Geen categorie

Illegaal

De federale regering voert, onder impuls van Theo Francken, een humaan, correct asielbeleid. Wat illegalen terugsturen betreft, is het een zwaktebod hem ervan te beschuldigen dat hij daar onvoldoende in lukt. Maar dat de al decennia aanslepende problematiek van illegalen in ons land, de achilleshiel is van het vluchtelingenbeleid, heb ik al meermaals herhaald. https://wolput.com/2016/01/31/uitwijzen/
Hoeveel ?
Exacte cijfers zijn er niet. Dat is ook logisch vermits het ‘niet geregistreerden’ betreft. Afhankelijk van de bron die je erover raadpleegt, variëren de cijfers van 100.000 (ondergrens) tot zowat 250.000. Deze groep van niet-erkenden noemt men ook wel eens de sans-papiers. Regelmatig start zo een deelgroep een actie zoals een hongerstaking. Of trekken ze de straat op om ‘papieren’ te eisen. Daarbij altijd ondersteund door het (voornamelijk extreem linkse) middenveld.

Regularisaties
In het verleden (2000 en 2009) werden via groots opgezette regularisatiecampagnes, zowat 150.000 personen (illegalen) geregulariseerd. Jozef De Witte van het CGKR stelde in 2012, dat deze regularisatiecampagnes een vergissing waren. http://www.standaard.be/cnt/dmf20120330_228

In onze wet- en regelgeving zijn ook heel wat mogelijkheden voorzien om tegen een afwijzing in beroep te gaan. Heel wat advocaten hebben zich in deze materie gespecialiseerd. Ook de illegaal die een aanval pleegde op agenten in Charleroi zou iemand zijn die ‘wegens medische reden’ tegen zijn afwijzing in beroep is gegaan.

Wat ermee te doen ?
Al deze illegalen opsluiten is niet wenselijk en zou onbegonnen werk zijn. Vooral financieel. Als je pakweg 150.000 mensen moet opsluiten aan een kost van 125 euro/dag/persoon zou dat zowat 20 miljoen per dag kosten. Los van het feit dat er geen ruimte voor is. Terugsturen, ja maar wat doe je dan met landen die hun ‘onderdanen’ niet terug willen nemen ? Een erg heikele problematiek is het ongetwijfeld. En ondertussen blijven vele duizenden onder de radar, ook zij die criminele feiten plegen en komen de meesten van hen ook nog eens in een ‘zwart circuit’ terecht.

Gezinshereniging
Een ander aspect van migratie en asielzoekers is de gezinshereniging. Een thema dat heel wat minder in de aandacht komt. Nochtans speken we hier ook over vele tienduizenden, die op die wijze in ons land terecht komen. Van 2010 t/m 2015 zijn via gezinshereniging maar liefst 257.000 personen in ons land toegelaten. Al deze mensen openen van bij hun aankomst recht op (bvb) gezondheidszorgen. Wetende dat België in 2012,(gemiddeld) zowat 4.000 euro/persoon/jaar uitgaf aan gezondheidszorgen spreken we toch over een uitgave van ruim meer dan 1 miljard euro. Enkel voor dit gedeelte van onze sociale zekerheid. En enkel voor deze groep die via gezinshereniging in ons land toekomen !

Sommige politici hebben hun woordgebruik aangepast en spreken voortaan over de ‘asiel-uitdaging’. Vorig jaar werd ook door ondermeer de vakbonden geproclameerd dat de kosten van de sociale zekerheid voor asielzoekers niet hoog oplopen. Hierbij gaf men maar al te graag het voorbeeld van de kinderbijslag. Sindsdien zwijgt iedereen echter zedig over  de kosten in de gezondheidszorg…

Gebrek aan transparantie leidt tot frustratie, die wordt omgezet in haat en racisme, geachte overheid !!

Standaard

6 gedachtes over “Illegaal

 1. Van Otten Paul zegt:

  Blijft nog altijd mijn vraag: Wie heeft dit in loop der jaren allemaal in hun oren geblazen. Dezelfden die nu staan te roepen dat alles te duur word, en dan maar staken ?

  Like

 2. Moest men de werkelijke kosten kennen het zou voor de bevolking een slag in het gezicht zijn omdat maar verder moeten inleveren. Neem nu bv de Lijn er rijden alleen al in Turnhout zoveel bussen rond die voor 90 % worden gebruikt door allochtonen wat ook door ons motto worden betaald en dan te zeggen dat 1 miljard elk jaar daar naartoe gaat. Wanneer stopt het nu eens

  Like

 3. Peter zegt:

  Dré, hoe kom jij aan 257.000 personen die hier zijn gekomen via gezinshereniging? Bovendien ga je er vanuit dat ze allemaal 4.000€ gekost hebben aan medische verzorging en niet gewerkt hebben, dus niks bijgedragen hebben aan onze sociale zekerheid. Lijkt me een beetje met de haren getrokken …

  “Het aantal gezinsherenigingen is de afgelopen jaren fors gedaald. Zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block in de Kamer heeft verstrekt op vragen van Nahima Lanjri (CD&V), Theo Francken (N-VA), Karin
  Temmerman (sp.a) en Denis Ducarme (MR). In 2010 werden nog 41.336 verblijfsvergunningen afgeleverd, in 2011 36.828 en vorig jaar daalde het aantal tot 30.096.

  De helft van de weigeringen wordt beslist omdat de bestaansmiddelen onvoldoende zijn om familieleden uit het buitenland te onderhouden.

  Het zijn voornamelijk de gezinsherenigingen met een Belg die met een derde daalden. De gezinsherenigingen met een niet-EU-burger daalden met 10 procent, met een EU-burger met slechts zes procent.

  Van de 30.000 verblijfstitels in 2012 gaat het om 7.870 voor gezinshereniging met een Belgische onderdaan (-34%), 15.496 voor gezinshereniging met een Europees onderdaan die in ons land verblijft (-6%) en 7.594 voor gezinshereniging met een niet-EU-onderdaan die in ons land verblijft (-10%). In totaal is ongeveer de helft van alle aanvragen geweigerd. “

  Like

  • Peter, ik haal mijn cijfers waar je ze moet halen, met name bij de algemene dienst vreemdelingenzaken.
   Jaarlijkse statistieken 2010-2015. (Het betreft totale cijfers over zowel Belgen, burgers van de EU(niet-Belg)als vreemdeling niet EU, die recht op gezinshereniging openen)
   U kan deze ongetwijfeld wel vinden op het internet.
   Zoals in mijn blog vermeld staat, beroep ik mij inzake kosten gezondheidszorg, op de cijfers van de OESO (toch een respectabele instelling denk ik) die berekenden dat er gemiddeld 4000 euro/persoon/jaar werd uitgegeven aan gezondheidszorg. (rapport van 2012- Ook dat kan je terugvinden op internet).
   Met de haren getrokken ? Ik zie niet in waarom, maar als je dit betwijfeld, nodig ik je uit dit tegen te spreken op basis van cijfers. Ik heb de vraag naar concrete cijfers als meermaals gesteld aan diverse personen en instellingen…maar tot op heden zijn deze vragen allemaal onbeantwoord gebleven. Misschien kan je aan de hoofdredacteur van Apache eens vragen of zijn onderzoeksjournalisten kunnen te weten komen wat de exacte kosten zijn, zowel wat gezondheidszorgen betreft als alle andere kosten inzake asiel en migratie. Hopelijk heb jij dan meer geluk en krijg je de juiste cijfers
   Evenmin met de haren getrokken is het feit dat alle nieuwkomers en ook alle asielzoekers van zodra ze voet zetten op Belgische bodem, recht openen op gratis gezondheidszorg. Op dat ogenblik hebben zij inderdaad nog géén enkele bijdrage betaald. Voorbeeld : een diabetespatiënt die hier toekomt krijgt onmiddellijk en gratis de nodige medicatie. Ook iemand die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijft kan beroep doen op gratis gezondheidszorg. In dat verband verwijs ik naar de ophef die in 2013 ontstond, nadat toenmalig OCMW-voorzitter Homans in vraag stelde of alle illegale HIV patiënten wel aidsremmers moesten krijgen à rato van 800 euro/maand/persoon. Dat kostte toen een aardige duit aan de stad Antwerpen (en bij uitbreiding uiteraard ook alle andere steden)

   Like

Reacties zijn gesloten.