Geen categorie

Draagkracht niet in verhouding

oude weegschaal - Antiek en Kunst | 2dehands

In opvolging van mijn vorige blog – de-staat-van-de-stad- zet ik de cijfers, wat betreft Belgische en bewoners van vreemde herkomst, in een breder perspectief

13 Vlaamse centrumsteden

*Zo wat betreft de 13 Vlaamse centrumsteden, waarvan Turnhout de kleinste is.  Antwerpen tekent de kleinste toename op, van het aantal inwoners van vreemde herkomst, sinds 2015, met +17,8%, gevolgd door Mechelen met +18,6% en op de derde plaats Gent met + 19,4%

*Aan de kant van de grootste groeiers vinden we Sint-Niklaas op de eerste plaats met +47,1% en Turnhout en Aalst op een gedeelde tweede plaats met +45,2%.

Wat betreft de stadsvlucht van inwoners van Belgische origine boekt Antwerpen met 9,6% het grootste verlies en nemen Turnhout en Oostende een gedeelde tweede plaats in met -6,3%

De laagste cijfers inzake stadsvlucht vinden we in Hasselt met -2%; Gent met -2,9% en Mechelen verliest 3,2%

En de stadsregio

*Wat betreft de stadsregio : waar in Turnhout, sinds 2015, 1.965 Belgen afscheid namen van onze stad, boekten de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen een winst van 453 inwoners van Belgische origine.

Turnhout telt nu 29.308 inwoners van Belgische origine. Oud Turnhout 10.922, Beerse 15.521 en Vosselaar = 9.784. Samen tellen deze 3 gemeenten 36.227 Belgische inwoners.

Een nadere blik op de bevolkingssamenstelling : In Turnhout wonen 8.676 mensen die van een niet Europese herkomst. In Beerse klokken ze af op 927, Oud-Turnhout = 748 en Vosselaar = 552. Wat het aantal Nederlanders betreft telt Turnhout 4.256 inwoners, Beerse = 1.173; Oud-Turnhout = 1.984 en Vosselaar = 778.

Het hoogste aantal Oost-Europese inwoners vinden  we in Turnhout, namelijk 2.865 uit de EU en 1.072 die niet uit de EU afkomstig zijn. Beerse heeft volgende cijfers : 310 EU en 92 niet EU; Oud-Turnhout = 322 EU en 101 niet EU, terwijl Vosselaar 162 EU en 63 niet EU’ers telt

De 7 gemeentes van de politiezone

Wat de politiezone regio Turnhout betreft, bekijken we ook eens de cijfers van Kasterlee :16.888 van Belgische origine wat +364 is sinds 2015; 846 inwoners van niet-Europese herkomst; 844 Nederlanders en 260 uit Oost-Europa  EU en 118 niet EU.

Lille : 15.015 Belgen, 165 minder dan in 2015; 575 van niet Europese herkomst; 595 Nederlanders; 175 uit Oost-Europa EU en 128 niet EU

Baarle-Hertog : 856 Belgen is 31 minder dan in 2015, 178 van niet EU herkomst; 1.786 Nederlanders; 114 uit Oost-Europa EU en 10 niet EU

Samengevat voor de politiezone, uitgezonderd Turnhout, wonen er 68.986 mensen van Belgische origine; 3.826 van niet EU-herkomst; 7169 Nederlanders; 1.343 Oost-Europeanen uit een EU land en 512 uit een niet EU land.

Of dit een billijke verdeling is en concreet voor de stad Turnhout de draagkracht ferm te boven gaat, laat ik aan uw eigen beoordeling over.

Standaard
Geen categorie

De staat van de stad

Stadhuis van Turnhout Grote Markt 1 Turnhout | Alexis Dumont

Vrijdag 29/10/2021 kreeg ik volgend bericht in mijn mailbox : NIEUW OP PROVINCIES.INCIJFERS.BE – BEVOLKINGSCIJFERS 2021 staan online.

Voor mij het signaal om nog eens in die erg gedetailleerde cijfers te duikelen voor Turnhout, die op basis van het rijksregister, door data en analyse, voor provincie in cijfers, verwerkt worden tot zeer fijnmazige cijfers.

Nationaliteit en herkomst

Van de 4 rapporten die werden opgemaakt, neem ik u mee in het rapport nationaliteit en herkomst. Dat doe ik voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

*2019 = een bevolking van 44.727 inwoners, waarvan 29.870 van Belgische en 14.857 van vreemde origine, of 33,21%

*2020 = een bevolking van 45.365 inwoners, waarvan 29.599 van Belgische en 15.766 van vreemde origine, of 34,75%

*2021 = 45.978 inwoners, waarvan 29.308 van Belgische en 16.670 van vreemde origine, of 36,25%

Einde januari 2019, woonden 690 erkende asielzoekers in Turnhout. Dat sindsdien het aantal inwoners van vreemde herkomst met 1.813 is gestegen heeft te maken met de toename van het aantal migranten/vluchtelingen, met het aantal geboortes van vreemde origine, en met de gezinshereniging. Maar ook met de aanhoudende stadsvlucht

Cijfers vreemde herkomst in detail

4.256 die uit Nederland zijn gekomen maar niet allemaal van Nederlandse herkomst zijn. Maar zij die zich bij onze dienst bevolking aanbieden met een Nederlands paspoort, worden allemaal beschouwd als van Nederlandse herkomst…

2.865 uit Oost-Europese EU landen ( Vooral Roemen en Polen) en 1.072 afkomstig uit Oost-Europa, maar géén EU landen, zoals bvb Moldavië; Albanië, Armenië en Kazachstan.

8.676 uit niet EU-landen maar buiten Europa, 1.874 uit Maghreb-landen; 207 Turken; 2.105 Afrikanen en 2.520 afkomstig uit Aziatische landen.

Jaarlijks groeit het aantal inwoners van vreemde herkomst aan met -minstens- 1%.Aan dit ritme zal hun aandeel 40% bedragen van de Turnhoutse bevolking bij het einde van deze legislatuur in 2024.

Stadsvlucht

Zoals u al uit de cijfers kon opmaken hebben -alweer- 562 inwoners van Belgische origine, onze stad, sinds 2019, vaarwel gezegd…

Als ik hier nu zou beweren dat dit te maken heeft met de overweldigende groei van de migratie, of met de abominabele mobiliteit en de staat van onze straten en stoepen, of met de erg toegenomen armoede en slabakkende welvaart, of met het groeiende onveiligheidsgevoel in Turnhout…of met een combinatie van deze en andere mogelijke oorzaken…

Dan kan niemand mij tegenspreken omdat nog nooit een bevraging werd gehouden -bij de inwoners die onze stad verlaten- naar de beweegreden(en) van hun verhuis.

Onomkeerbaar

Hoe dan ook, toen in maart van dit jaar het containerschip Ever Given het Suezkanaal blokkeerde, kon dank zij geduld, nautische kennis en sterke sleepboten, deze situatie worden gekeerd.

Maar de verhouding tussen Belgische en inwoners van vreemde herkomst in onze stad is onomkeerbaar. Zelfs niet als een onmiddellijke en algehele migratiestop -wat gezien internationale wetten niet denkbaar is- zou worden toegepast !

https://provincies.incijfers.be/databank

Standaard
Geen categorie

Ik begrijp het niet meer

Studenten, Kinderen, Terug Naar School

Twee keer in één week de bal misgeslagen…door NVA ministers. Dat Jan Jambon als grote baas van de Vlaamse regering, akkoord is gegaan met het invoeren van de covidpas in Vlaanderen, is een ferme knauw in zijn (NVA) geloofwaardigheid.

Het lijkt er wel op dat Jan Jambon niet goed gebriefd werd, vooraleer hij in deze akkoord ging. Zo bijvoorbeeld wat het aantal nieuwe hospitalisaties betreft in de week van 18/10 tot 24/10. Voor Vlaanderen zijn dat er 28/100.000. Voor Wallonië 34/100.000 en voor Brussel 11/100.000.

Vlaanderen is wel goed voor ruim 57% van die 11 miljoen, waarmee De Croo en Vandenbroucke, naar eigen goeddunken jongleren en manipuleren…

Meten is weten…dat blijft zo

En nu legt de Vlaamse onderwijsbaas Ben Weyts een regeling op tafel om minder te testen en minder snel in quarantaine te gaan…

Daarmee gaat hij aan het erg belangrijke principe van meten is weten, gewoon voorbij.

Want de cijfers voor de jongeren zijn echt niet goed. Ook niet in vergelijking met de andere groepen in de samenleving, wat Weyts ook mag beweren.

Het recente weekrapport van Sciensano geeft dat ook duidelijk aan. Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 9 jaar, werden in de week van 19/10 tot en met 25/10, 3.873 testen per 100.000 gedaan. Liefst 13,1% daarvan was positief

Voor de groep van 10 tot 19 jaar waren 10% van de 5.418/100.000 testen positief. Dit zijn meteen dan ook de hoogste cijfers positieve testen voor de gehele bevolking !

Dat kinderen en jongeren, bij besmetting, meestal slechts met milde tot geen symptomen te maken krijgen, verhinderd uiteraard niet dat zij hun gezinsleden en/of vriendjes besmetten !

De Standaard schrijft vandaag, helemaal terecht overigens : “We houden ons hart vast. Het plan is om het virus in de scholen minder te monitoren, want kinderen zonder symptomen zouden niet meer worden getest. Het is alsof het huis in brand staat en we de rookmelders weghalen. Pas als de hele straat in lichterlaaie staat, zullen we zien wat er aan de gang is.”

Biostatisticus aan de U Hasselt en KU Leuven, Geert Molenberghs, was woensdag aanwezig bij de ­besprekingen van het voorstel dat de Vlaamse onderwijspartners hebben uitgewerkt. Hij is, samen met andere experts, ongelukkig over wat er uit de bus is gekomen: een versoepeling van de test- en quarantaineregels in de groep waar het ­virus het sterkst de ronde doet.

Wat Weyts nu op tafel legt is inderdaad de omgekeerde wereld en ook niet wijs. En nee, ik pleit niet voor een strenger optreden maar wel voor het behoud van de teststrategie zoals deze tot nu toe werd gehanteerd. En mondmaskers waar dat effectief ook nodig is. Want dat blijkt ruimer te zijn dan enkel het 5e en 6e leerjaar. https://www.standaard.be/cnt/dmf20211028_97693726

Want, beste Ben Weyts, ook voor een beleidsmaker, vooral in het onderwijs, moet meten is weten het motto blijven !!

Standaard
Geen categorie

Een Theo’tje doen

Staatssecretaris Sammy Mahdi is zes maanden aan zet op Asiel en Migratie:  “Als ik populair wil worden, zou ik beter een crisis uitlokken” - De Zondag
foto : De zondag

De vluchtelingenproblematiek zit weer op een hoogtepunt. En dat heeft zo zijn gevolgen op de verwerking van dossiers van de honderden die in ons lans asiel aanvragen.

Gisteren -27/10 ll- legde het personeel van het Klein Kasteeltje voor de tweede keer in één week, het werk neer. Zij krijgen de aanvragen  niet meer verwerkt, zelfs al presteren ze extra uren. Bovendien, zo schrijft Het Laatste Nieuws, zit er alweer een hongerstaking aan te komen. Goed om weten is dat Van de 101 mensen die tot nog toe werden onderzocht, -na de recente hongerstaking- vroegen 89 geen asiel aan. Dan val je uit de boot voor regularisatie.

Bed-Bad-Brood

De opvangproblemen, waarbij men enkel zoveel aanvragen behandeld als er bed, bad en brood kan geboden worden…zijn duidelijk quota die echter géén quota mogen genoemd worden, want dan had de staatssecretaris al lang een oplawaai van jewelste gekregen van zijn erg linkse regeringspartners. Maar die attaque komt nog wel…

Hoe dan ook doet Sammy Mahdi hier alweer een Theo’tje. Je weet nog wel hoe Theo Francken op een bepaald ogenblik in de vluchtelingencrisis ook quota oplegde waarbij heel (extreem) links België daartegen in het verweer ging. Zelfs tot en met de raad van state

Maar Mahdi heeft nu duidelijk met dezelfde problematieken te maken. Zoals ondermeer vele aanvragen om asiel van personen die zich eerder al in een ander land hebben aangeboden en daar ook een dossier hebben ingediend…

Ook aan deze aanvragers, die hij volgens de Dublin-akkoorden mag terug sturen naar dat eerste land van aanvraag, moet, in afwachting, voor bed, bad en brood worden gezorgd. Dat zorgt voor een belastende en bovendien overbodige werklast voor het personeel en de opvangcentra.

Ontraden of aanraden

Daarnaast is er het probleem van een stijgend aantal aanvragen van mensen uit Albanië. Dit jaar -tot en met september- betreft het al 412 aanvragen, die bovendien géén schijn van kans maken op erkenning.

Alweer een belastende en bovendien overbodige werklast. Eigenlijk komen die mensen ruim een jaar verblijven in een opvangcentrum, goed wetende dat zij niet erkend zullen worden. Later duiken ze onder in de illegaliteit

In dit verband deed Sammy Mahdi ook al een Theo’tje door naar Albanië af te reizen om daar een ontradingscampagne op te zetten om naar ons land te komen als vluchteling ! Theo Francken deed hem dat in 2018 ook al eens voor. Zonder succes blijkbaar…Het zal zijn zoals met een lief : afraden is aanraden…

Het is duidelijk dat Samy Mahdi en zijn Vivaldi-collega’s in gebreke blijven op -minstens- drie fronten en dat zijn :

  1. De behandelingstermijn van de aanvragen die in februari dit jaar 369 dagen beliep is nog met géén dag ingekort
  2. Mahdi en Vivaldi moeten nu maar eens hun tanden laten zien wat betreft het terugsturen van aanvragers die eerder al in een ander land aanklopten. Dublin akkoorden onmiddellijk toepassen en niet langer verschuilen achter Europa of wat dan ook
  3. Het effectief repatriëren van illegalen

En verder mogen zij zich niet langer laten opjuinen door het extreem-linkse collectief die ijveren voor regularisatie en hongerstakingen faciliteren. (En wellicht zelfs aanmoedigen)

Standaard
Geen categorie

Mondmasker en pas

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Personal data EU Digital C Certifica Persoonsgegevens Données personnelles Persönliche Daten EU Digitaal COVID- Certificat Numérique Eu Digitales EU-COVID Surname(s) and forename(s) Naam voornamen .m(s) prénom(s) Name und Vorname(n) Wolput André Victor Paula Date of birth (yyy-mm-dd) Geboortedatum Date de naissance Geburtsdatum 1954-11-29 BE Unique Certificate Identifier Unieke identificatiecode certificaat Identifiant unique du certificat- Eindeutige Zertifikatskennung 01BEVLDKXUSTBRHMPLM8WX9LTG4D#R'

Wat het overlegcomité heeft beslist stond alweer in de sterren geschreven. Ik snap niet waarom de media de persconferentie van De Croo nog steeds live willen coveren. Alles wat hij te vertellen heeft is toch al eerder gezegd en geschreven. Maar ja, de media moeten deze federale regering te vriend houden omwille van miljoenen subsidies.

Nu, dat terzijde gelaten, wil ik toch even meegeven dat mijn mondmasker en covid safe ticket altijd al binnen handbereik is gebleven. Maar ik wil toch even vertellen tot welke vaudeville één en ander kan leiden.

Wij waren zondag met vrienden afgezakt naar Den Bosch om in de Brabanthallen naar de berenbeurs te gaan. Allemaal samen langs dezelfde ingang binnen om in dezelfde beurshal terecht te komen. Zonder mondkapje en zonder CST. Na het bezoek een tas koffie in een belendende hal die via een zeer grote en open ‘poort’ in verbinding staat met de beurs. Horecagebeuren, dus wel covid save ticket voorleggen ter controle…terwijl je nog in de andere hal staat…Maar zoiets zal zich in ons land zeker niet voordoen (sic)

11 miljoen Belgen

En hoe is het vandaag gesteld met de besmettingen in de 10 Belgische provincies en in het Brusselse gewest ? Zitten die 11 miljoen Belgen wel op dezelfde lijn, cijfergewijs ?! Bijlange niet natuurlijk, want dat is de hele pandemie lang nog nooit geweest.

De cijfers van Sciensano op 26/10/2021

Per provincie het aantal besmettingen de laatste 14 dagen (afgerond getal) gevolgd door het incidentiecijfer (per 100.000 inwoners) de bevolkingscijfers en het percentage volledig gevaccineerden.

Waals Brabant 3.200 779,09 407.397 71%

Luik 7.800 703,47 1.109.067 66%

Brussel 7.800 637,23 1.219.970 54%

Luxemburg 1.800 625,86 288.722 68%

Namen 2.700 552,03 497.073 71%

Vlaams Brabant 5.500 474,75 1.162.084 78%

Limburg 4.100 466,95 880.397 80%

West-Vlaanderen 5.600 461,56 1.203.312 82%

Antwerpen 8.600 459,13 1.875.524 78%

Henegouwen 5.000 371,34 1.345.947 68%

Oost-Vlaanderen 5.400 350,45 1.531.745 81%

Meten is weten zegt men. Dan zie je toch wel een parallel tussen de cijfers besmettingen en de vaccinatiegraad. Hengouwen is een beetje de uitzondering.

Standaard
Geen categorie

Drugs-Albanezen

Spaanse terreurverdachten waren bij aanslag luchthaven Brussel' | NU - Het  laatste nieuws het eerst op NU.nl

De ondertussen enkele honderden huiszoekingen van de voorbije dagen en weken, als gevolg van de Operatie Sky, richten zich duidelijk op een Albanees netwerk van drugstrafikanten.

https://www.gva.be/cnt/dmf20211026_92554661

Zowel wat betreft de huiszoekingen in het Antwerpse, het Luikse en vandaag in het Brusselse.

Eerder is al gebleken dat Albanese criminelen ook erg actief waren inzake mensensmokkel. In maart 2020 werden daarvoor al heel wat Albanezen gearresteerd, zowel in België als in het buitenland. Ook deze operatie werd al sinds 2018 voorbereid ! https://www.politie.be/5998/nl/pers/ontmanteling-van-een-albanese-mensensmokkelorganisatie-die-in-belgie-actief-was

Sammy Mahdi doet een Theo’tje

Het is goed om weten dat Belgisch staatssecretaris voor migratie, Sammy Mahdi, recent naar Albanië is gereisd met de bedoeling ter plaatse een ontradingscampagne te starten om naar ons land te komen om asiel aan te vragen. Want die mensen maken vrijwel géén kans om in ons land asiel te verkrijgen, aldus Mahdi. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/mahdi-hoopt-instroom-uit-albanie-in-te-dammen-met-ontradingscampagne/10339955.html

Drie jaar eerder, in april 2018 deed Theo Francken hem dat al eens voor, met dezelfde missie, namelijk Albanezen ontraden om in ons land asiel aan te vragen. Al die tijd en nu nog werd Albanië beschouwd als een veilig land van herkomst !

Mahdi trok naar Albanië omdat dit jaar (tot en met september) al 412 Albanezen een aanvraag tot asiel indienden in ons land. Vorig jaar stonden ze ook al in de top tien met 447 aanvragen. In 2018 waren het er 668 en een jaar eerder, in 2017 kwamen maar liefst 882 Albanezen -tevergeefs- asiel aanvragen in ons land.

Allemaal illegalen

Vermits al die aanvragen weinig tot geen kans hebben op erkenning, vermits er zo goed als géén sprake is van terugkeer moet je er wel vanuit gaan dat de meeste van deze aanvragers ondertussen illegaal in ons land verblijven. Zo werd in 2018 aan 33.386 personen het bevel te geven om het grondgebied -België dus- te verlaten. Amper 7.399 gaven aan dat bevel ook effectief gevolg. Slechts 22% dus…

Hopelijk kan/zal de federale politie nagaan of en hoeveel van hen ondertussen betrokken zijn bij deze drugstrafikanten

Het zou ook kunnen dat al deze politieacties, gericht tegen Albanese bendes, een groter ontradend effect hebben dan de uitstap van Sammy Mahdi !

Ook nog even dit : in het artikel wat De Morgen hierover op zijn website plaatste, kan je géén enkele verwijzing terugvinden naar dit Albanees netwerk…eigenaardig toch ?! https://www.demorgen.be/nieuws/meer-dan-honderd-huiszoekingen-naar-cocainehandel-in-nasleep-van-operatie-sky~b04dcc9c/

Standaard
Geen categorie

Getuige zijn van

Vechtpartij tussen scholieren in drukke winkelstraat: politie is onderzoek  gestart | Foto | hln.be
Foto : HLN

Op RTV doet de moeder van een 13-jarige jongen uit Retie volgende oproep: “Als je getuige bent van zinloos geweld of zware pesterijen, grijp dan in.” Haar zoon werd afgelopen donderdag in Turnhout geslagen en bedreigd met een nepwapen nadat hij op weg was naar huis. De 2 daders, ook nog tieners, zijn opgepakt en moeten voor de jeugdrechter verschijnen.

https://www.rtv.be/artikels/zinloos-geweld-op-13-jarige-grijp-als-je-getuige-bent-a105225

Net als ikzelf zullen velen bij deze terechte oproep reageren van : uiteraard moet je dan ingrijpen… Maar als je er wat langer over nadenkt kom je toch tot de vraag : ja oké, maar wat betekent dat dan, ingrijpen ? Is dat onmiddellijk 101 bellen ? Is dat de vechtende partijen proberen te scheiden ? En hoe groot is het risico dat je zelf een slag krijgt met zware gevolgen, zoals deze man uit Westerlo ? https://www.gva.be/cnt/dmf20211024_97399429

Net zo goed krijg je een mes in je lijf gestoken, want het is toch opvallend hoeveel steekincidenten er zich de laatste tijd voordoen, zoals recent in Mechelen. https://www.gva.be/cnt/dmf20211024_96653763

Mezelf kennende denk ik niet te kunnen zwijgen als ik zou zien dat iemand of een groep iemand anders aan het aftuigen is, want dat is een kwestie van adrenaline. Maar voor je het zelf beseft ben je plots betrokken partij en kan je door de politie worden beschouwd als mededader…als je tenminste nog in staat bent een verklaring af te leggen.

Misschien zijn er wel goede tips over hoe je te gedragen en hoe ver je best -niet- kan gaan in dergelijke situaties. In verneem ze dan graag !

Standaard
Geen categorie

Het zoveelste voorbeeld

Brugge denkt aan fietsstraten in de binnenstad - KW.be

Een van mijn trouwe lezers stuurde me volgende vraag : ik woon in de Goedendagstraat, maw vanaf de Markt fietsstraat tot thuis. Niemand mag mij voorbij… Bussen, vrachtwagens van Turnova, auto’s.  Inderdaad, ze rijden echt langs je.., Het is echt gevaarlijk, ga tegenwoordig te voet. Triest, ik betaal wel wegentaks voor een onveilige stad. Zou je dit kunnen aankaarten??? Ik ben namelijk niet alleen, maar iedereen zwijgt…

Even herinneren aan de reglementering van fietsstraten, zoals er in Turnhout ondertussen heel wat zijn : Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.

Gebrek aan handhaving

Wat deze lezer aankaart is een zoveelste voorbeeld van een gebrekkige tot helemaal afwezige handhaving van de verkeersregels in onze stad.

Net zoals de grote diversiteit onder onze inwoners, stel je dat vandaag ook vast inzake -foutief- verkeersgedrag. Er zijn er te veel die gewoon hun goesting doen en daardoor permanent anderen in gevaar brengen. Ik verwijs daarbij naar de blog https://wolput.com/2021/10/21/de-pest-van-de-step/ waarin ik ook al een aantal zaken aanhaalde die regelrecht ingaan tegen de wegcode. Maar het is vaak ook een zaak van ondoordacht handelen van de dienst mobiliteit en schepen Boogers.

Zo weet een automobilist, die via de Otterstraat de Turnova-parking inrijd en later via de Baron Du Fourstraat buiten zal rijden, NIET dat hij in een fietsstraat terecht komt…

Meer controles

Het enige antwoord daarop is meer controleren en verbaliseren. De vraag daarbij : is er voldoende menskracht in het politiekorps om meer en regelmatiger dergelijke alles omvattende controles te doen? Is controle op de naleving van de wegcode nog (g)een prioriteit of eerder een bijzaak ?

Wat mij betreft hoeven er niet persé zware geldboetes te worden uitgedeeld, behalve waar er echt gevaarlijke stunts worden uitgehaald.

Demagogie

Voor mijn part stuurt men overtreders in fietsstraten, zij die hun wagen foutief parkeren enz. … naar een verplichte verkeersles, waar ze dan kennis kunnen nemen van de wegcode…en geeft men pas een boete bij herhaling…

Maar fietsstraten realiseren, zone 30 invoeren en andere capriolen uithalen zonder dat kan worden voorzien in effectieve handhaving is pure demagogie en vooral erg onveilig !!

Standaard
Geen categorie

Eén land, drie realiteiten

Splitsing van België - Wikipedia

Naar aanleiding van de verlenging van het sociaal tarief voor energie, wat toch een voordeel kan opleveren van 700 à 800 € op jaarbasis -voor 1 miljoen gezinnen-, heb ik al enkele keren geschreven dat 70 tot 80% van deze gezinnen zich situeren in Brussel en Wallonië.

De belangrijkste indicatoren waarop ik me beroep om deze stelling te onderbouwen zijn het leefloon, de werkzaamheidsgraad en de werkloosheidsgraad in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

Enkele algemene gegevens

*In België tellen we begin 2019, 4.948.398 huishoudens, waarvan 2,86 miljoen in Vlaanderen, 560.000 in het Brusselse gewest en 1.528.395 in Wallonië. De totale bevolking per 1/1/2021 in ons land = 11.521.238 inwoners.

*Per gewest is dat dan : 3.648.206 in Wallonië. 1.219.970 in het Brusselse gewest en 6.653.062 in Vlaanderen.

*Werkloosheidsgraad , in het 2e kwartaal  2021, in Vlaanderen = 4%; in Wallonië = 8,5% en in Brussel = 11,8%.

*Werkzaamheidsgraad van de bevolking tussen 15 en 64 jaar, in diezelfde periode, in Vlaanderen = 75%; in Wallonië = 65,4% en in Brussel = 61,6%.

*Aantal leefloners in 2020 : België = 153.270, waarvan 73.050 in Wallonië; 41.810 in Brussel en 38.410 in Vlaanderen

*Cijfers volledige werkloosheid in augustus 2021 : België = 324.962 uitkeringsgerechtigde werklozen, waarvan 132.881 in Wallonië; 68.028 in Brussel en 124.053 in Vlaanderen.

Cijfers in detail

Wallonië

Eerste cijferreeks geeft de 10 hoogste werkloosheidspercentages in Wallonië weer, -laatst gekende cijfers 1/9/2020,  via

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=ce3add47-4f5c-4896-9155-2ec7f93dd4c9

Het cijfer dat volgt ( ) tussen haakjes is het aantal leefloners per duizend inwoners van de stad/gemeente.(cijfers over de periode 6/2020 tot en met 5.2021)

Colfontaine = 23,1%  (45,49/1000) Farciennes = 22,11%  (45,49/1000)  Charleroi = 21,2%  (56,25/1000) Quaregnon = 21,19%  (40,86/1000) Boussu = 20,88%  (51,6/1000) Hastière = 20,43%  (27,43) Verviers = 20%  (55,02/1000)  Luik = 19,83%  (75,21/1000) Dison = 19,2  (63,59/1000) Châtelet = 19,11%  (49,92/1000)

Ter informatie : Charleroi, waar PS’er Paul Magnette burgemeester is =  21,2%  (56,25/1000) Verviers, PS burgemeester = 20%  (55,02/1000)  Luik, PS burgemeester = 19,83%  (75,21/1000) Seraing, PS burgemeester = 19,09%  (57,05/1000) ; Bergen, PS burgemeester en woonplaats Di Rupo = 17,12%  (49,3/1000)

Brusselse gewest

Voor Brussel 19 (Brusselse gewest) zijn de cijfers als volgt

Sint-Joost-Ten-Node = 24,6%  (76,3/1000)

Sint-Jans-Molenbeek = 23,72%  (82,47/1000);

Sint Gillis= 20,38%  (61,58/1000)

Schaarbeek = 19,87%  (67,79/1000) Anderlecht = 19,6%  (62,31/1000) Brussel Stad = 19,17%  (50,48/1000) Koekelberg = 18,59%  (43,85/1000) Vorst = 17,35  (52,81/1000) Evere = 15,32%  (49,42/1000) Ganshoren = 15,32%  (21,61/1000) Jette = 14,86%  (35,24/1000) Elsene = 14,8%  (44,29/1000) Sint-Agatha-Berchem = 14,11%  (29,88/1000) Etterbeek = 12,8%  (44,75/1000) Ukkel = 10,77%  (23,71/1000) Watermaal-Bosvoorde = 10,4%  (34,58/1000) Oudergem = 9,16%  (23,21/1000) Sint-Pieters-Woluwe = 7,71%  (13,6/1000)

Vlaanderen

Dezelfde oefening voor de 10 hoogste werkloosheidspercentages gevolgd door de leeflooncijfers

Antwerpen = 9,9%  (18,9/1000) Maasmechelen = 9,68%  (6,91/1000) Mesen = 9,57%  (15,39/1000) Genk = 9,33% (9,93/1000) Borgworm = 9,33%  (9,1/1000) Oostende = 9,14%  (28,46/1000) Ronse = 9,06%  (7,77/1000) Blankenberge = 9,03%  (17,2/1000) Turnhout = 7,77%  (23,94/1000) De Panne = 7,69%  (12,74/1000)

De 13 Vlaamse centrumsteden

Antwerpen = 9,9%  (18,9/1000) Genk = 9,33%  (9,93/1000) Oostende = 9,14%  (28,46/1000) Turnhout = 7,77%  (23,94/1000) Gent = 7,62%  (27,17/1000) Mechelen = 6,65%  (23,22/1000) Sint-Niklaas = 5,96%  (20,14/1000) Aalst = 5,71%  (12,58/1000) Hasselt = 5,68%  (13,02/1000) Kortrijk = 4,93%  (17,12/1000) Brugge = 4,36%  (10,22/1000) Leuven = 4,25%  (21,06/1000) Roeselare = 3,95%  (15,61/1000)

Langdurig zieken

De cijfers van het aantal zieken per provincie zijn deze van juni 2020. De cijfers van de aantallen werkende bevolking zijn van 2018.

*West Vlaanderen = 46.683 zieken of 8,9% van de werkende bevolking die 524.402 mensen telt

*Oost-Vlaanderen = 56.051 zieken of 8,28% van een werkende bevolking van 676.896 personen

*Antwerpen = 60.976 zieken wat 7,67% van een werkende bevolking van 795.477 personen uitmaakt.

*Limburg = 38.014 zieken, goed voor 10,05% van een werkende bevolking van 378.149 personen

*Vlaams Brabant = 36.428 zieken, zijnde 7,23% van 503.958 werkenden

*Brusselse gewest = 39.701 zieken, of 9,O5 % van een werkende bevolking van 438.685 mensen.

*Henegouwen = 77.874 zieken, 16,O6% van werkende bevolking van 484.773 personen.

*Waals Brabant = 13.297 zieken, goed voor 8,04% van een werkende bevolking die 165.436 mensen telt.

*Namen = 19.837 zieken, of 10,01% van 198.183 werkenden

*Luik = 51.727 zieken, wat 12,36 % 418.530 werkenden betreft.

*Luxemburg = 9.885 zieken, 8,4% van 177.698 werkenden.

In juni 2020 was het aantal langdurig zieken als volgt verdeeld over het land : België = 9,8% of 459.561 zieken bij een werkende bevolking van 4.702.187

In Vlaanderen betekende dat 8,3% of 238.142 zieken bij een werkende bevolking van 2.878.882 Vlamingen

Wallonië telde op dat ogenblik 12,5%, zijnde 172.620 op een werkende bevolking van 1.384.620 personen.

Brussel scoorde 9,1%, met 39.701 zieken op 438.685 werkenden.

Bron : https://www.standaard.be/cnt/dmf20210128_98144497

Beschouwingen

**In Wallonië, maar vooral in het Brusselse gewest, is het zoeken naar een actief werkende Waal of Brusselaar, als zoeken naar een speld in een hooiberg. In het werkzame en ijverige Vlaanderen is het een omgekeerde zoektocht om een werkloze of leefloner te vinden in die zorgvuldig opgestapelde hooiberg

*Di Rupo stelde een energiecheque van 100 € voor, die elk huishouden in België zou krijgen. In ruil kreeg hij echter een verlenging van het sociaal tarief +80 € bovenop. Een korting die voor zowat 80% terecht komt bij de Waalse en Brusselse gezinnen, al dan niet PS-kiezers.

*Vice premier Sophie Wilmès (MR), stapte erg boos op tijdens de begrotingsonderhandelingen en begrijpt niet waarom sancties voor langdurig werklozen niet kunnen. Sophie moet zeker deze cijfers eens bekijken en zal dan vaststellen dat deze sancties vooral in Wallonië en Brussel zullen vallen. In plaats van sancties worden deze werklozen beloond als ze een opleiding gaan volgen voor een knelpuntberoep. Ze mogen dan 25% van hun dopgeld behouden…

*Zowel in Wallonië als in het Brusselse gewest gaan erg hoge werkloosheidscijfers samen met erg veel leefloners. Meer dan ooit is de PS -met de hete adem van de PTB/PVDA in hun nek- démandeur de rien maar worden zij door Vivaldi op al hun wenken bediend door ze veel te geven, ten koste van Vlaanderen. Dat verklaart ook de hardnekkigheid van  PS-voorzitter Magnette, zoals ik dat begin 2020 ook al eens heb beschreven https://wolput.com/2020/02/19/waarom-pser-magnette-zo-hardnekkig-is/

*Dat solidariteit zonder grenzen NIET kan blijven bestaan, daar zijn ze bij Vivaldi en de PS allerminst van overtuigd. Integendeel leggen ze de hardwerkende Vlaming nog meer de pees op om hun Waalse partijen te vriend èn in de regering te houden. MR-brulboei G.L. Bouchez die in de pers regelmatig een andere indruk wil geven, wil in essentie aan deze mistoestanden ook niets veranderen !!

*Met een VB dat wellicht, heel veel stemmen zal halen in 2024 maar de extreem-rechtse toer blijft opgaan, absoluut niet gespeend van een anti-racistische houding, zal er nooit een voldoende sterke motor worden gevonden om dit systeem van geïnstitutionaliseerde, erg eenzijdige solidariteit te doorbreken en tot aanvaarbare proporties  te herleiden ! Want niemand zal met dit VB kunnen of willen samenwerken !

Dré Wolput

22 oktober 2021

Standaard
Geen categorie

De pest van de step

Electric scooters are waiting for riders in the Chaussee d'Ixelles on September 2, 2021 in Brussels, Belgium. According to North Carolina State...

De bekommernis van de oppositiepartij VB in Turnhout over het toenemende gebruik van steps en de daaraan verbonden (on)veiligheid in het verkeer is absoluut terecht.

Regelgeving

Het probleem is dat er over dit vervoersmiddel veel te weinig regelgeving bestaat, wat controle op het ‘correct gebruik’ ervan dan weer zo goed als onmogelijk maakt.

Ik stuurde alvast volgend verzoek aan Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters

De pest van de step.

Mevrouw de Minister,

de step neemt een steeds belangrijker aandeel in ons verkeer. Helaas bestaat er weinig tot geen regelgeving over het gebruik ervan en de plaats van dit vervoersmiddel op de weg/stoep. Bovendien stel ik vast dat  gebruikers steeds jonger worden. Mede als gevolg van uitgestelde communiefeesten, zie ik het aantal (tè) jonge gebruikers de laatste tijd gestaag toenemen.

Er zijn dan ook geen regels die  een minimumleeftijd opleggen. Evenmin is een helmplicht voorzien. Bovendien stelt zich de vraag of de step kan/mag worden gebruikt als een meerpersoons-vervoermiddel. Is er een maximumsnelheid en hoe kan de politie deze controleren…deze en nog veel andere vragen duiden allemaal op de noodzaak snel werk te maken van een regelgevend/controlerend kader om het gebruik van de step in het verkeer veiliger te laten verlopen.

Zowel voor de ‘bestuurder’ van deze steps als voor alle andere weggebruikers. Misschien ligt hier wel een opdracht voor Vias ?! Ik hoop alvast dat u mijn bekommernissen ter harte zal nemen, waarvoor dank.   Mvgr, Dré Wolput   Turnhout.  20 oktober 2021.

https://www.hln.be/consument/kwaliteit-e-steps-laat-te-wensen-over-veel-modellen-zijn-rommel~a39a709d/  

https://www.hln.be/binnenland/reportage-chirurg-en-slachtoffers-over-de-gevaren-van-de-elektrische-step-een-ritje-zal-wel-geen-kwaad-kunnen-dacht-ik~a12c871d/

Belang van controle

Ik kan dan wel aan de minister vragen om een deftig regelgevend kader te voorzien, maar dat heeft allemaal géén nut als er weinig of geen controle en sancties tegenover staan.

Zo bijvoorbeeld wat betreft

het steeds toenemende aantal automobilisten die hun wagen niet correct parkeren, namelijk tegen de rijrichting in

het steeds toenemende aantal auto’s in onze straten met vreemde nummerplaten van in onze stad gedomicilieerde inwoners van buitenlandse herkomst. Dit is bij wet niet toegelaten. Maar deze onwettelijkheid wordt nog steeds door het Turnhout-beleid gedoogd, meer zelfs, gefaciliteerd door aan deze inwoners een gratis bewonerskaart -voor die buitenlandse nummerplaat- te verstrekken…

Idem wat betreft parkeren OP de hoeken van straten, buiten de parkeervakken enz. … kortom een wildgroei wat noch de veiligheid noch de doorstroom van het verfkeer ten goed komt…

het ongeremd toelaten van fietsers die in een verboden richting rijden, in centrumstraten, op de fietspaden langs de ring enz. … of permanent op de stoep rijden…en veel te vaak helemaal niet verlicht, of erg onderbelicht zijn…

Het niet respecteren van de maximum toegelaten snelheid, vooral daar waar zone 30 van toepassing is…

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er in Turnhout weinig tot helemaal niet bestraffend wordt opgetreden tegen het niet naleven van al deze, nochtans duidelijke, verkeersregels

Zonder handhaving géén verkeersveiligheid !!

Update 16.28u : ik mocht reeds een antwoord ontvangen van Vlaams mobiliteitsminister. Lydia Peeters. Zij is reeds in overleg over deze problematiek.

Haar integrale antwoord :

Geachte heer Wolput

Dank voor uw bericht, we ontvingen dit in goede orde.

Momenteel is de minister, in samenspraak met haar federale en andere gewestelijke collega’s bevoegd voor mobiliteit, bezig met de hervorming en modernisering van de wegcode. Het klopt dat door de evolutie van het aantal vervoersmiddelen (denk hierbij aan steps, e-bikes en speed pedelecs) de wegcode er niet eenvoudiger op is geworden en het stroomlijnen van enkele regels zich opdringt. De door u aangehaalde bezorgdheden worden hierin meegenomen en zijn ook bekommernissen die de minister vaker hoort en waar duidelijkheid geboden is.

Met vriendelijke groeten

i.o. Vlaams minister Lydia Peeters

Standaard