Geen categorie

Politiek DIENST(IG)BETOON

Afbeeldingsresultaat voor fotos van het opschrift zitdag

In de zaak KVD zijn zowel in de media als in de politiek duidelijk alle remmen los. In de overtreffende trap zelfs. In deze perskomkommertijd, waarbij bovendien ook nog heel weinig beweegt in het kader van regeringsvormingen, komt de zaak KVD bijna als een geschenk uit de hemel…om de krantenkolommen èn nieuwsprogramma’s te v(l)ullen. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Toerisme in Turnhout ?!

Het aantal overnachtingen in Turnhout zit duidelijk in de lift, zo blijkt uit de cijfers. Zelfs in die mate dat de groei die Turnhout met het aantal toeristische aankomsten en overnachtingen doormaakt, iedereen met verstomming slaat. Sinds 2016 is het aantal overnachtingen meer dan verdubbeld, in één jaar tijd kende het aantal aankomsten een sprong met 20.000, van 31.000 in 2017 naar 51.000 in 2018. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Ik voel me klote

Nee, deze blog gaat niet over de Vlaamse Parlementsvoorzitter, noch over zijn gevoel na betrapt te zijn, achter het stuur van zijn auto,  met enkele pinten te veel op. Dit gevoel overviel me toen ik een gesprek had met enkele mensen uit de Grimstedestraat die vechten voor het behoud van een echte en enig(e) groene long, midden in de stad. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Reken je rijk

In  https://doorbraak.be/ schreef ik -op 7 juli ll- een ‘vrije tribune’ over de kostprijs van vluchtelingen. Via deze blog wil ik jullie allen ‘deelgenoot’ maken van dit schrijven.

Wat is de kostprijs van de vluchtelingen? De Morgen publiceerde daarover een uitgebreid artikel waarvoor ze te leen gaan bij … Humo.

Het is onvoorstelbaar hoe men in dit artikel goochelt met pure financiële leugens. Een citaat: ‘De kosten voor de opvang van asielzoekers schommelen de laatste jaren rond de 500 miljoen euro per jaar. In 2016, in de nasleep van de vluchtelingencrisis, voorzag de regering nog 608 miljoen euro. Een jaar later was dat budget al verlaagd naar 482 miljoen euro’.

De Tijd, gekend om zijn correcte informatie (niet(s) gepolitiseerd) kwam op 3 mei 2016 tot andere cijfers: ‘Dit jaar (2016) zullen alle overheden samen zo’n 1,47 miljard euro uitgeven voor de opvang van vluchtelingen. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting die België bij Europa indiende.’ Verder ook nog: ‘Het gaat om een forse stijging tegenover vorig jaar, toen de totale kosten 870 miljoen euro bedroegen.’ En ook nog: ‘In de 1,47 miljard euro zitten de uitgaven voor de lokale overheden, niet vervat. Nochtans hebben vooral de OCMW’s extra kosten voor de opvang van asielzoekers.’ Ook De Morgenverwees in hun krant naar dit artikel…

Rekenonkundig

Denken die deskundigen van DM, die deze cijfers citeren nu echt dat niemand van ons kan rekenen?

Zo schrijft DM het volgende: ‘In de meeste gevallen schommelde de kostprijs tussen 40 en 50 euro per asielzoeker per dag’. In 2015 en 2016 dienden zich respectievelijk 44.660 en 18.710 vluchtelingen aan in ons land. Uit De Tijd van 6 december 2017 leren we: ‘Uit het rapport van het Rekenhof blijkt ook dat asielzoekers gemiddeld 13 maanden in een asielcentrum in België blijven, met pieken tot meer dan twee jaar voor een 300-tal mensen in 2017′.

ADVERTENTIE

Goed om weten: de meesten komen aanvankelijk (na erkenning) terecht bij de OCMW’s. Die keerden in 2018 voor 263 miljoen euro leeflonen uit aan vluchtelingen. Een recordbedrag. In 2013 ging het nog om 69 miljoen euro. Vermits erkende vluchtelingen ook recht hebben op kinderbijslag. kostte dat ons land in 2017 een kleine 33 miljoen euro.

Moeilijk gaat ook

Waarom toch, is het zo moeilijk, of waarom toch zoveel onwil, om de – belastingbetalende – burgers transparantie te bieden over de reële kost van vluchtelingen en/of bij uitbreiding van de migratie in zijn geheel? Francken heeft daarover een studie besteld bij de Nationale Bank. Die kon niet gepubliceerd worden voor de verkiezingen, maar moet nu toch klaar zijn? Waarom raken de resultaten hiervan dan maar niet bekend? Wie kan mij tegenspreken als ik zeg dat dat zowat de helft van het federaal begrotingstekort van 10 miljard, te wijten is aan de opvang, leefloon, kinderbijslag, gezondheidszorg etcetera … van en voor vluchtelingen?

Als ik de budgetten napluis van het OCMW in mijn eigen stad (Turnhout), lees ik daarin al drie opeenvolgende jaren ‘dat de impact (lees: financiële gevolgen) van de gezinshereniging (nog) niet kan worden ingeschat’. Ondertussen heeft OCMW Turnhout al wel twee keer extra personeel aangeworven, om de toestroom van vluchtelingen aan te kunnen…

Bovendien wonen in Turnhout, meer erkende vluchtelingen per duizend inwoners (12/1000) dan in Antwerpen (11/1000). Zo staat mijn stad in de top 3 van de (13) Vlaamse centrumsteden. Je moet echt géén rekenwonder zijn om te beseffen dat  die impact van de gezinshereniging erg groot zal zijn.

Gebrek aan transparantie

Het is net omwille van dit gebrek aan transparantie, het gebrek aan durf, om de burgers hierin duidelijkheid te verschaffen, dat extreem-rechts vrije baan kreeg om de meest ‘onzinnige cijfers en/of beweringen te verspreiden’. Er is immers niets wat toelaat om een en ander op een correcte manier te weerleggen. Er is dan ook géén beter voorbeeld dan het reeds geciteerde artikel in DM om dit aan te tonen. Wat zij schrijven en beweren is niet(s) anders dan louter wat ‘natte-vinger-werk’. Ik stuurde deze reactie ook aan de redactie van DM en kreeg zelfs nog geen ontvangstbevestiging… En hiermee is ongetwijfeld een belangrijk deel van het succes van het Vlaams Belang op 26 mei 2019, te verklaren.

Voor hen die in het artikel van De Morgen (Humo) wijzen op de zogenaamde terugverdieneffecten (voor de plaatselijke bakker die brood mag leveren [sic]) Het zal eventjes duren, wetende dat elke erkende vluchteling 35.000 euro kostte enkel in de periode van BBB-opvang, vooraleer er ooit, ook ècht sprake zal zijn van terugverdieneffecten…

ANDRÉ WOLPUT

Standaard
Geen categorie

Goedkoop

Eerder deze week bleek uit een artikel in Het Nieuwsblad, dat onze stad Turnhout, veruit de goedkoopste kinderopvang heeft in het ganse arrondissement. 12,46 euro is het gemiddelde dagtarief. Dat is -op het eerste zicht- goed nieuws. Maar, is het dat ook nader bekeken ? Lees verder

Standaard
Geen categorie

Voel je veilig !

Het is voor iedereen belangrijk denk ik, jezelf altijd en overal veilig te kunnen voelen. Thuis, op straat of waar dan ook. En die veiligheid is bovendien ook een kostbaar goed. Letterlijk en figuurlijk. Aan de politiezone betalen we in onze stad, 7.094.932 euro en aan de brandweerzone Taxandria 2.823.832 euro. Samen goed voor 224 euro/inwoner. Maar, wat zeggen de criminaliteitscijfers ? Dalen of stijgen die cijfers ?! Lees het in deze blog. Lees verder

Standaard