kondigden Eric Vos en zijn secondant Luc De Bondt, een nieuwe politieke partij aan. T.I.M. of voluit, Turnhout iedereen mee. Een citaat uit wat zij daarover in de pers vertelden : “Eric Vos: ‘Onze mensen hebben hun wortels in het verenigingsleven, in de scholen, in de wijken. De ideeën die daar leven, willen ze vertalen in beleid. We willen gaan voor een beleid ‘dicht bij de mensen’. We denken dan aan thema’s zoals mobiliteit, parkeerbeleid, de netheid van de stad, veiligheid,”  De echte reden van deze geboorte was echter simpelweg het feit dat Vos niet werd aangeduid om de CD&V lijst te trekken en dat zinde hem niet.

We zijn vandaag ruim 4 jaar verder, jaren waarin Turnhout zich kon verheugen in enkele TIM-caravan-tours , om dicht bij de mensen te horen wat er leefde. Maar er kwam, met het aantreden van TIM ook een nieuw bestuursakkoord. Liefst 12 volle maanden hebben we daarop moeten wachten. Thema van dit bestuursakkoord :samen stad maken ! Enkele citaten uit dit bestuursakkoord : Als bestuur hebben we aandacht voor de fysieke leefomgeving door het vernieuwen en het onderhouden van openbaar domein. Dit zal hand in hand gaan met stimuli om het ‘samen leven’ en de sociale cohesie in onze stad te verstevigen.

Of nog : Als bestuur willen we ‘samen stad maken’ in overleg en samenwerking met betrokken, verantwoordelijke burgers en organisaties en instellingen in onze samenleving.
En wat dan met de praktijk van dit moeizaam tot stand gekomen bestuursakkoord ? Simpelweg : er klopt geen kl…n van.

De Vlamingenstraat zal worden heraangelegd. Een groep van ruim 250 belanghebbende en onmiddellijke buurtbewoners werd hierbij echter niet bevraagd. https://wolput.com/2016/06/11/ik-ben-pissed-off/  De vraag dit toch nog te doen vooraleer definitief tot beslissingen zou worden overgegaan werd echter met een dictaat beantwoord.

Een dictaat onder de vorm van een bewonersbrief waarin koud/boudweg staat dat in de straat een knip komt en het speelplein nog groter zal worden gemaakt. Een idee waarop jaren geleden toenmalig schepen Dimitri Gevers als werd teruggefloten…

Als verklaring naar het waarom van deze wijze van handelen, zijn er wellicht meerdere antwoorden mogelijk
*deze groep bewoners -jaarlijks goed voor zowat 70 à 80.000 euro aan roerende voorheffing voor de stadskas- worden niet aanzien als ‘betrokken en verantwoordelijke burgers’
*Schepen De Bondt en zijn diensten (ambtenaren) wil liever niet in gesprek gaan met ambetante buurtbewoners
*Niet de politiek maar de ambtenaren maken het beleid uit. Zij sturen de politici vanuit de redenering : jullie, -schepenen/burgemeester-, zijn hier maar tijdelijken, wij zijn hier de vast-benoemden. Persoonlijk vrees ik dat dit laatste antwoord het meest aansluit bij de bestuursrealiteit van Turnhout!

In dit alles is er slechts één zekerheid : in 2018 komen al die ondertekenaars van het bestuursakkoord ‘samen stad maken’ weer bedelen om (onze) stemmen. Onder het motto : zie eens hoe goed wij het hebben gedaan. Bij mij kunnen ze niet meer terecht voor een stem!

Standaard

2 gedachtes over “Dictaat

 1. Ivo Bollen zegt:

  Dré, geen van de 4 partijen die de huidige meerderheid uitmaken, nu dan wordt het rechts stemmen, of komt er nog een partij bij in Turnhout.
  Alhoewel, als ik die gezichten zie van dat Turnhout schepencollege, dan zijn dat op die gezichten van S.Pa, allemaal bekende personen, met een ge weet wel welk verleden.
  Het is straf dat u zich daar niet kunt in vinden.
  Een troost, in Geel, is het niet anders,,maar ja daar is bewegingspunt Geel volledig buitenspel gezet.
  Nooit meer actiegroepen dan in deze legislatuur

  Geliked door 1 persoon

 2. Daniel zegt:

  Zelf ben ik links georiënteerd, maar met de zinsnede “Niet de politiek maar de ambtenaren maken het beleid uit.” kan ik niet anders dan akkoord geven. Erger nog, de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen door toedoen van de politiek. en daar komt men bij het gezegde uit. ” het is niet belangrijk wat je kent, maar wie je kent.”.. En helaas is dit maar al te waar….. We zitten met een bestuur dat wil lopen, terwijl het amper kan stappen…….

  Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.