Geen categorie

Ik verhuis *

De voorbije tijd, ontmoette ik meerdere mensen die me zegden, zo snel mogelijk uit Turnhout weg te willen. Steevast kreeg ik een gelijkluidende reden te horen : “er zijn te veel vreemdelingen in deze stad”. (ik bespaar u de terminologie die hierbij gebruikt werd, vermits het in deze context ook geen meerwaarde heeft) Bij één iemand volgde ook nog een getuigenis over een persoonlijke traumatische ervaring met vreemdelingen.

Sommigen huurden of kochten ondertussen op een andere plaats een onderkomen. Anderen zeggen dan weer niet over de nodige financies te beschikken om dergelijke verhuizing te (kunnen) doen

In eerdere blogs had ik het  meermaals over een stadsvlucht. Uit de bevolkingscijfers blijkt immers al enige jaren dat het aantal originele Turnhoutse inwoners, systematisch afkalft. Terwijl het aantal vreemde inwoners zeer sterk stijgt.
Enkele cijfers die dit aantonen : in 2005 zijn 36.911 inwoners van Turnhout, Belgen en 2.642 vreemdelingen. In 2016 zijn nog slechts 36.463 inwoners ook Belg (-448) en 6.423 vreemd. (+3.781) Al enkele tijd heb ik de indruk, het gevoel dat er veel ‘Zwart-Afrikanen met Nederlandse tongval’ naar Turnhout komen.

Het zou een interessante oefening zijn om de migratiestromen (in en uit) in onze stad eens onder de loep te houden. Wie trekt  weg uit deze stad ? Welk profiel (leeftijd, sociale status enz. …) en waarom. Hetzelfde voor wie naar onze stad toekomt. (afkomst, herkomst, vorige woonplaats…)

Ik stel dan ook voor dat het schepencollege op zoek gaat naar één of meer studenten antropologie. Zij zouden dan de opdracht kunnen krijgen dergelijke studie te doen en antwoorden te zoeken op ondermeer de waarom-vragen.

Turnhout profileert zich als een warme en diverse stad. Enkel afgaande op cijfers, zou je kunnen besluiten dat heel wat Turnhoutenaren daar niet echt mee gediend zijn….Maar cijfers zeggen zeker niet alles. Net daarom kan dergelijke studie zeer zinvol zijn. Ook om op een transparante wijze oorzaken en gevolgen van één en ander in beeld te brengen! Wie weet moeten sommige zaken worden bijgestuurd ?!

*voor hen die zich reeds gniffelend zaten te verkneukelen bij de aanhef ‘ik verhuis’:  ikzelf heb géén plannen heb in die richting

Standaard

Een gedachte over “Ik verhuis *

  1. Irene zegt:

    Dre die donkere Hollanders is mij ook al opgevallen en de reden hiervoor is volgens mij de goede sociale voordelen die ze hier krijgen. Zo bv het ziekenfonds ginder betalen ze rond de 150 euro per maand en hebben ze nog eigen risico en hier is dat een habbekrats dus is de reden daar wel ergens te zoeken want werken doen ze niet

    Like

Reacties zijn gesloten.