Geen categorie

Ditjes en datjes

*Het lijkt wel of sinds het begin van de grote vakantie, de hoofddoek in Turnhout, enorm aan populariteit heeft gewonnen.

Toen ik deze namiddag door de Korte- en Gasthuisstraat wandelde leek het wel of er een volle bus dames met hoofdoek waren afgezet bij het begin van de winkelstraat.

Heeft dat te maken met het feit dat er steeds meer Moslims in onze stad wonen ? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat volgens NPDATA in 2015, 6,3% van de Turnhoutse bevolking Moslim zou zijn. In 2019 was dat al toegenomen tot 9,2%. Dan zal het momenteel wellicht een cijfer zijn rond de 12 à 13% ! http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Moslims/Fiches/Vlaams-alf.htm

*trouwens, over bevolking gesproken ?! Wie, o wie heeft/kent de JUISTE cijfers voor onze stad ?! Volgens de officiële cijfers van IBZ (Binnenlandse zaken) telt Turnhout op 1/1/2021, 45.777 inwoners en op 1/1/2022 zijn er dat 46.280. De databank provincie in cijfers telt dan weer 46.372 inwoners op 1/1/2022…Maar als ik naar de cijfers ga van stadsregio in cijfers, vind ik daar voor 2021 dan weer 45.978 inwoners terug… Zeg het mij : wie, o wie heeft/kent de juiste cijfers !?

https://stadsregioturnhout.incijfers.be/dashboard/dashboard/bevolking

*Op diezelfde wandeling merkte ik ook dat de stoepen in de Victoriestraat er erbarmelijk bijliggen. Ook op de De Merodelei merkte ik meerdere verzakkingen.

Ik meende enkele foto’s te maken om via een meldingskaart naar de stad Turnhout te sturen…maar het heeft allemaal weinig zin.

Deze stad heeft dringend nood aan een globaal stoepenplan want over de ganse stad liggen er vele kilometers stoepen schots en scheef bij. Tegen dat fiberklaar uit Turnhout verdwijnt zou schepen Boogers zo een stoepenplan moeten klaar hebben om in werking te laten gaan.

Hopelijk laat hij niet eerst een studie doen, want dan zijn we alweer enkele jaren van kant.
Net zoals voor de definitieve verkeerslichten op het kruispunt Steenweg Op Tielen-Everdongenlaan-Tieblokkenlaan

Deze verkeerslichten werden in de lente van 2018 geplaatst -tijdelijk- omwille van de renovatie van de E34. Volgend jaar krijgen ze een definitieve plaats, zo verklaarde schepen Boogers op 31 juli 2018 aan journalist GVN. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180730_03640678

Als leerkracht zou hij toch moeten weten dat één jaar slechts 365 dagen telt en géén 1.460 zoals nu al het geval is…

*De afscheidsruimte op de stedelijke begraafplaats Nazareth, een initiatief van de VTST -nu PT20- staat al enkele jaren in de steigers. Omdat dit tegen Allerheiligen dit jaar toch zou kunnen worden afgewerkt, vraag ik aan bevoegd schepen Stijn Adriaensens om hiervoor desnoods werknemers van de stedelijke diensten bij in te schakelen.

*Dat blaffende honden niet (altijd) bijten, daar ben ik niet zo zeker van. Maar dat honden wel af en toe moeten sch…n, dat weten blijkbaar ook alle hondenliefhebbers nog steeds niet.

Verder toch ook nog even vermelden dat blaffende honden ontzettend veel lawaai kunnen maken.

Standaard
Geen categorie

Pestgedrag

Vanaf 1 augustus beginnen de herinrichtingswerken aan het kruispunt van de Steenweg Op Gierle en de Veedijk. (onderaan de brug van de E34)

Daardoor zal dit kruispunt tot begin november afgesloten zijn voor alle gemotoriseerd verkeer.

Vorige week merkte ik het volgende verkeersbord op, langs de Steenweg op Tielen, ter hoogte van het WEB.

Aanvankelijk dacht ik dat men dit bord op een verkeerde plaats zette en dat dit eerder thuishoorde in de buurt van het te vernieuwen kruispunt.

Helaas, blijkbaar op vraag van de Stad Turnhout, :  Om te voorkomen dat vracht- en autoverkeer via de ring, Steenweg op Tielen opdraait hebben we besloten om Steenweg op Tielen vlak voor het kruispunt met de Everdongenlaan en Tieblokkenlaan af te sluiten.

Hoezo vrachtverkeer vermijden ? Het vrachtverkeer is al enkele jaren VERBODEN op de Steenweg Op Tielen. Dat staat ook al jaren zo aangegeven langs de ring, op 100 meter van het kruispunt.

Bovendien is er een dure trajectcontrole geplaatst om dit camera-gecontroleerd op te volgen en te verbaliseren…

Ik begrijp dan ook niet waarom men, om vrachtverkeer te vermijden, het betrokken kruispunt gaat afsluiten…men kan het verbod beter extra accentueren langs de ring !

Maar vooral begrijp ik NIET, waarom het gewone autoverkeer er gedurende drie maanden ook niet meer langs kan of mag…dit is een absurde en onnodige maatregel.

Er is nog enkele dagen tijd om deze beslissing te herbekijken wat de gewone auto’s betreft.
Trouwens, als men dit kruispunt Everdongenlaan/Steenweg Op Tielen afsluit dan dien je de signalisatie bij het begin van de weg (kruispunt ring) aan te brengen en NIET op 100 meter van het kruispunt zelf !!

Maar, bij herhaling, het is mijn inziens helemaal niet nodig om dit voor gewone auto’s af te sluiten !

De laatste jaren lees je regelmatig op sociale media, dat onze diensten mobiliteit (en dus ook schepen Boogers) er alles aan doen om de auto’s uit de stad weg te pesten.

Dat men dit nu ook wil doen op een belangrijke in- en uitvalsweg van de stad, èn een verbinding met de achterliggende industriezone Veedijk en ruimer, is een -niet erg fraai- voorbeeld van automobilistjes pesten !

Standaard
Geen categorie

Loch Ness in Turnhout

Eén warme dag in juni en het liep alweer fout met oververhitte jongeren aan het Zivermeer in Mol, aan de Nekker in Mechelen, aan de Blaarmeersen in Gent…

https://www.hln.be/binnenland/gouverneur-cathy-berckx-cdenv-wil-soort-voetbalwet-voor-recreatiedomeinen~a18c25d7/

Je kan er al enkele jaren gif op innemen, dat dit zal gebeuren. Helaas !

Waar je ook al enkele jaren gif kan op innemen bij warm weer of een warme zomer is het Turnhouts monster van Loch Ness.

Het zwembad in het stadspark

In dit geval gaat het over de steeds weerkerende discussie van waarom heeft men het openlucht zwembad in Turnhout niet behouden. ?!

Sommige jaren is de discussie zelfs zo hevig, vooral na de warme zomer van 2018, dat er een vraag komt op de gemeenteraad van Turnhout om minstens een haalbaarheidsstudie te laten doen.

Een vraag die onmiddellijk werd gepareerd door toenmalig schepen Hannes Anaf die stelde : Het stadsbestuur geeft liever geen geld uit aan zo’n haalbaarheidsstudie. Omdat het voor de stad nu al duidelijk is dat de terugkeer van een openluchtzwembad veel te veel geld zou kosten. “Bij de sluiting van het vorige openluchtzwembad is men niet over één nacht ijs gegaan”, zegt schepen voor Sport Hannes Anaf. “Dat had vooral te maken met de dure kostprijs, zowel voor personeel als onderhoud. Iedereen zou het leuk vinden dat er terug een openluchtzwembad is in Turnhout. Maar het is niet verantwoord om als stad die kosten te maken.

En vandaag zou ongetwijfeld hetzelfde antwoord komen op dezelfde vraag. Een dergelijke investering in de bouw, in het onderhoud en de uitbating ervan zou nu nog flink wat meer kosten.

Bovendien zou zo’n openluchtzwembad maar een beperkt aantal maanden en  dagen per jaar, zijn nut bewijzen.

Naar de Lilse Bergen

Niet zover van Turnhout en vanuit Turnhout een 11 km zijn er de Lilse Bergen met openlucht zwem-infrastructuur.

Het zou nuttig kunnen zijn, een regelmatige busverbinding te voorzien vanuit Turnhout naar die Lilse Bergen, tijdens de maanden juli en augustus.

Misschien wel een agendapunt om te bespreken met de besturen van de Regio In Transitie.

Standaard
Geen categorie

Beangstigend

Als ik zie en hoor wat er in de wereld allemaal gaande is, dan acht ik me gelukkig te wonen in een land waar een democratisch regime heerst.

Democratie is -gelukkig maar- een bestuursvorm die ver verwijderd is van het oorlogszuchtige Poetin-regime.

Maar het is meer dan ooit opletten in ons land, dat we te ver afwijken van wat democratie dan wel betekent.

Democratie niet versmoren

Met de aanstelling van een nieuwe minister, na het ontslag van Wilmès, is met Hadja Lahbib, als minister van Buitenlandse Zaken, er opnieuw een minister gekozen van buiten de politiek. 7 van de 20 regeringsleden passeerden nooit langs de kiezer.

Meer dan 1 op drie…en verder een Vivaldi bestuur, wat om de haverklap beroep doet op experten…

Pandemie

Dat een regering,  bij het uitbreken van een wereldwijde corona-pandemie, zich noodgedwongen liet leiden door experten en virologen was aanvaardbaar.

Maar dat men daarna op het spoor blijft zitten van expertengroepen die het beleid moeten adviseren…dat is duidelijk het verkeerde spoor.

Zo wat de koopkracht- en energiemaatregelen betreft evenals voor de fiscale hervorming.

Dat zijn -bij uitstek- politieke dossiers en om die aan te pakken zijn er de verkozenen des volks en de aangestelde ministers !

En dan zijn er nog de opeenvolgende voorstellen van Open VLD voorzitter Egbert Lachaert om het kiessysteem te hervormen. Vooral om zichzelf en zijn partij te beschermen…

Van dergelijke technocratische struisvogelpolitiek en voorstellen, is noch de democratie, noch de burger gediend !

Vox populi

De hedendaagse vox populi is verworden tot de sociale media. Facebook, twitter en blijkbaar ook meer en meer via Tik Tok.

Uit een bijdrage in De Tijd vandaag, blijkt dat de splinternieuwe CD&V voorzitter, Sammy Mahdi dit kanaal gebruikt om nu al de stem van jongeren voor zich te winnen. Maar vooral vooruit-voorzitter Conner Rousseau is verreweg de actiefste en populairste Vlaamse politicus is op TikTok. 

Zelfs de communistische De PVDA’er Jos D’Haese staat op plaats twee in de Tik Tok ranking. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/vroeger-gingen-politici-handjes-schudden-op-de-markt-nu-doen-ze-dat-op-tiktok/10402125

Advocatentaal

Straf-en procedurepleiter Mounir Souidi, verklaarde onlangs in GVA Wat de maatschappij van mij denkt, interesseert mij eigenlijk geen fluit. https://www.gva.be/cnt/dmf20220707_95836399

De Vox populi moet inderdaad niet bepalen hoe een advocaat, met alle middelen van recht, zijn cliënten verdedigd.

Maar door dit zo uitdrukkelijk te veralgemenen zet hij zichzelf buiten de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt en lijkt het wel of enkel de maatschappij van de misdaad hem na aan het hart ligt !!

Dergelijke taal en het technocratisch beeld van de politiek, ik vind het allemaal nogal beangstigend

Standaard
Geen categorie

Ze gaan nogal ne gang

Bij een eerste lezing van deze titel zo je kunnen denken dat het over De Wout en zijn ploeg in de Tour, Jumbo-Vista gaat.

Want inderdaad, die gaan ook nogal ne gang.

Maar in deze wil ik het hebben over het verkrijgen van de Belgische  nationaliteit in Turnhout en daarbuiten.

*331 inwoners van onze stad -gemiddeld meer dan 6 per week- verkregen vorig jaar de Belgische nationaliteit. Dat is meteen het hoogste cijfer van de afgelopen 30 jaar.

Cijfer in ruimer perspectief plaatsen

*In het arrondissement Turnhout betreft het 1117 personen. Ook al het hoogste cijfer sinds 30 jaar. Turnhout maakt daarvan dus  30% uit. Terwijl de Turnhoutse bevolking goed is voor minder dan 10% van deze in het arrondissement.

*Ook de 22.258 nationaliteit toekenningen in Vlaanderen is het hoogste cijfer in 30 jaar. 1,5% hiervan zijn Turnhoutenaren. Qua bevolking is de Turnhoutse bevolking maar voor amper 0,7% deel van Vlaanderen !

Ook in België gaan ze ne gang

De eerste 4 maanden van 2022 verkregen al 16.636 inwoners in ons land onze nationaliteit. En -bij herhaling- ook dat is een uitzonderlijk hoog cijfer. Want in 2020 betreft het in dezelfde periode 14.797 personen en in 2021 slechts 12.501.

Standaard
Geen categorie

De voorspellers

Meekijken in glazen bollen

13/6 : (De Tijd) De Nationale Bank (NBB) gaat door de energieshock en de impact van de oorlog in Oekraïne uit van een tijdelijke vertraging van de Belgische economie. Tot een echte recessie zou het evenwel niet komen en ook de inflatie zou na de zomer licht dalen

16/6 (HLN) Onze economie dreigt in een recessie te belanden en het stagflatiespook doemt op. Dat voorspelt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte in de economische vooruitzichten die de bank maakt voor ons land. “De consument is het kind van de rekening”, valt te horen. Hoelang zal die situatie nog aanslepen? En zal dit alles een impact hebben op de tewerkstelling? 

Planbureau zat er mijlenver naast

24/2 Federaal planbureau In 2022 wordt de bijzonder hoge inflatie 5,5 % niet enkel verklaard door de toename van de energieprijzen, maar ook door een toename van de onderliggende inflatie die het gevolg is van aanvoerproblemen en prijstoenames van enkele voedingsgrondstoffen.

In 2023 en 2024 zou de inflatie terugvallen tot respectievelijk 1,1 % en 1,2 %

5/7 : federaal planbureau : Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 8,5% en in 2023 op 4,4% (= X3) uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.  De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2022 gemiddeld 8,0% en in 2023 4,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

5/7 De Tijd : Door de zwakke euro voert de eurozone een extra portie inflatie in. Dat maakt het de Europese Centrale Bank een stuk moeilijker de dreigende stagflatie te bestrijden. De prijzen van veel grondstoffen, zoals olie en landbouwgrondstoffen, worden uitgedrukt in dollar en worden duurder voor Europa als de euro in waarde daalt.

6/7 De Tijd : Zonder maatregelen sukkelt de Belgische economie volgend jaar in een recessie door de galopperende inflatie en een loon-prijsspiraal, waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen.

7/7  GVA : Economische situatie is zeer “uitdagend”: “Niet de vraag óf recessie er komt, maar hoe zwaar die zal zijn” (KBC)

Ze maken ons zo zot meneer

Economische voorspellingen zijn zoals Raymond van het Groenewoud zingt over ‘meisjes, ze maken ons zo zot meneer…’

Een mooi voorbeeld zijn de voorspellingen van het planbureau. In februari. De inflatie zou in 2022, 5,5% belopen en in 2023 terugvallen tot 1,1%

In juli dan blijkt dat de inflatie al op 8,5% zal uitkomen en in 2023 op 4,4%…

Uiteraard zijn er enorm wijzigende omstandigheden in die 4 voorbije maanden, maar dat kan ook het geval zijn, in plus of min voor de rest van het jaar en in 2023 !

Conclusie : het is gewoon allemaal niet zo goed te voorspellen !

Que SeraSera – Wat zal zijn zal zijn

Standaard
Geen categorie

Voor de cijfervreters…

Wake up call voor VDAB en OCMW

Enkele beknopte maar veelzeggende cijfers in verband met de Turnhoutse werkloosheid

Mei 2022

*2058 werklozen, waarvan 939 Belgische en 1119 van vreemde origine

Juni 2022

*2028 werklozen (- 30) waarvan 910 Belgische (- 29) en 1118 (- 1) van vreemde origine

Vacatures

Mei 2022

*411 rechtstreeks aan VDAB gemeld; 656 staan nog open, waarvan 318 zonder scholingsvereiste

Juni 2022

365 rechtstreeks aan VDAB gemeld, 707 (+49) staan nog open, waarvan 351 (+33) zonder scholingsvereiste.

Conclusie : wat de tewerkstellingskansen van werklozen van vreemde origine betreft is de toestand ernstig en zorgwekkend en blijkbaar steeds meer hopeloos…

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard
Geen categorie

Hoofdstad van armoede èn Moslims

Dit is wat ik schreef in een vorige blog

Trump vergiste zich, toen hij Brussel een hell-hole noemde ! Het Brussels gewest is immers een –voornamelijk– Moslim enclave/exclave, waarin eigen leefregels en wetten gelden die bovendien –met verve– door de Linkse Brusselse overheden, ook politionele, worden gedoogd (Een ‘enclave‘ is een stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied wordt ingesloten. Een ‘exclave’ is een stuk eigen grondgebied dat door vreemd grondgebied wordt ingesloten. Vrijwel elke enclave is ook een exclave.)

In deze blog wat meer cijfers

Globaal wonen in het Brusselse gewest (cijfers 2019) 25,5% Moslims. Dat is maar liefst het driedubbele van het Belgische aantal -8,2%- en het vierdubbele van Vlaanderen, zijnde 6,3%

In België wonen in 2019 ruim 930.000 moslims. In het Brusselse gewest ruim 306.000…of 33% van alle moslims die in ons land wonen…

Maar ik wil de vis niet verdrinken in dit globale -weliswaar hoge- cijfer. Immers zijn er 6 gemeenten (van Brussel 19) waar meer dan 30% Moslims wonen. Deze zijn : Sint-Joost-Ten-Node =47,6%; Molenbeek = 42,9%; Schaarbeek = 38,7%; Anderlecht = 32,2%; Brussel stad = 31,8% en Koekelberg = 30,8%

Samen zijn deze 6 gemeenten goed voor bijna 50% van de inwoners van het Brusselse gewest !!

Parallel

Opvallende parallel is het gegeven dat in de 3 gemeenten met het hoogst aantal Moslim-inwoners, ook het hoogst aantal leefloongerechtigden zijn gevestigd.

Zo in Sint-Joost waar 47,6% inwoners, Moslim zijn en 77,75/1000 inwoners leefloon krijgen.

Molenbeek heeft 42,9% Mosliminwoners en 81,51/1000 leefloongerechtigden

Schaarbeek met 38,7% Moslims telt 68,66/1000 leefloners.

Maar ook omgekeerd is de vaststelling te maken dat hoe kleiner het aantal Moslim-inwoners, hoe kleiner het aantal leefloongerechtigden.

Dat is het geval in Sint-Pieters-Woluwe, waar 7,9% Moslims wonen en 13,6/1000 leefloners. Oudergem telt 8,7 Moslims en 23,24/1000 leefloners en Ukkel met 9,1% Moslims heeft 23,79 leefloners.

In de periode 03/21 tot 02/22 waren in ons land 218.018 inwoners één of meer maanden leefloongerechtigd. Bijna 60.000 van hen in het Brusselse gewest of 27%…. Noteer dat het Brussels gewest met 1.217.070 inwoners slechts 10% van de totale Belgische bevolking (=11.569.034 inwoners) huisvest !

Ook nog even de cijfers van de werkloosheidsgraad vermelden die voor het Brusselse gewest, 14,7% beloopt en voor Vlaanderen 5,5%

Maar ook in deze valt een parallel te trekken met de cijfers van het aantal Moslims en leefloners.

Molenbeek heeft een wlheidsgraad van 20,9%; Sint-Joost 20,4%; Anderlecht = 17,6% en Brussel stad = 16,6%; Schaarbeek = 16,3% en Koekelberg = 15,1%

Bronnen :

http://www.npdata.be/BuG/448-Moslims/

https://viewstat.actiris.brussels/viewstat_werkloosheid_basisstatistieken.html?lang=NL

https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard
Geen categorie

Den ekspeir

In mijn jonge jaren woonde ik op de boerenbuiten van Lille. Een zalige tijd overigens, waarvan ik nogal wat vrije tijd doorbracht bij de boeren in onze buurt. Als er toen in de boerenfamilies sprake was, dat den ekspeir moest komen dan hadden ze het over de veearts.

De vétérinaire klonk te bourgeois voor ons, Lillenaren.

Struisvogelpolitiek

Ondertussen ben ik al enige tijd die jonge jaren ontgroeid, zelfs al gepensioneerd en stel vast dat we nu een regering hebben -Vivaldi genaamd- die om de haverklap beroep doen op ekspeirs, euh… expertengroepen om hun beleid te sturen.

Zo wat de koopkracht- en energiemaatregelen betreft -waarbij het niet meer gebruiken van een tankkaart als een koopkrachtmaatregel kan worden verkocht.

En ook voor de fiscale hervorming doet Van Peteghem beroep op een expertencomité, die, weliswaar, er niet in lukken, om een eensluidend advies uit te brengen.

Honderden parlementairen, tientallen ministers en 5 regeringen in dit kleine België…maar blijkbaar worden die door Vivaldi, allemaal te loemp en te blind geacht en ziet Vivaldi zelf de sense of urgency  om dringend tot een aantal beslissingen te komen in politiek België, niet in ??!!

Voor mij is dit pure -welvaartsvernietigende- struisvogelpolitiek !

Nog perverser

Diezelfde struisvogelpolitiek vinden we ook terug, maar in een nog veel ergere mate, rond integratie en diversiteit.

Zo stond de woke-media (er zijn er geen andere meer denk ik) en de woke linkse politiek op zijn kop naar aanleiding van een uitlating van Conner Rousseau. (voorzitter Vooruit)

Hij durfde het aan te zeggen : Als ik door Molenbeek rijd, dan voel ik me niet in België. De linkie-winkies vlogen door het dak, in de media, in de politiek.

Nochtans klopt zijn stelling helemaal ! In september 2018 berichtte de Brusselse nieuwssite BRUZZ, dat Sint-Jans-Molenbeek, 82,4 % inwoners van vreemde origine telde. De gemeente Sint-Joost (ten Node) spant met 90 procent de kroon…

Voor het hele Brusselse Gewest (Brussel 19) komt het aantal personen van vreemde origine uit op 71,4 procent.

De gemeente met het minste bewoners van vreemde origine is Watermaal-Bosvoorde. In de fusiegemeente heeft 42,7 procent van de bewoners een andere herkomst dan de Belgische. Ook Oudergem (50,7 %), Sint-Pieters-Woluwe (52,9 %), Ukkel (56,8 %) en Sint-Lambrechts-Woluwe (57,8 %) scoren relatief laag. https://www.bruzz.be/samenleving/bewoners-van-sint-joost-voor-90-procent-van-vreemde-origine-2018-09-14

Een enclave

Trump vergiste zich, toen hij Brussel een hell-hole noemde ! Het is immers een –voornamelijk– Moslim enclave/exclave, waarin eigen leefregels en wetten gelden die bovendien –met verve– door de Linkse Brusselse overheden, ook politionele, worden gedoogd (Een ‘enclave‘ is een stuk vreemd grondgebied dat door eigen grondgebied wordt ingesloten. Een ‘exclave’ is een stuk eigen grondgebied dat door vreemd grondgebied wordt ingesloten. Vrijwel elke enclave is ook een exclave.)

Omvolking is een feit

Het is niet omdat ons land kwistig omspringt met het toekennen van de Belgische nationaliteit en zo dus de dubbele nationaliteit toelaat, ja zelfs promoot, dat de eigenheid van deze mensen ook zou veranderen. Dat is zelfs een kapitale denkfout.

Daarom moet ik het nog eens een keer herhalen :

Een konijn in een kiekenkot…blijft een konijn !

En toch mag je volgens diezelfde linkie-winkies het begrip omvolking niet in de mond nemen.

Omdat struisvogelpolitiek niet aan mij besteed is, doe ik dat  toch : omvolking dus !!

Standaard
Geen categorie

Als je buurt jouw buurt niet meer is

Het is redelijk angstwekkend als je, zoals de handelaars in de Antwerpse Diepestraat, moet vaststellen, dat hun straat wordt gedomineerd door -illegale- drugsdealers. Afgelopen week stonden ze zelfs te zwaaien met vuurpijlen en zongen ze: ‘de straat is van ons.’ Help ons en maak onze straat weer leefbaar, of we nemen het heft in eigen handen”, richten ze zich tot burgemeester De Wever. Aldus GVA (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220703_95388585

Eerder deze maand verscheen, ook al GVA BUURTREPORTAGE. Vroeger “chill wonen” in “beste straat”, vandaag veel onvrede in De Merodelei: “Superdiverse, maar kwetsbare straat” (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220701_94119670

Sta me toe één en ander te duiden

In de eerste plaats getuigt het van weinig openheid van de Gazet om beide artikels, die handelen over samenlevingsproblemen in diversiteit achter een betaalmuur te stoppen.

Alsof men bang is om deze problemen open en bloot te rapporteren…

Geen struisvogelpolitiek

Nu is struisvolgelpolitiek aan mij absoluut niet besteed en geef ik bij deze open en bloot enkele bedenkingen, wat Turnhout betreft.

*Turnhout is de laatste jaren geconfronteerd met een snel groeiende superdiversiteit.

Zo verdubbelde het aantal inwoners van vreemde origine van 9.700 in 2012, naar zowat 18.000 nu. Die sterke stijging weerspiegelt zich ook in diverse armoede-indicatoren zoals leefloon, werkloosheid (55% van vreemde origine) en geboorten in kansarme gezinnen, waarbij slechts 15% een Belgische moeder heeft.

*Tegelijk verminderde het aantal Binken met bijna 3000 personen.

*De snelheid waarmee deze diversiteit in onze stad groeit èn de hoegrootheid ervan is van die aard, dat we als stad en inwoners, niet de mogelijkheid noch de tijd krijgen om dat allemaal -op een ordentelijke wijze- te absorberen.

Wijzigende voorwaarden

*Per 1/1/2018 werd de vestigingswet voor zelfstandigen zwaar versoepeld. De huidige vestigingswetgeving zegt dat bepaalde beroepen enkel uitgeoefend mogen worden wanneer bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Dat is in tegenstrijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

  • Als gevolg hiervan werd het attest van beroepsbekwaamheid voor heel wat beroepen afgeschaft. Zo voor ondermeer restaurateur/traiteur-banketaannemer
  • brood- en banketbakker
  • kapper
  • schoonheidsspecialist
  • masseur
  • voetverzorging
  • opticien
  • dentaaltechnicus

   Meest in het oog springend in onze stad, als gevolg van deze afschaffing,  was de daaropvolgende snelle groei van kap- en barbersalons.

Een jaar later werd op 1/1/2019 ook nog eens het attest bedrijfsbeheer afgeschaft

Vaak zouden veel van deze zaken snel van eigenaar of uitbater veranderen, meestal nog voor de eerste volledige belastingaanslag in de bus valt… maar dat is wellicht maar van horen zeggen…

Tja, als je niet langer je buurt als je buurt kan herkennen roept dat bij velen een erg begrijpelijk gevoel van onbehagen èn vooral vervreemding op.

En dat kan je niet oplossen, nog niet met 100 diversiteitswerkers !

Standaard