Geen categorie

Stil !

stilte

“Het is stil waar het nooit waait”, aldus het gekende spreekwoord. Maar…soms kan het ook wel eens te stil zijn, wat zeker niet altijd positief te noemen is.
We zijn nu 4 weken na de aankomst van de asielzoekers in het O.C.-Turneia (Corsendonk hotel) langs de H. Hartstraat in Turnhout. En in die 4 weken kenden we ook al twee bijeenkomsten van het buurt-contact-comité. Algemeen mag worden gesteld dat deze eerste weken als positief werden ervaren. Niet alleen is het heel die tijd relatief rustig gebleven in onze buurt. Maar bijna dagelijks zien we enkele vluchtelingen bezig, die vrijwillig het zwerfvuil in de buurt opruimen. Tijdens de samenkomst van 5/11 ll, werd ook het heuglijke nieuws medegedeeld, dat er van de dames die in Turneia worden opgevangen, tien zwanger zijn.

Problemen die zich stellen, worden zo snel als mogelijk opgelost door de begeleiders en verantwoordelijken. Een voorbeeld daarvan is  (gebruik van) het speelplein. Tijdens het laatste weekend van oktober was het erg druk op dit speelplein, met zowat 40 à 50 jongere bewoners van Turneia. De keerzijde hiervan betekende wel dat er voor de kinderen uit de buurt geen plaats meer was om te spelen. Na dat weekend stuurde ik een mailtje aan Fedasiel, met de vraag/voorstel om deze talrijke jongeren ‘op sleeptouw’ te laten nemen door de buurtsport-werking van de stad. Op die wijze konden zij kennis maken met andere speelpleinen in de buurt (Begijnenveldekens, Attelfond…) Enkele dagen later was het probleem van ‘te druk’ dan ook reeds opgelost. Nu is de afspraak dat het speelplein maar kan/mag worden gebruikt tot de leeftijd van 12 jaar.

In het buurt-contact-comité was iedereen het over één zaak volmondig eens, met name dat de begeleiders en de verantwoordelijken echt wel hun best doen om samen met de bewoners ‘goed nabuurschap’ na te streven !

Maar, er is ook die andere vorm van stilte. Een stilte die,wat mij betreft, wel erg verontrustend is. Meer bepaald wat betreft de tewerkstellingskansen van asielzoekers is het zelfs ‘oorverdovend stil’. Wie de actualitet volgde herinnert zich nog wel dat, bij het begin van de asielcrisis, Voka en Unizo er zeer snel bij waren om de talrijke asielzoekers te zien als ‘een zegen voor de arbeidsmarkt’ Zij zouden immers snel de vele knelpuntvacatures kunnen invullen… Werkgevers wensten ook een snellere toegang tot de arbeidsmarkt. Zo zouden vluchtelingen al na 4 maanden hier te zijn, aan de slag moeten kunnen. Ook dat werd reeds bij wet geregeld. Maar, sindsdien is het stil gebleven langs werkgeverszijde…enkel was er onlangs nog wel sprake van ‘diploma’s snel valoriseren’…alsof die mensen allemaal met hun diploma op zak naar hier (of elders) zijn gekomen. (zie ook mijn blog : En Nu ?!  https://wolput.com/2015/10/10/en-nu-al/ )

Mechelen maakte recent bekend, in de periode 2016 tot 2019, twee miljoen te willen uittrekken voor asielzoekers. Met volgende motivatie : “In het verleden is ons land er niet altijd even goed in geslaagd om deze mensen te laten integreren en te laten deelnemen aan de maatschappij. Wij willen met een warme maar aanklampende aanpak nu beter doen.” (http://www.standaard.be/cnt/dmf20151105_01956395 )

Die warme, aanklampende aanpak moet echter zwaar worden ondersteund vanuit werkgeverskant. Anders is dit alles op termijn een maat voor niets !
En zal of kan Turnhout en de stadsregio ook gelijkaardige initiatieven nemen ?! Ik wil me alvast graag ter beschikking stellen om vanuit de in het verleden opgedane expertise, mee na te denken !

Standaard