Geen categorie

Uitwijzen

 

 

Geen seconde heb ik getwijfeld. Theo Francken heeft de woorden ‘desnoods laat je ze verdrinken’ nooit uitgesproken. Een beleidsverantwoordelijke die in eigen land een tot nog toe vlekkeloos parcours heeft gereden inzake asielopvang; zo iemand zegt zulke zaken niet!
Anders wat betreft de islamofobe Duitse partij AfD. Hoe verwerpelijk extreem rechts kan je zijn als je ervan uitgaat dat vluchtelingen maar ‘moeten beschoten worden’ als ze trachten de Duitse grens over te steken…

In eigen land valt CD&V de staatssecretaris aan op zijn uitwijzingsbeleid. Hij stuurt er niet genoeg terug van dezen welke geen erkenning krijgen om in ons land te blijven, stelt Nahima Langri. Zelf heb ik van in het begin van deze asielcrisis gesteld dat één van de fundamenten van een goed beleid, de effectieve uitwijzing betreft van niet-erkende vluchtelingen.

https://wolput.com/2015/09/21/gezond-verstand/

Maar…cd&v is wat dat betreft, de laatste die staatssecretaris Francken,iets te verwijten heeft. Er zijn immers nog vele duizenden die al veel langer ‘onwettelijk’ in ons land verblijven. Over de aantallen daarvan bestaat er niet echt eensgezindheid. Wel blijkt er toch een consensus te bestaan over wat ik de ondergrens noem. Deze zou op 100.000 illegalen kunnen worden bepaald. De bovengrens leggen sommigen op meer dan 250.000.
Zelf ga ik uit van toch wel 1,5% van de Belgische bevolking die geen wettig verblijf hebben in ons land. De meesten van deze onwettigen leven in de (grote) steden. Voor Turnhout denk ik dat je mag uitgaan van een 6 à 700 illegalen.

Ondanks die illegaliteit hebben deze mensen recht op een aantal voorzieningen zoals, het recht op onderwijs voor minderjarigen; het recht op dringende medische hulp; het recht op sociaaljuridische bijstand en het recht om te huwen.
Het grootste probleem voor deze illegalen ligt mijn inziens bij de (niet)afdwingbaarheid van arbeidsrechten zoals een eerlijk loon, verlof enz …Ook wat dat betreft duiken deze mensen in de illegaliteit van zwart werk…om te overleven.

Maar hèt nieuws van dit weekend, dat er ruim 10.000 niet begeleide minderjarigen in handen zijn gevallen van criminele bendes (in Europa)is toch wel erg verontrustend. Samen met de vaststelling dat er ook heel wat identiteitsfraude aan het licht komt bij deze asielstroom (in 2012, waarschuwde de korpschef van de Turnhoutse politie dat identiteitsfraude hèt probleem van de toekomst zou worden) toont dit toch wel aan dat heel de asielcrisis meerdere uitzichten heeft!

Standaard

2 gedachtes over “Uitwijzen

  1. fonne van mechelen zegt:

    met wat de staatssecretaris al dan niet heeft uitgesproken of zou uitgesproken hebben ben ik het helemaal eens met dré – zelfs een nva’r zegt zoiets niet. – voor de rest zie ik in bovenstaande blog wel een uiteenzetting van de moeilijkheden van dien wat betreft al dan niet illegale vreemdelingen – ook daar ben ik het mee eens – alleen – “oplossingen” worden er ook niet aangebracht – ik heb die ook niet net zoals ik ook hele waarheid niet heb – ik ben er echter wel van overtuigd dat europa ermee zit en europa het ermee zal moeten doen – goesring of geen goesting – grenscontroles of geen grenscontroles – en – ik weet maar één ding “erop schieten” is zeker niet de oplossing.

    Geliked door 1 persoon

    • Een correct uitwijzingsbeleid kan maar als een aantal voorwaarden worden ingevuld De belangrijkste daarvan is zeer kort op de bal spelen en de tweede belangrijkste is om een uitwijzing niet te beperken tot het overhandigen van een papier wat die uitwijzing bepaald. We moeten er ons ook goed van bewust zijn dat zowel individuen als bepaalde organisaties in ons land ‘klaar’ staan om uitgeprocedeerden op te vangen en hen ‘te ondersteunen’ bij het ‘in illegaliteit’ gaan. Regelmatig komen deze organisaties dan ook op straat om voor de zogenaamde sans-papiers, verblijfsdocumenten te eisen. Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten is net dat kort op de bal spelen uiterst belangrijk!

      Like

Reacties zijn gesloten.