Geen categorie

Overzichtstabel criminaliteit

Afbeeldingsresultaat voor fotos politieacties

Gemeente            aantal inwoners      2017      2018      %/1000

Kasterlee             18.651                         766        776        41,6

Beerse                  18.072                         762        704        38,9

Vosselaar             11.179                         367        400        37,5

Oud-T’hout          13.649                         473        489        35,8

Lille                      16.521                         806         889        53,8

Baarle-Her          2.764                            95          108         39

Totaal van deze
zes gemeenten  80.836                                      3.366        41,6

 

TURNHOUT       44.594                           4169    4403         98,7

Totaal
politiezone         125.430                                     7769         61,9

In Turnhout geven de cijfers in 2017, 94,7 criminele feiten per 1000 inwoners aan. Een jaar later zijn er dat 98,7/1000. Goed voor een stijging van 4,2%.

 

Standaard
Geen categorie

Weldadigheid

Afbeeldingsresultaat voor fotos kolonien van weldadigheid

Sinds de grote vluchtelingencrisis van 2015, blijkt vandaag dat er opnieuw problemen zijn om de grote toestroom van vluchtelingen te herbergen. Tegelijk trekken nogal wat organisaties dezer dagen aan de alarmbel omwille van het gebrek aan voldoende grote èn betaalbare woningen voor de grote groep van erkende vluchtelingen. Een inhaaloperatie inzake sociale woningen dringt zich volgens hen op. Lees verder

Standaard
Geen categorie

Hèt R-woord

Afbeeldingsresultaat voor fotos hyde park speakers corner

Ik maak me zorgen. Meer bepaald over het feit dat er tegenwoordig heel snel –veel te snel vind ik- naar het woord racist of het begrip racisme wordt gegrepen. Het lijkt er dikwijls op alsof wij Turnhoutenaars en Vlamingen allemaal geboren racisten zijn. Omdat anderen het ons verwijten maar evenzeer omdat we het mekaar verwijten. Lees verder

Standaard
Geen categorie

De kraan staat nog open

 Wastafel kraan - Wijdverspreid Antiek Koper Middenset Single Handle Een HoleBath Taps

Half 2017 diende OCMW Turnhout een aanvraag in bij het E.S.F (Europees sociaal fonds) ter financiering van het project anderstalige nieuwkomers versneld activeren. Met volgende motivatie : Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 is een groot gedeelte van de cliënten met leefloon van OCMW Turnhout anderstalig. Deze overigens zeer heterogene groep ervaart verschillende problemen die de kloof tot de arbeidsmarkt in stand houden. Met dit project willen we een aantal nieuwe methodieken neerzetten om deze groep al zeer vroeg in hun inburgeringsproces de eerste stappen op de participatieladder te laten zetten. Lees verder

Standaard