Geen categorie

Leugens

Er is -alweer- een groot gat in onze sociale zekerheid. Volgens bepaalde politici is dat “onze eigen schuld” We worden immers met te veel, te langdurig ziek.
Niet verwonderlijk, me dunkt. Mensen tijdens hun loopbaan -waar dan ook- uitpersen als een citroen, vervroegd uittreden -brugpensioen bvb- onmogelijk maken en dan als politiekers komen zagen dat mensen langdurig ziek worden en ze sneller terug aan de slag moeten -zonder erbij te vertellen hoe en waar dat dan wel zou kunnen- dit is kort samengevat de ‘filosofie’ (eigenlijk is dit woord zelfs hier niet op zijn plaats) van deze federale regering. Ik kan en zal nooit (willen) begrijpen wat een partij als CD&V in deze ‘gebrek aan onderbouwde visie’ regering blijft doen !

Maar, politici vertellen ook niet het ganse verhaal. Er zijn immers de kosten ‘gezondheidszorg’ aan asielzoekers die steeds hoger oplopen. Immers, ingevolge internationale akkoorden en conventies hebben alle asielzoekers recht op gratis gezondheidszorg. Dit vanaf het moment dat ze voet zetten op Belgische bodem tot ze het land ooit opnieuw verlaten. Zelfs wanneer ze na een afwijzing (niet-erkenning) illegaal in ons land (ver)blijven

Volgens een oeso-rapport bedragen de kosten gezondheidszorg in ons land (gemiddeld) 4000 euro per persoon, per jaar (cijfers 2012) Voor elke 50.000 vluchtelingen is dat een extra kost van 200 miljoen (op basis van de gemiddelde kost van 4000 euro). Een kost waar bovendoen géén inkomsten van deze groep tegenover staan. In het vluchtelingencentrum Turneia bleek kort na opening ervan dat er toen reeds 10 dames zwanger waren

Waarom krijgen we niet de nodige en eerlijke informatie over de hoegrootheid van deze kosten gezondheidszorg voor vluchtelingen. Is men bang voor de reacties van de mensen ? Dat hoeft toch niet, vermits België gewoon toepast wat er terzake internationaal werd overeen gekomen !

Maar door dit gebrek aan transparantie kan je niet anders dan besluiten dat wij maar de halve waarheid mogen kennen. Wat mij betreft zijn halve waarheden nog steeds hele leugens. Het is die houding die zich wreekt. Politiek verliest steeds meer geloofwaardigheid. Om deze en andere redenen keren steeds meer mensen zich af van de politiek. Om Luc Huyse, dit weekend in De Standaard, te citeren : “het is wachten op de volgende zwarte zondag”.

Standaard