Geen categorie

Wat is een BGV ?

Een BGV is de afkorting van Bevel om het Grondgebied te Verlaten. (maar in de feiten, niet veel meer dan een ‘vodje papier’) Dergelijke bevelen worden betekend aan asielzoekers wiens aanvraag om in België te worden erkend als vluchteling, werd afgewezen.

Zij die (massaal) daarna toch  nog in ons land blijven worden beschouwd als illegaal op het grondgebied verblijvend.

De ontruiming van een kraakpand in de Paleizenstraat, in het Brusselse gewest, eerder deze week, leverde géén fraai beeld op. In dit pand verbleven zowel daklozen als kandidaat asielzoekers maar evengoed ook illegalen.

Met een erg gebrekkige opvolging van die duizenden BGV’s die elk jaar worden betekent in ons land, verblijven er ondertussen in ons land enkele honderdduizenden illegalen.

Af en toe komt deze problematiek wel eens aan de oppervlakte, zoals de voorbije dagen ook het geval.

Zo bijvoorbeeld werd bij een controle op een bouwwerf in Bornem vastgesteld, dat er drie arbeiders werden aangetroffen die zwartwerk aan het uitvoeren waren. Bovendien verbleven zij alle drie ook nog illegaal in ons land.

En ook al deze week, voerde de lokale recherche drugs van de Antwerpse politie  twee huiszoekingen uit in Deurne en in Borgerhout. “Er werden zes verdachten, waaronder een minderjarige, gearresteerd. Die laatste werd opgepakt op verdenking van het overgooien van pakketten”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Het betreffen allemaal Tunesiërs die illegaal in ons land verblijven.”

Wat zeggen de cijfers

*Intercepties (door de politie) in 2022, 24.727 personen waarvan er 8.000 al een BGV hadden gekregen… 1.700 werden vastgehouden.

In januari van dit jaar werden al 2.354 personen geïntercepteerd waarvan er ruim 800 al een BGV hadden gekregen en werden er 187 vastgehouden.

De intercepties hebben betrekking op alle vreemdelingen die werden geïntercepteerd in de gegeven periode en waarvoor een administratief verslag vreemdelingencontrole werd gestuurd.

Terugkeerbesluiten

Werden er afgelopen jaar 28.693 genomen, voor 25.292 personen. Slechts een goeie 19.000 ervan waren eerste besluiten.

Effectieve verwijderingen

Waren er in 2021, 5340 en voor 2022 (t/m de 10e maand) als 6.115. Het betreft zowel gedwongen als vrijwillige terugkeer.

De top 5 van nationaliteiten betreft Albanezen; Roemenen, Georgiërs, Marokkanen en Algerijnen

Over de jaren 2021 en 2022 tellen we in ons land ruim 62.800 aanvragen om asiel. De beslissingen die in diezelfde twee jaren werden genomen boden een beschermingsgraad van 43%…

Dat beteken dus dat er 35.800 aanvragen niet erkend werden…

We hebben er allemaal het raden naar hoeveel personen van die bijna 36.000 (op slechts 2 jaar) in ons land in de illegaliteit zijn blijven hangen

Standaard
Geen categorie

Dat kan toch niet !!

*Aardbevingen in Turkije en Syrië met tienduizenden doden en nog veel meer daklozen als gevolg.

Federaal premier Alexander De Croo (Open VLD) pleit ervoor zo snel mogelijk opvang in de regio te organiseren voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Turkije en Syrië. ‘We moeten daarover goede afspraken maken met Turkije om te vermijden dat het (hij bedoeld dus het opvang- en asielsysteem)bij ons breekt’,

Als men in ons land zou doen wat NVA-voorzitter Bart De Wever al in 2015 bepleitte, namelijk door een apart stelsel sociale zekerheid voor asielzoekers, België minder aantrekkelijk te maken…zou ons opvang- en asielsysteem nooit zo erg onder druk zijn komen te staan.

Als je als overheid, zoals bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, onmiddellijk zwaait met het leefloon, om daarna vast te stellen dat er oh zo weinig van deze mensen staan ingeschreven bij VDAB… alhoewel er nochtans 12.800 en 25.100 volwassen mannen en vrouwen bij zijn…

*Charlotte, een dame van 34 jaar, mag in de pers haar beklag komen doen, omdat ze op één week tijd maar liefst 8 snelheidsboetes kreeg op hetzelfde traject.

Reden -volgens klaagster- de trajectcontrole was pas in werking gesteld en zij wist dat niet…want was nergens aangegeven.

Haar verdediging Zo krijg je als bestuurder toch niet de kans om je rijgedrag aan te passen?

Maar Charlotte toch, als automobilist MOET je altijd en overal de snelheidslimiet(en) respecteren. Ook als er geen trajectcontrole aanwezig is…

U hebt het al begrepen, haar geweeklaag is wat mij betreft helemaal niet terecht want eigen schuld dikke bult.

*Sihame El Kaouakibi die zich -schaamteloos- profileert op en na de zelfmoordpoging van Bart De Pauw: “Als persoon die zelf gecanceld werd, kan ik meespreken over negatieve impact op iemands leven” En die krijgt dan ook alweer een forum in de gazetten…Dat kan toch nie !

*Beringen brandstichting met als gevolg twee dodelijke slachtoffers : In de nacht van 10 op 11 augustus 2019 ontstond er een zware brand in een groot leegstaand gebouwencomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen. Bij de bluswerken kwamen twee brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder om het leven toen ze bijstand leverden aan het brandweerkorps van Beringen.  De twee mannen konden niet meer tijdig uit het kraakpand komen toen er een flash-over plaatsvond.

Twee minderjarigen en een meerderjarige werden in kader van het onderzoek opgepakt. De minderjarigen waren 17 jaar op het ogenblik van de feiten, de derde verdachte 18.

De meerderjarige dader van de brandstichting die in 2019 in Beringen twee brandweermannen het leven kostte, wordt vervolgd voor opzettelijke brandstichting met de dood tot gevolg. Zijn twee kompanen – destijds minderjarig – riskeren enkel een berisping voor de jeugdrechtbank. Hun ouders draaien wel op voor de schadevergoedingen.

Ach, zo vaak al heb ik moeten denken, bij dergelijke berichten : dat kan toch niet. Bij feiten met zulke zware gevolgen enkel een berisping voor 17 jarigen ?

Waarom worden die jongeren op deze leeftijd niet gewoon uit handen gegeven,  zodat ze worden berecht als een volwassene…

Een herziening en verstrakking van het jeugdsanctierecht dringt zich op !!

Standaard
Geen categorie

Veelzijdige schepen

Met Marc Boogers, schepen van Mobiliteit; Wegen- en Groenbeheer en Onderwijs, hebben we in Turnhout ongetwijfeld de meest veelzijdige schepen in huis.

De man weet zich ook geweldig te profileren op domeinen als fietsstratenmaker, peuken-pakkeman, stedelijk schoonmaker en nu ook nog rattenvanger.

In zijn onverdroten ijver voor een schone stad, hebben Intussen de OVAM-vaststellers bijna zevenhonderd visuele controles verricht. Aldus de Marc. Daarbij werden 202 overtredingen vastgesteld, voornamelijk het weggooien van sigarettenpeuken. 

Ja, wat een vuiligheid zeg…en toegegeven, ik heb voordien nooit zo op die peuken gelet. Maar bij een wandeling deze namiddag langs de De Merodelei, vanaf de Prinsenstraat; zeshoek, Gasthuisstraat en Markt heb ik er wel op gelet. En er lagen best wel wat peuken op de grond.

Maar nog opvallender…nergens op dat traject was er een peuken tegel te ontwaren.

Dat peuken vies en zwerfvuil zijn…geen mens die daaraan twijfelt, denk ik toch.

Maar als volger van enkele facebookpagina’s, zoals bvb De Turnhoutse sluikstortjes, zijn het niet zozeer deze sigarettenpeuken, waaraan de doorsnee Turnhoutenaar zich stoort. Evenmin de bezoekers aan onze stad, vermoed ik.

Nee, het zijn vooral de steeds weer terugkerende sluikstortjes die onze stad erg bevuilen. Zoals dit potig exemplaar wat ik ook al maandag namiddag aantrof op de parking Loechtenberg, recht over het VDAB gebouw…

De stedelijke reiniging zal al heel lang en heel veel moeten poetsen vooraleer ze een gelijkaardige hoop sigarettenpeuken hebben verzameld…

En als we het dan toch over een propere stad hebben, vraag ik me af hoe onze stedelijke schoonmaker-schepen denkt dit probleem op te lossen… ook natuurlijke vervuiling is…vuil en smerig !

Waar onze veelzijdige schepen zich echter helemaal niet op profileert is de abominabele kwaliteit van het Turnhoutse, binnenstedelijk weggennet, stoepen enz. …

En waar je ook niets van verneemt is hoe vaak steppers die nog steeds met grote snelheid over de stoepen vliegen of zich met meer dan één op een step verplaatsen, al gepakt werden ?!

Soms fluistert met hardop dat Marc Boogers in 2024 géén kandidaat meer zal zijn. Wie zal dan al die promo-priet-praatjes aan de pers vertellen ??

Standaard
Geen categorie

Hoe staat Turnhout ervoor ?!

Einde 2007, -ruim 15 jaar geleden- keurde de toenmalige gemeenteraad het algemeen beleidsplan van de stad Turnhout, 2008-2013, goed.

Wonen speelde een absoluut prioritaire hoofdrol bij het beleid van Turnhout.

Wat werd beoogd

Met dit prioritaire woonbeleid beoogde het beleid volgende maatschappelijke effecten : toename van het aantal inwoners; daling van de sociaal-selectieve stadsvlucht; betere sociale mix op stads- en wijkniveau; toename van het aanbod betaalbare, aangepaste en kwalitatieve woningen; verbetering van de kwaliteit van de stedelijke woonomgeving

En zijn deze effecten ook behaald

Toename van het aantal inwoners.

Doelstelling was te groeien tot 50.000 inwoners, waardoor deze centrumstad meer zeggingskracht zou hebben. Het aantal inwoners begin 2007 = 40.149 waarvan 33.345 Belgen en 6.805 inwoners van vreemde herkomst.  Op 1/1/2023 -15 jaar later- heeft Turnhout 46.872 inwoners, waarvan ruim 18.000 van vreemde herkomst.

Deze toename van het aantal inwoners moet er voor zorgen dat een evenwichtige mix van doelgroepen tot stand komt, zodat de financiële draagkracht van Turnhout in relatie staat tot haar takenpakket, onder andere inzake sociale uitsluiting.
Om die sociale woonmix te bevorderen werd in 2007 ook beslist dat voortaan in alle nieuwe woonprojecten, 15%  sociale huisvesting te voorzien.

Met andere woorden, we mikken  op rijke(re) inwonersmaar ook in deze tonen de cijfers aan dat deze doelstelling absoluut niet werd noch wordt behaald. Zo is de opbrengst van de personenbelasting, op jaarbasisis -per inwoner- met 262,39 €, één van de laagste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Binnen de stadsregio in transitie is dat zelfs de absoluut laagste opbrengst, waar enkel de gemeente Lille (295,23 €,) minder dan 300 euro ontvangt. In buurgemeente Vosselaar int men maar liefst 384,31 € per inwoner. Met dat bedrag zou onze stad maar liefst 5,73 miljoen € per jaar meer kunnen investeren…

Daling van de sociaal-selectieve stadsvlucht

Waar in 2007 nog 33.345 Belgen in Turnhout woonden waren dat per 1/1/2022 nog maar 28.943 personen van Belgische herkomst. Er is absoluut géén sprake van een daling van de stadsvlucht. In een onderzoek -van het SPK in 2005- kwam al duidelijk naar voor dat vooral kapitaalkrachtige inwoners andere oorden opzochten. Verder bleek ook dat er wel gezinnen met kinderen terug naar Turnhout kwamen, maar dan betreft het meestal éénoudergezinnen…Het zijn dan vooral de buurgemeenten die een belangrijke bron zijn van deze eenoudergezinnen als nieuwe Turnhoutenaren. Tegelijk zijn deze buurgemeenten de grootste concurrenten inzake het weghalen van Turnhoutse gezinnen met kinderen…

Toename van het aanbod betaalbare, aangepaste en kwalitatieve woningen.

Er zijn sinds 2007 effectief een aantal grote woonprojecten in ontwikkeling gekomen. Denk daarbij aan de Bruyne Strijd -272 wooneenheden-; de Melkhoek – In die projectzones is ruimte voor een vijftigtal sociale woningen, appartementen en aparte kavels. In totaal kunnen in deze fase dus ongeveer 140 gezinnen een plek vinden om te wonen-; Turnova, goed voor 240 wooneenheden, Splichal,21 stadswoningen, 63 appartementen en 11 penthouses, stationsomgeving met Niefhout, Pioniers- en vliegeniersgebouw, een woonzorgcentrum…

En momenteel, volop in ontwikkeling het project Heizijdse Velden, waar ook de Bruyne strijd deel van uitmaakt. Op termijn en in totaal goed voor zowat 500 wooneenheden.

Wat het verhogen van de kwaliteit van woningen betreft, werd in Turnhout in 2020 een traject opgestart om alle verhuurders van woningen te verplichten een controle toe te staan op woonkwaliteit en zo een conformiteitsattest te verkrijgen. Zonder dat attest kunnen woningen niet langer worden verhuurd. Tegen 2030 zou dit traject moeten afgerond zijn. https://www.hln.be/turnhout/gedaan-met-huisjesmelkerij-in-turnhout-elke-huurwoning-moet-kwaliteitscontrole-ondergaan~a2f12f6d/

Vaststellingen

Tot op vandaag hebben deze nieuwe woonprojecten zeker nog niet de beoogde doelstellingen behaald zoals daar waren vooropgesteld : daling van de stadsvlucht en verhogen van de financiële draagkracht van de stad. Dat bleek al uit de cijfers inzake opbrengst personenbelasting. Maar ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing -het kadastraal inkomen dus- blijven met 420,56 € per inwoner erg laag. Zelfs flink wat lager dan in Beerse, waar men -met minder opcentiemen dan in Turnhout- 462,37 € per inwoner binnenhaalde.

Tel die meerinkomsten (41,81 €)  bij de meerinkomsten inzake personenbelasting van Vosselaar (121,92 € )…dan zou de financiële draagkracht van Turnhout zelfs met bijna 8 miljoen euro/jaar toenemen…

Ik vind het trouwens eigenaardig dat de onroerende voorheffing in Turnhout, met veel meer winkels, horeca en industrie, zoveel lager is -per inwoner- dan deze van Beerse, die zelfs minder opcentiemen heffen…

Nu zal vanaf het kadastraal inkomen 2023, het bedrag dat Turnhout zal innen zowat 10% hoger liggen, omwille van de indexatie van dat KI. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221224_93510476

Heizijdse velden

Blijft dè vraag of de verdere woonontwikkeling op de Heizijde wèl de beoogde effecten zal behalen. Zal dit de stadsvlucht doen stoppen en integendeel zelfs kapitaalkrachtige inwoners van buiten Turnhout aantrekken ??

Of zal wie nu nog binnen de ring woont en het zich kan veroorloven uit het centrum wegtrekken zodat daar meer plaats vrijkomt voor armere inwoners ?

Dezelfde vraag stelt zich ook voor de stationsomgeving. Zal het Vliegeniers- en/of pioniersgebouw voldoende kapitaalkrachtige inwoners van buiten Turnhout aantrekken ??

Toch ook nog even vermelden dat in deze plannen van 2007 ook al de realisatie van het stedelijke plateau werd opgenomen. Dat deze plannen een oneindig lange aanloop kennen is ondertussen ook al wel duidelijk. Vorig jaar zou de studie hierover, besteld door AWV Antwerpen, moeten afgerond zijn. De resultaten zijn bij mijn weten nog niet bekend gemaakt.

In het kader van een masterplan voor het Stedelijk Plateau in Turnhout wordt voor het zuidelijke deel van de Ring rond Turnhout (R13) ter hoogte van het stadspark een tunnel gelegd met oog op een verbeterde doorstromings- en verdeelfunctie en een vermindering van de barrièrewerking van de Ring. Om dit te realiseren zal er 250.000 euro geïnvesteerd worden in een studie.

De Turnhoutse betweters die tegen heug en meug blijven beweren dat huidig burgemeester Paul Van Miert, zo snel mogelijk wil evolueren naar 50.000 inwoners, om zijn wedde te verhogen (die nu al beperkt is wegens een parlementair mandaat) zijn er, na het lezen van al deze informatie aan voor hun moeite.
Deze doelstelling werd immers al in 2007 vastgelegd door CD&V Burgemeester Marcel Hendrickx en Vooruit schepen Dimitri Gevers.

Een les in politieke bescheidenheid

En wat de  gemeenteraadsverkiezingen van 2024 betreft : partijen kunnen nu alvast kennis nemen van de reële situatie in Turnhout, zowel financieel als demografisch. In meerdere blogs heb ik al vaker een beeld geschetst van de demografische en sociaal-economische problemen in Turnhout.

Zonder pretentieus te willen overkomen, meen ik uit wat aan informatie in deze blog vervat zit, politici in hun beleidsplannen best wat meer politieke bescheidenheid aan de dag leggen ! Een les in politieke bescheidenheid dus.

Vraag is of  de Turnhoutse politieke partijen, in hun verkiezingsbeloftes en/of programma in 2024, ook met al deze beperkingen rekening zullen houden.

Standaard
Geen categorie

Een muur rond Turnhout ?!

Als gevolg van de aanhoudende en oncontroleerbare vluchtelingenstroom richting Europa, staat het migratiebeleid van de EU, -13 van de 27 EU-lidstaten pleiten voor grenshekken aan de rand van de EU- vandaag op de agenda van de Europese raad.

Vivaldi weet/wil het niet

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zal zich niet mengen in het debat op de Europese Raad over grenshekken. Er is geen consensus binnen de regering over grenshekken”, klinkt het op zijn kabinet. De Vivaldi-regering is verdeeld over de kwestie. Open Vld, CD&V en MR zijn voorstander. Groen, Vooruit, PS en Ecolo zien liever geen grenshekken. Uit een regeringsbron valt te horen dat vooral Vooruit en PS op de rem staan. “Maar grenzen zijn er nu eenmaal om te bewaken, anders hebben ze geen zin”, klinkt het enigszins gefrustreerd in liberale hoek.

België aantrekkelijk asielland

België is duidelijk een belangrijk bestemmingsland geworden. Dit heeft te maken met een reeks factoren, waaronder zowel netwerkfactoren (verbonden met de organisatie van migratie) als pullfactoren (verbonden met de situatie in België). Het kan dan gaan om factoren verbonden met het asielsysteem (de organisatie van de opvang of de behandeling van de verzoeken), maar even goed om aspecten die vreemd zijn aan het asielsysteem zoals de socio-economische situatie in vergelijking met andere lidstaten, de mogelijkheid tot (illegale) tewerkstelling, … (aldus het CGVS)

(G)een muur rond Turnhout ?!

Wat mij betreft niet. Maar België moet wel dringend maatregelen nemen die ons land minder aantrekkelijk maken zoals :

*een apart sociaal statuut voor vluchtelingen komt. De erkende vluchtelingen in België zouden dan niet meteen over alle sociale rechten kunnen beschikken. Zoals Bart De Wever al in 2015 heeft voorgesteld. https://www.knack.be/nieuws/de-wever-wil-apart-sociaal-statuut-voor-vluchtelingen-video/

*Snellere verwerking van aanvragen en effectief uitwijzingsbeleid. Van 2017 t/m 2022 is het gemiddelde beschermingspercentage ruim 42% (en dus niet de helft zoals Prof. Hendrik Vos vandaag in HLN beweerde) 58% neemt dus ten onrechte een opvangplaats in.

*Een spreidingsbeleid waarbij elke gemeente/stad -bijvoorbeeld- tot 2,5% van het bevolkingsaantal, erkende asielzoekers moet opnemen. (gezinshereniging inbegrepen)

Dat zou voor Turnhout 1.175 personen betekenen en voor de andere gemeenten van de stadsregio in transitie samen, ruim 2.000 vluchtelingen.

Er is al een  muur rond Turnhout

Maar, eigenlijk bestaat er al een virtuele (denkbeeldige) muur rond Turnhout. En die muur  betreft het absoluut weigeren van een fusie met Turnhout.

En de redenen daartoe heb ik al herhaalde malen in mijn blogs beschreven en komen, in het kort gezegd neer op 1) wij willen onze welvaart niet delen en 2) hou de armoede en migratie maar binnen de grenzen van de stad Turnhout. https://doorbraak.be/fusie-in-zicht-of-zicht-op-fusie/

Naar aanleiding van het indelen van Vlaanderen in 15 regio’s, heeft de burgemeester van Middelkerke het treffend verwoord, zo treffend zelfs dat elke woord wat hij gebruikte integraal van toepassing is op het niet willen fusioneren met Turnhout.

Jean-Marie Dedecker vreest fusies

Jean-Marie Dedecker (LDD) wijst als burgemeester van Middelkerke de indeling van zijn gemeente bij de regio Oostende resoluut af. Hij vreest dat de regio’s een voorbode zijn van gedwongen fusies. Zo’n fusie is voor een gemeente als Middelkerke volgens hem niet wenselijk omdat buurgemeente en centrumstad Oostende met problemen te kampen heeft, die in Middelkerke niet aanwezig zijn. “Oostende barst uit zijn voegen en heeft ook geen centen”, zegt Dedecker. “Het is een heel multiculturele stad met alle problematiek van dien. Wij zijn een gezonde gemeente qua centen. Wij hebben plaats en we worden stelselmatig ingenomen”, aldus nog de burgemeester van Middelkerke.

HLN 2/2/2023

Ook deze virtuele muur rond Turnhout moet nu maar eens dringend worden gesloopt !

Standaard
Geen categorie

Waarom haten zij mijn Vlaming zijn ?!

Laat me beginnen met duidelijk te maken dat dit een vraag is in overdrachtelijke zin en zeker niet gericht naar mijn talrijke lezers. Integendeel zelfs.

Nee, deze vraag richt zich uitdrukkelijk naar een aantal journalistieke schrijvelaars, meer bepaald naar vijf erg linkse pennenridders, zoals daar zijn -in willekeurige volgorde- Marc Reynebeau (DS); Walter Zinzen (schrijft met vitriool in alles wat links is) Bert Bultinck (Knack) Bart Eeckhout (DM) en Joël De Ceulaer (ook al DM) en uiteraard, maar buiten categorie, de internetkrant Apache.

Deze heren laten geen enkele gelegenheid onbenut om te schieten op het rechtse Vlaanderen. Neem nu als voorbeeld de VRT tv reeks het verhaal van Vlaanderen.

Opinies na columns werden geschreven met de meest onzinnige en vooral ongefundeerde afbraak-meningen over dit programma. Maar deze, door links georchestreerde aanval belet niet dat deze erg interessante tv-reeks, om en bij de 1,8 miljoen kijkers boekt.

Ik ben er daar één van. En als bewuste Vlaming voel ik mij persoonlijk geviseerd door dergelijke schrijvelaars.

Het is geen geheim dat ik kies voor fatsoenlijk rechts. En het is al lang duidelijk dat de genoemde schrijvelaars niet(s) liever doen dan alle –rechtse– Vlamingen te beschouwen als extreem-rechts, collaborateurs, racisten, onverdraagzaam en doodgravers van de solidariteit.

Wel nu, mijne heren, niets van dat alles is noch op mezelf, noch op de overgrote meerderheid van Vlamingen van toepassing

Er is dus geen enkele reden om mij of ons te haten, laat staan om het (niet extreem) rechtse Vlaanderen kapot te schrijven.

Elke rochel die jullie zo graag en veelvuldig spuwen op een partij als NVA, is slapende winst èn versterking voor het extreemrechtse VB.

Standaard
Geen categorie

Allemaal profiteurs ??!

Een lezer van mijn blog https://wolput.com/2023/02/02/592-inwoners-in-turnhout/  reageerde met te stellen dat niet alle migranten profiteurs en lamzakken zijn.

Nu wil ik toch duidelijk zeggen dat ikzelf dat nooit heb gezegd, nooit heb beweerd en  ook nooit zal beweren.

Maar, dat gezegd zijnde, kan ik niet om de vaststelling heen dat er grote, zelfs zeer grote verschillen zijn in de werkzaamheidsgraad van bijvoorbeeld Turnhoutse inwoners van niet Europese herkomst.

En vermits het niet mijn gewoonte is om problemen die zich stellen, maar te verbloemen… Er is immers niets, dat bij vele mensen het wantrouwen meer aanwakkert, dan de indruk dat de problemen niet bij naam mogen worden genoemd. En juist dat is het euvel van de veelal erg linkse media in Vlaanderen

Lage werkzaamheid

Zo is de Vlaamse werkzaamheidsgraad van Belgische mannen  80,3%. Bij de niet-Eu mannen in onze stad is dat 63,6%

Bij de niet-EU vrouwen is de kloof nog groter. Met 44,6% tegenover 75,7% op Vlaams niveau.

Interessant zijn ook de cijfers in de leeftijdsgroepen. Bij de Belgische jongeren tussen 20 en 24 jaar, is 50,4% aan de slag. In dezelfde leeftijdsgroep maar bij niet-EU jongeren is dat 34,2%

De leeftijdsgroep 25 tot 49 jaar, scoort 90,1% voor wie van Belgische herkomst is,  en klokt af op 63% bij de niet-EU’ers.

Hoge werkloosheid

Een lage werkzaamheidsgraad heeft een hoge werkloosheidsgraad tot gevolg. Op Vlaams niveau is deze 2,4% maar voor de niet-Europese inwoners in Turnhout is dat dan weer 10,4%. En voor werklozen, welke van herkomst uit Turkije en Maghreblanden komen zelfs 13%.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb

Wie zich nog verder wil verdiepen in cijfers, verwijs ik naar de lokale integratiescan van Turnhout. https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf

Er is niemand die niets kan.

Zo schreef Guy Tegenbos 15 jaar geleden al in De Standaard https://m.standaard.be/cnt/lm1viufa

Anderzijds lijkt het mij een erg moeilijke èn moeizame opdracht om zeer laag geschoolden, kennis, zoals de nodige sociale en technische vaardigheden, bij te brengen om zich weerbaarder te kunnen opstellen op de arbeidsmarkt.

Mèèr dan 1 op 4 werklozen in onze stad hebben de allerlaagste scholingsgraad, wat overeenstemt met enkel lager onderwijs en in het beste geval nog aangevuld met 1e graad van het secundair onderwijs.

Van deze 569 werkzoekenden zijn er 433 van niet-Belgische origine… dat is maar liefst 1 op 3 werklozen (33%) van vreemde origine. Met 136 werklozen van Belgische origine die zo extreem laag geschoold zijn, betekent dat 14%.

Ik heb ook altijd de neiging om te geloven dat er niemand is die niets kan. Omwille daarvan herhaal ik mijn pleidooi wat al vele jaren oud is, namelijk VDAB en OCMW, ga met en voor deze erg laaggeschoolde werklozen, een traject waarin je hun kunnen èn kennen in kaart brengt.

Stel nu eindelijk eens een bruikbaar competentieprofiel op,  waarmee deze werklozen zich kunnen wapenen bij sollicitaties voor een job.

Standaard
Geen categorie

Treinreizen…Veel duurder ??!

Een slogan van de NMBS met de trein is altijd een beetje reizen, is u wellicht ook nog bekend.

Al enkele jaren gaan wij nog enkel met de trein naar de kust. Meer bepaald naar Oostende omdat het station daar erg gunstig gelegen is en je er bovendien kortbij ook de kusttram kan nemen. Maar vooral ook is het veel veiliger en aangenaam en met een seniorenticket ook goedkoop.

Maar, deze ochtend verslikte ik me in mijn koffie, bij het vernemen van de nieuwe tariefplannen van de NMBS. Zo zou het nieuwe beheerscontract van de NMBS  een einde maken aan de vaste kortingstarieven van respectievelijk 7,1 en 7,8 euro.

In de plaats van een seniorenticket van 7,8 euro (heen en terug) zou de NMBS voor senioren, een korting van 40 procent voorzien op een standaardticket.

https://www.demorgen.be/snelnieuws/gedaan-met-vaste-tarieven-trein-dreigt-duurder-te-worden-voor-jongeren-en-senioren~b2d99511/

De standaardprijs van een treinrit heen en weer Turnhout-Oostende is momenteel 47,6 euro/persoon. Met een korting van 40% zou dat dan 28,56 €/persoon gaan kosten. Dat is ruim 3,5 keer de prijs van 7,8 € voor een senior. Voor mij en Rita zou dat meteen een meerprijs zijn van…41,5 euro. Ons horeca-bestedingsbudget voor zo’n uitstapje naar de kust, om bijvoorbeeld de Lange Nelle in al zijn glorie te kunnen aanschouwen, zal dan serieus moeten worden ingekrompen…

Ik kan me amper voorstellen (sic) dat Georges Gilkinet, voogdijminster van de NMBS en Ecolo-voorman dergelijke prijsstijging zal laten passeren.

Treinen in de Kempen

Elke (week)dag nemen ruim 11.000 mensen de trein in één van de -8- stations en/of opstapplaatsen in onze regio. Dat is meer dan de huidige bevolking van pakweg, de gemeente Retie.

Het drukste station is dat van Herentals met 3.881 reizigers per weekdag. Daarna volgen Mol met 2.186 reizigers, Geel met 1.686; Turnhout = 1.581; Tielen = 675; Olen = 598; Bouwel = 467 en Balen sluit de rij met 285 treinreizigers per weekdag.

Totaal komen we zo aan het niet onaardige cijfer van ruim 11.300* treinreizigers per weekdag in de Kempen.

*cijfers van 2019, vermits de coronaperiode een onvolledig beeld geven. Ook in 2022 waren er nog ettelijke miljoenen trein reizigers minder dan in 2019

Standaard
Geen categorie

+592 inwoners in Turnhout

Volgens de officiële cijfers wonen er op 31/12/2022, -46.872- personen in Turnhout. Vrij evenwichtig verdeeld in aantal mannen -23.380- en aantal vrouwen -23.492- vrouwen.

In de loop van dit jaar zal dit aantal nog worden aangepast met zij die einde van het jaar nog in het wachtregister waren opgenomen.

190 van deze 592 nieuwkomers, hebben een Belgische nationaliteit. Of slechts 1 op drie nieuwe inwoners.

In 2022 kwamen er ook -bijkomend- 102 Roemenen, 19 Polen en 160 Nederlanders in Turnhout wonen. Daardoor wonen er nu al bijna 2.000 Roemenen in onze stad, volgens nationaliteit; 302 Polen en 3.642 Nederlanders.

Let op, dit zijn niet de cijfers inzake herkomst. Die worden pas in de loop van het jaar bekend gemaakt.

Het aantal inwoners met Belgische nationaliteit schommelt al ruim 30 jaar rond de 36.500. En dat ondanks het gegeven dat sinds 1992 en tot en met 2021, meer dan 4.500 inwoners van vreemde herkomst, de Belgische nationaliteit hebben verkregen…

Het hoogste aantal inwoners van Turnhout met de Belgische nationaliteit, sinds 1/1/1991 werd met 36.913 inwoners, op 1/1/2004 opgetekend. Op die datum woonden er in totaal 37.906 mensen in onze stad.

Ook zonder de actuele cijfers inzake herkomst van de inwoners is het overduidelijk dat onze stad al meer dan 30 jaar te kampen heeft met een stadsvlucht van autochtonen.

Zodra alle cijfers ter beschikking zijn, kom ik er graag op terug.

Werkloosheidscijfers

Wat ik wel al kan meegeven zijn de cijfers werkloosheid van januari 2023, ook naar origine ! Met 2.246 werkzoekenden kwamen er op één maand maar liefst 98 werkzoekenden bij.

Maar bekeken naar origine worden de cijfers echt wel dramatisch, wetende dat er op één maand alweer 102 werklozen van niet-Belgische origine zijn bij te tellen. Dat betekent dat op dit ogenblik zowat 6 op de tien werklozen in onze stad, van vreemde origine zijn. Ruim 20% van die +102 werklozen van vreemde origine zijn jonge werklozen van -25 jaar !

Dweilen met de kraan open

Enkele dagen geleden pakte schepen Luc Op De Beeck uit met een nieuw tewerkstellingsgprogramma. Via Duo for a Job worden werkzoekenden met een niet-Europese migratieachtergrond aan vrijwillige mentoren ouder dan 50 jaar gekoppeld, die hun ervaring en kennis inzetten. De stad verwacht twintig duotrajecten in 2023 en voorziet daarvoor 10.000 euro https://www.gva.be/cnt/dmf20230127_95323046

Maar…enkel al afgelopen maand januari kwamen er 23 werklozen van -25 jaar, met een niet-Europese migratieachtergrond bij in onze stad. Dat is meer dan die twintig voorziene duo-trajecten… op een jaar !

Zoiets noemen ze toch dweilen met de kraan open ?!!

Standaard
Geen categorie

Er zit een gat in mijn straat

Het moet zowat 53 jaar geleden zijn dat ik Bobbejaan en Josee Schoepen, live aan het werk zag in hun showzaal in Bobbejaanland.

Zij brachten ondermeer het lied er is een gat in mijn emmer Joseeke, Joseeke

In Turnhout fietsen we van het ene (zink)gat in de straten naar het andere.

Zoals nu -alweer- op de De Merodelei, daar waar eerder ook al meerdere zinkgaten moesten worden gedicht. Ook al enkele weken een gat op de Steenweg Op Oosthoven en in de Rubensstraat. Van vorig jaar herinner ik me ook nog een zinkgat in de Molenstraat.

De Merodelei ter hoogte van de Prinsenstraat

De Merodelei, ter hoogte van een eerder zinkgat

We kunnen het aan Bobbejaan en Josee niet meer vragen, maar een Turnhoutse versie van hun liedje zou zeker van pas komen.

Dat zou dan klinken als er zit een gat in mijn straat Marc Boogers, Marc Boogers…

Beste schepen Boogers, al vaak heb ik in mijn blogs gewezen op de abominabele toestand van vele wegen in het Turnhoutse stadscentrum. Kotten en bulten bij de vleet.

U hecht blijkbaar wel veel belang aan fietsstraten maar helemaal niet(s) aan fietscomfort.

De fietsersbond, waarvan u een notoir lid bent, wist in 2022 amper 78 enquêtes te verzamelen om een Turnhouts fietsrapport in te vullen.

Deze kleine groep gaf een score van 2,7/5 inzake comfortabel fietsen…54/100, met de hakken over de sloot dus. Eveneens maar amper de helft is van mening dat ouderen in Turnhout met een gerust hart kunnen fietsen.

En de titel van fietsstad werd u ook al helemaal niet gegund wegens een score van maar 2,7/5. (54/100)

Kortom Marc, ondanks uw duidelijke en quasi exclusieve profilering op fietsen, oogt uw palmares erg mager.

Standaard