Geen categorie

Wie schrijft…

De toetsenbordindeling wijzigen van QWERTY naar AZERTY - Decomputer.be

De meesten verwachten dat na wie schrijft, die blijft volgt. Maar ik wil er liever van maken : wie schrijft…die wil vooral gelezen worden. Dat is zo voor auteurs, journalisten en bloggers. Met andere woorden : ikzelf wil niet aan die logica ontsnappen.

En in alle bescheidenheid gezegd : ik mag echt niet klagen wat betreft ‘ik wil gelezen worden’. Integendeel. Momenteel mag ik mij verheugen in meer dan 31.100 lezers dit jaar, voor mijn blogs. Dat is gemiddeld -4.442- per maand. Ter vergelijking : over het hele jaar 2018 waren 31.700 lezers geïnteresseerd in mijn schrijfsels.

Armoede aanpakken

Ruim 30 jaar geleden was ik deelnemer aan de stuurgroep (binnen het OCMW) over de besteding van de gelden die aan Turnhout werden toegekend in het kader van armoedebestrijding. Meer bepaald over de S.I.F.-middelen (sociaal impulsfonds)

Trefpunt Toreke

In die periode leerde ik ook Paul Dierckx kennen. Paul Dierckx en Magda Strauven startten in 1989 met hun project op Klein Engeland met als doelstelling kansarmen een plaats te geven waar zij zelf konden en kunnen meewerken aan de uitbouw van de locatie, trefpunt Toreke genaamd. Heden ten dage beter gekend als de Klein Engelandhoeve.

Paul is een fervent aanhanger van ‘Père Joseph’, de Franse priester Joseph Wresinski die in 1957  de internationale beweging ATD/Vierde wereld oprichtte, tegen armoede en uitsluiting in de wereld.  Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van deze vereniging, op 17 oktober 1987, ontstond zo de jaarlijkse actie ‘werelddag van verzet tegen extreme armoede’

In het overleg rond armoede-aanpak in onze stad, was Paul steeds weer de pleitbezorger van

*ervaring en kennis te delen

*medestander te zijn met armen in het kader van beleidsbeïnvloeding.

Kennis delen

Het is omwille van het belang van die kennis te delen dat ik vele jaren geleden ben begonnen met  opiniestukken te schrijven op de toenmalige “Gazet Van Turnhout”

Nog voor die tijd werd me gevraagd om in het nieuwsprogramma wat Paul Van Zummeren (zaliger) verzorgde op een vrije radio in Turnhout, een wekelijks rubriekje te wijden aan de sociale wetgeving.

Later, na de oprichting van Radio Tos, heb ik dat daar nog enkele jaren in een eigen programma gedaan.

Officiële cijfers

Vandaag is het delen van kennis nog steeds een wezenlijk onderdeel van mijn blog op wolput.com. Zo bijvoorbeeld wat het opvolgen van de grote demografische (lees : bevolking) verschuivingen in  Turnhout betreft. Of een bijna maandelijks overzicht van de evolutie en verschuivingen in de werkloosheidscijfers. Met Arvastat als bron. Ook beleidsbeïnvloeding is nooit ver weg !

Ook heel wat statistische uitgaven die Vlaanderen opmaakt worden door mij wel eens uiteen gezet in een blog. Zo bijvoorbeeld de stadsmonitor, de lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en de statistieken inzake verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen. Ook de provinciale databank is een dankbaar instrument om mijn lezers van allerlei nuttige en relevante informatie te voorzien.

Een ander voorbeeld, wat veel verder reikt dan Turnhout is een cijfermatig onderbouwde blog over de ‘hardnekkigheid van PS-voorzitter Magnette’. Het is deze blog die momenteel voor 2020 op nummer 1 staat (met bijna 1.600 lezers)

De samenleving in onze stad is in die afgelopen 30 jaar heel sterk van ‘aangezicht’ veranderd. Vandaar ook dat mijn blogs ondertussen over veel meer gaan dan enkel de ‘pure armoedeproblematiek van de  Binken’

Te oordelen naar de nog steeds stijgende belangstelling voor mijn blogs, zijn er heel wat mensen die duidelijk behoefte hebben aan concreet en correct cijfermateriaal.

Al blijkt juist het gegeven van  die cijfers, door sommige anderen dan weer te worden bestempeld als ‘vergif’ voor Turnhout…Maar die laatste ‘categorie’ van enkelingen die mij liever ‘het zwijgen willen opleggen’ is  nu net het minste van mijn zorgen.

Zo lang zo veel mensen mijn blogs blijven lezen en waarderen, zal ik doorgaan met de waarheid onder mijn lezers-ogen te brengen.

Standaard
Geen categorie

Hulp gevraagd…

Open Brief   Zondag 19 juli 2020

Wie kan mij helpen te begrijpen ?!

Aan de politici, leiders van ons land op eender welk niveau

Aan de experten, van eender welke discipline,

Aan de virologen eender waar ‘ten lande’

Aan de journalisten

Ik heb slechts één -weliswaar-belangrijke vraag voor jullie allen. En wel deze : Wie kan mij helpen te begrijpen…

*waarom de afgelopen week niet alleen het aantal corona-besmettingen de hoogte in ging, maar vooral ook de erg verontrustende berichtgeving daaromtrent ‘met de minuut’ erger werden.

*Waarom minister Wouter Beke maar niet krijgt uitgelegd, of dat alleszins niet wil, waarom de contacttracing nog steeds erg krakkemikkig verloopt en men nu al weken vecht tegen zogenaamde kinderziektes ervan

*waarom een aantal van zijn collega’s ‘via een raam ontsnapten’ om niet langs de pers te moeten lopen, bang wellicht voor enkele concrete maar belangrijke vragen over corona en zo. De minister van ondermeer inburgering wilde blijkbaar enkel maar wat zeggen over de zopas benoemde gouverneurs…

*waarom minister-president Jambon aandrong op een snelle bijeenkomst van de veiligheidsraad, waarna Wilmès beslist dat het overlegcomité samenkomt om te beslissen…dat er niets werd beslist.

*waarom op zondagmorgen géén enkele beperkende maatregel werd genomen om de opstoot van besmettingen, de zogenaamde 2e golf, te stoppen ? Enkel een vermanend vingertje van de politie moet iedereen terug op het goede spoor trachten te zetten…

*is mijn conclusie dat er de afgelopen weken louter ‘corona-paniekvoetbal’ werd gespeeld dan een juist besluit ?

*waarom de burgemeester van Beringen, die via sciensano op de hoogte werd gesteld dat er een onderzoek naar een cluster in de Turkse gemeenschap wordt onderzocht, blijft volhouden ‘van niets te weten’ en blijft ‘gebaren van krommenaas’. Of is deze man gewoonweg een ‘ongelovige Thomas’ ?

(burgemeester Thomas Vints (CD&V)

*hoe ik opnieuw vertrouwen kan krijgen in de overheden van dit land ?

Het is misschien moeilijk om mij een éénduidig antwoord te geven op mijn vele thema’s die ik maar niet kan begrijpen…maar éénduidigheid is ook wat ontbreekt bij de huidige regering…

Ik wil u allen alvast bedanken voor de aandacht die u geeft aan deze brief.

Met vriendelijke maar ook gemengde gevoelens,

Een landgenoot,

Dré Wolput

Emiel Verreesstraat, 40/7

2300  Turnhout

wolput.dre@telenet.be

0475/20.44.30

Standaard
Geen categorie

Coronacijfers stadsregio

Het gaat al enkele dagen de verkeerde kant op met het aantal corona-besmettingen. Mogelijk zal morgen zondag, worden beslist door de Belgische autoriteiten, dat een aantal versoepelingen worden teruggdraaid.

Het moment dacht ik om nog eens de cijfers te bekijken van de stadsregio. Bron = http://www.coronafacts.be/ een accurate website van de V.U.B.

Turnhout

 • Nieuwe gevallen op 17-07-2020: 1 (+1%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 2 (+1%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 2 (+1%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 16 (+9%)
 • Totaal aantal gevallen: 193
 • Gevallen per 1000 inwoners: 4
 • Laatste geval: 17/07/2020
 • Gevallen per km²: 3
 • Risico factor: 4
 • Aantal inwoners: 44664
 • Oppervlakte (in km²): 56
 • Inwoners per km²: 797
 • Welvaartsindex: 96

Beerse

 • Nieuwe gevallen op 17-07-2020: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 2 (+3%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 3 (+5%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 6 (+11%)
 • Totaal aantal gevallen: 61
 • Gevallen per 1000 inwoners: 3
 • Laatste geval: 15/07/2020
 • Gevallen per km²: 2
 • Risico factor: 17
 • Aantal inwoners: 18084
 • Oppervlakte (in km²): 37
 • Inwoners per km²: 482
 • Welvaartsindex: 112

Oud-Turnhout

 • Nieuwe gevallen op 17-07-2020: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 3 (+3%)
 • Totaal aantal gevallen: 122
 • Gevallen per 1000 inwoners: 9
 • Laatste geval: 28/06/2020
 • Gevallen per km²: 3
 • Risico factor: 0
 • Aantal inwoners: 13662
 • Oppervlakte (in km²): 39
 • Inwoners per km²: 352
 • Welvaartsindex: 112

Vosselaar

 • Nieuwe gevallen op 17-07-2020: 0 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 2 (+4%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 2 (+4%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 3 (+6%)
 • Totaal aantal gevallen: 52
 • Gevallen per 1000 inwoners: 5
 • Laatste geval: 16/07/2020
 • Gevallen per km²: 4
 • Risico factor: 18
 • Aantal inwoners: 11187
 • Oppervlakte (in km²): 12
 • Inwoners per km²: 944
 • Welvaartsindex: 121

·         Risico factor

 • De risico factor wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen de voorbij 7 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners. In Duitsland moeten steden of kantons met meer dan 50 besmettingen op 100.000 inwoners in de laatste 7 dagen opnieuw lockdown-maatregelen nemen (in Beieren vanaf 35 per 100.000

België

 • Nieuwe gevallen op 17-07-2020: 256 (+0%)
 • Nieuwe gevallen voorbije 3 dagen: 611 (+1%)
 • Nieuwe gevallen voorbije week: 1007 (+2%)
 • Nieuwe gevallen voorbije maand: 3076 (+5%)
 • Totaal aantal gevallen: 62016
 • Gevallen per 1000 inwoners: 5
 • Laatste geval: 17/07/2020
 • Gevallen per km²: 2
 • Risico factor: 9
 • Aantal inwoners: 11431968
 • Oppervlakte (in km²): 30507
 • Inwoners per km²: 375
 • Welvaartsindex: 100
Standaard
Geen categorie

Corona broeihaarden

Corsendonk Apartments

De laatste dagen en uren staan de nieuwsberichten bol van stijgende corona-besmettingen. Sommigen spreken al van het verschil in culturen (ook jongerencultuur) en mensen die onze taal niet goed begrijpen, als mogelijke oorzaak van stijgingen op bepaalde plaatsen.

Potentiële broeihaard naast onze deur

In de Corsendonk-appartementen langs de H. Hartstraat in Turnhout -waarvan wij een nabije buur zijn- verblijven al geruime tijd heel wat Oost-Europese arbeidsmigranten. Vooral Roemenen en Polen. Voor zover wij kunnen vaststellen, is er heel weinig te merken van corona-veiligheid

Vorige maand reeds kaartte ik het probleem aan bij onze Burgemeester en de politie. De politie kan daar in essentie weinig aan doen, vermits dit de verantwoordelijkheid is van de werkgever die deze mensen daar ook huisvest. Die werkgever is een Nederlands uitzendbureau.

Daarom richtte ik mij enkele dagen geleden al, via mail tot deze werkgever om mijn bekommernissen te uiten. Helaas blijkt de Cervo-group niet gediend van pottenkijkers en zijn ze ook alles behalve gehaast om mij een antwoord te geven.

In onderhavige nota, die ik ook aan de pers stuurde, zet ik mijn bekommernissen uiteen.

Beste,

In de periode 2015/2016, werden honderden asielzoekers opgevangen in de Corsendonk-appartementen langs de H.Hartstraat in Turnhout. Sindsdien verblijven hier vooral Oost-Europese werknemers. Deze worden gehuisvest en tewerkgesteld via een Nederlands uitzendkantoor. Met name CERVO Uitzendbureau.

Een uitzendbureau dat zich, naar eigen zeggen specialiseert in het uitzenden van arbeidsmigranten in de EU. In het geval van de Corsendonk-appartementen èn eveneens wat de camping Baalse Hei betreft, gaat het voornamelijk over Roemeense, Poolse en Bulgaarse mensen.  https://cervogroup.com/

Wij zijn rechtstreekse buren van deze appartementen en stellen ons de vraag of er ten aanzien van en door deze mensen wel voldoende corona-veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Niet enkel wat het vervoer van en naar hun werk betreft (veelal naar BOL.COM in Waalwijk) maar ook wat hun verblijf in deze appartementen betreft. Het vervoer gebeurt met kleine en grote bussen. Nooit echter zien we in deze bussen iemand met een mondkapje. Ook niet wanneer ze verzamelen aan de ‘opstapplaats’ (hoek Spoorwegstraat/H.Hartstraat) voor de ‘grote bus’

Op onze vraag heeft de politie al eens een controle gedaan, maar krijgen ze te horen dat de werknemers die samen in één busje zitten ook samen op één appartement verblijven. Maar uiteraard ontmoeten deze mensen mekaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes van de hotel-appartementen… Trouwens zien wij zelf ook regelmatig ‘verschillende bubbels’ die tijdens de avond of weekends samenkomen op één appartement/terras. Het is ook niet de bedoeling dat de politie alles 24/7 ‘in het oog moet houden’. Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever die hen huisvest en tewerk stelt…(zie verder)

Deze werknemers mogen maar 3 maanden verblijven in België en dienen bij aankomst enkel een ‘verklaring van aanwezigheid’ in te vullen. Er is dus een permanente va -et -vient van nieuwkomers en vertrekkers. Of deze appartementen telkens opnieuw helemaal worden schoongemaakt en corona-ontsmet is ook voor ons een grote vraag.

Deze mensen zitten -gelukkig- niet gevangen in hun verblijfplaats en gaan de stad in om een horecabezoek, gaan boodschappen doen om zich te voorzien van eten en drinken…vraag is of zij voldoende op de hoogte werden gebracht van de bij ons geldende coronamaatregelen…

Ondertussen werden een aantal Oost-Europese landen, waaronder Roemenië en Bulgarije door de Belgische autoriteiten gelabeld met de code oranje (waakzaamheid)

Wij maken ons alvast ernstig zorgen dat bij deze tijdelijke bewoners wel eens een corona-uitbraak zou kunnen voorkomen. In dat geval moet misschien wel een hele, dichtbevolkte, buurt in quarantaine.

Om één en ander aan te kaarten stelde ik me recent -via mail- in verbinding met de Cervo-group.  Ik stel hen in deze mail dezelfde vragen als hierboven vermeld, maar ze zijn blijkbaar allerminst gehaast om mij mee te delen welk ‘veiligheidsprotocol(len)’ zij in acht nemen.

Standaard
Geen categorie

Corona etnisch profileren

Ons land moet onderzoeken of het coronavirus mensen met een migratieachtergrond harder treft, aldus Charlotte De Kock (UGent) Zij schrijft dat in een opinie in De Standaard. Niet toevallig enkele dagen, nadat Dirk Geldof, Antwerpse socioloog zowat hetzelfde liet optekenen in diezelfde krant. Mijn oren tuiten en mijn ogen tintelen nog bij het lezen van deze opinie.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200713_97676981 (achter betaalmuur)

Je kan je het amper voorstellen wellicht dat de linkse brigade in Vlaanderen nu een etnische profilering bepleit inzake corona. Zo pleit De Kock ondermeer : “Om de oorzaken van verschillen te achterhalen en aan te pakken, moeten we ook andere indicatoren (zoals arbeidssituatie, onderwijs­niveau, woonsituatie) registreren en analyseren.”

Alsof het gebrek aan gezondheidszorg voor mensen die in armoede en/ of penibele omstandigheden wonen en werken een exclusief probleem is voor mensen van vreemde herkomst

Dirk Geldof liet in DS dan weer optekenen, dat in het begin van de coronacrisis “Meer dan de helft van coronapatiënten in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine”  Tenminste, zo zou gebleken zijn uit een filmpje dat door de Turkse gemeenschap zelf was opgenomen en verspreid. Los van de vraag ‘de helft van hoeveel in totaal’, heb ik nergens kunnen lezen dat deze cijfers ook door het ziekenhuis zelf werden bevestigd.

Minister Zuhal Demir greep dit filmpje aan om in een boodschap op haar facebook, de Turkse gemeenschap op te roepen voor meer verantwoordelijkheidsgevoel en het beter opvolgen van de corona richtlijnen. Er werden zelfs influencers ingezet om de Turkse gemeenschap beter en dwingender te informeren.

https://www.hln.be/in-de-buurt/genk/-meer-dan-de-helft-van-coronapatienten-in-ziekenhuis-oost-limburg-in-genk-is-van-turkse-origine~a184b2da/

Hoeft het gezegd dat zij enkele ‘deug-politici’  op haar nek kreeg met de beschuldiging van…aan etnische profilering te doen en zo bevolkingsgroepen tegen mekaar op te zetten…

Trouwens, Dirk Geldof, later bleek dat de lockdown in deze gemeenschap traag op gang kwam en dat er in het weekend daarvoor nog “nog vele trouwfeesten en andere events waren. Daarnaast kunnen symptomen opduiken tot wel twee weken na besmetting.’   https://dekanttekening.nl/samenleving/zijn-turkse-nederlanders-vatbaarder-voor-het-coronavirus/

Ik weet ook niet of deze sociologen en andere onderzoekers wel eens in een wachtzaal van een ziekenhuis vertoeven ? Als wij in één van de twee Turnhoutse ziekenhuizen komen, zien en horen wij daar heel wat patiënten van vreemde origine. Idem als ik bij de apotheker langs ga. Het is dus absoluut onjuist te laten uitschijnen dat mensen van andere etnie géén of te weinig toegang zouden hebben tot gezondheidszorg.

Ondertussen weten we ook dat meer dan de helft van de coronadoden te betreuren zijn in de woonzorgcentra. En of daar dan in verhouding meer mensen van een andere etnie bij zijn is zeer twijfelachtig. 8 jaar geleden luidde het nog dat er amper allochtonen verbleven in Vlaamse rusthuizen en dat vele allochtone bejaarden zelfs angst hebben voor een rusthuis.  https://www.gva.be/cnt/aid1111868/amper-allochtonen-in-vlaamse-rusthuizen

In Brussel zou zelfs 70% van de cornadoden uit de rusthuizen komen   https://www.bruzz.be/samenleving/naar-schatting-70-procent-van-brusselse-coronadoden-komt-uit-rusthuis-2020-06-06

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat elk ziekenhuis een extra ploeg moet inzetten, in de administratie en patiënten-opvolging, om -met een vergrootglas- te gaan speuren naar mogelijke sporen van etnische achterstelling en/of verschillen ?! En als het dan toch zo belangrijk is voor sommigen, laat ons dan alles etnisch registreren. Dan kunnen  vragen zoals : wie maakt ten onrechte gebruik van de spoeddiensten en is er een verschil in etnische afkomst ?  Of vragen zoals : wie komt er onmiddellijk naar de geneesheer-specialist in een ziekenhuis, zonder eerst zijn huisarts te raadplegen en/of zonder enige doorverwijzing ? Of een vraag als : zijn er bepaalde etnische groepen die meer of minder overlast veroorzaken in een ziekenhuis… En is er al dan niet sprake van overconsumptie bij één of andere etnische groep ?!

Wellicht beseffen deze voorstanders van etnisch profileren het niet maar zij zouden zo wel eens de doos van Pandora kunnen openen met zeer onaangename verrassingen…

En weet je wat, laat ons dan ook maar meteen in kaart brengen hoeveel corona PV’s/boetes de politie heeft uitgeschreven ‘per etnische groep’ en hoeveel ‘coronaspuwers’ er al dan niet van vreemde herkomst zijn…

Maar misschien is het eerder en vooral de bedoeling om in de ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen voldoende animo te verwekken om er ook een BLM-beweging te doen ontstaan ?

Standaard
Geen categorie

De laatste (d)kans

Fusies in Oost-Vlaanderen: een overzicht | Radio 2, de grootste familie

Minister Bart Somers hoopt dat er de komende jaren nog een flink aantal spontane fusies zullen ontstaan. En hij heeft daar ook een financieel plan voor. Zo zou een fusie van minstens 35.000 personen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 500 €/inwoner onder de vorm van schuldafbouw. Bij een fusie tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout zou dat dus maar liefst 44,3 miljoen € zijn. Wat in principe een grote extra investeringsruimte zou betekenen.

Maar het was, is en blijft mijn overtuiging dat een spontane fusie van gemeenten enkel haalbaar is tussen ‘gelijkwaardige partners’. En in het geval van de stadsregio zijn die 4 partners dat allerminst. (zie verder de uitgebreide toelichting in deze blog) Is het voorstel van Somers een kwestie van de laatste kans, voor de huidige partners van de stadsregio of eerder van de laatste dans ? Die tegemoetkoming van Somers, wat voor Turnhout zowat 22,6 miljoen € zou bedragen, is zelfs niet genoeg om de rekenkundige begrotingsfout van 26 miljoen € in deze stad, weg te werken.

Ik sluit niet uit dat er in het arrondissement Turnhout fusies zullen doorgaan. Zo bijvoorbeeld zou Vosselaar, Beerse en Lille wel eens kunnen samengaan. Goed voor 48.000 inwoners en met een veel grotere socio-economische gelijkwaardigheid. Meteen zou dan ook het gemeentehuis-probleem van Beerse opgelost zijn, nu in Lille recent een spiksplinternieuw gemeentehuis werd geopend…

Ook de gemeenten, Arendonk, Ravels en Retie, die samen ook de politiezone Kempen Noord-Oost vormen zouden wel eens kunnen fusioneren. (39.766 inwoners) En waarom niet samen met Oud-Turnhout. (13.953)

Let op : dit zijn allemaal denksporen wat mij betreft. Ik heb geen enkele concrete indicatie dat dit zo zal lopen, maar het zijn, mijn inziens, logisch samenhangende gemeenten.

Hoe dan ook. Of en welke fusieoperaties er ook zullen komen, de kans is zeer reëel dat Turnhout als centrumstad verweesd zal achterblijven. Turnhout is -zeker in het arrondissement- absoluut de minst begeerde bruid.

Voor de volledigheid plaats ik hierbij nogmaals de struikelstenen die een fusie met Turnhout in de weg staan of liggen. Voor mijn trouwe lezers zit hier een stukje herhaling in. Maar dat is niet erg vermits herhaling nog altijd de beste leerschool is

Fusie in de stadsregio Turnhout : een verhaal van heren en lieden

Einde 1999 kwam, onder impuls van (Ere)Burgemeester Hendrickx de vzw regionaal Stedelijk gebied Turnhout tot stand. Na de mislukte fusie van 1977 zou dit samenwerkingsverband tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout tot een sterker geheel moeten leiden. Maar eigenlijk was dit het begin van te weinig stapstenen en te veel struikelblokken.

Een eerste belangrijke en omvangrijke stapsteen was de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Turnhout, in het kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) In dit plan was ondermeer een stadsbos voorzien. Uitgestrekt over het grondgebied van Turnhout, Vosselaar en Beerse. Er zouden ook bijna 1200 nieuwe woongelegenheden komen, vooral in Turnhout zelf.

Grote struikelblokken

Uit volgend overzicht zal blijken dat er inderdaad heel wat nieuwe bewoners werden aangetrokken…maar dat tegelijk ook de stadsvlucht is blijven aanhouden.

Demografie

In 2004 telde Turnhout 39.449 inwoners waarvan 36.913 Belgen en 2.536 vreemdelingen. Op 1/1/2020 telt onze stad 45.205 inwoners waarvan 36.473 Belgen en 8.732 vreemdelingen.

Bekeken naar herkomst is 1 op 3 Turnhoutenaren van vreemde origine, waar dat in Beerse en Vosselaar 1 op 7 inwoners betreft. In Oud-Turnhout is het 1 op 5 maar 76% van hen zijn Nederlanders.

Socio-economische cijfers

Leefloongerechtigden cijfers 1/19. Bevolking Turnhout = 45205. Bevolking andere 3 gemeenten samen = 43413; Turnhout = 721 lln; Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen = 82 lln

Aantal erkende vluchtelingen (laatste gekende cijfers 27/1/2019)

Aantal EV en SB woonachtig in Turnhout op 27/01/2019: 690. Of 15,63 per duizend inwoners. De stad Antwerpen telt op dat ogenblik 13,42 erkende vluchtelingen per duizend inwoners. Ondertussen mag je daar voor Turnhout, nog ruim 200 mensen bijtellen in het kader van gezinshereniging. Vlaanderen maakte enkel een rapport op voor elke gemeente/stad met + 20.000 inwoners. Bijgevolg zijn mij de cijfers van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar NIET bekend.

Werkloosheid cijfers juni 2020

Turnhout = 2383: Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar samen = 1097  (of 46% van het aantal werklozen in Turnhout)

Aantal werklozen van vreemde herkomst : Turnhout = 54%; Beerse = 21,7%; Oud-Turnhout=30,5%; Vosselaar = 24%

Armoede
aantal geboorten in kansarme gezinnen (cijfers 2018)
Turnhout = 27,5% 20% hiervan heeft een Belgische moeder. Beerse = 12,2% en 41% heeft een Belgische moeder. Oud-Turnhout = 3% en 50% heeft een Belgische moeder. Vosselaar = 6,7% en 41% heeft een Belgische moeder.

Rapport WONEN

Turnhout heeft 1.17O woongelegenheden in de sociale huisvesting.  40% van de Turnhoutse huishoudens huren hun woning.

 Beerse heeft 307 sociale huurwoningen en ruim 22% van de huishoudens in Beerse huren hun woning.  

Oud-Turnhout heeft 96 huurwoningen. 20% van de huishoudens huurt hun woning in Oud-Turnhout. 

Vosselaar telt 104 sociale huurwoningen. In deze gemeente is minder dan 20% huurder.

Conclusie : een vrijwillige fusie tussen de partners van het regionaal stedelijk gebied Turnhout is, omwille van de (te) grote socio-economische verschillen ondenkbaar. Het is ook helemaal geen kwestie van, zoals Bart Somers nu voorziet, Vlaamse tussenkomsten inzake schuldenafbouw. Als je de welvaartsindex van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar vergelijkt met deze van Turnhout dan is het vooral een kwestie van welvaart -NIET- willen delen !!

Voor wie zich  nog de serie ‘Wij Heren van Zichem’ herinnert,  deze parafrasering :

Wij, Heren van Turnhout, vragen aan de lieden van Beerse Vosselaar en Oud-Turnhout om ons de fusie te geven. Het antwoord : als jullie Heren zijn en wij lieden, dan zal de fusie nooit geschieden !!

Een ‘verknochte’ Turnhoutenaar,

13/07/2020

Dré Wolput

Emiel Verreesstraat, 40/7

2300  TURNHOUT    0475/20.44.30    Email : wolput.dre@telenet.be

Standaard
Geen categorie

Een zomer zonder flosj

Familie op de kermis : Stockfoto

Het is zeker géén gemakkelijke beslissing geweest om Turnhout-Kermis dit jaar te annuleren. Ik ben ervan overtuigd dat men alle mogelijke pro’s en contra’s heeft afgewogen en men zeker niet over één nacht ijs is gegaan. Maar het zou zeer onverstandig zijn om de unaniem negatieve adviezen van veiligheid- en hulpdiensten te negeren

Wat mezelf betreft : ik had zo gehoopt dat de kermis zou kunnen doorgaan. Ik vind het dan ook een erg spijtige maar correcte beslissing van het stadsbestuur.

Heras-hekweken plaatsen

Ik had ook begrepen uit de toelichting van schepen Stijnen op radio 2, dat er zelfs heras-hekken zouden moeten worden geplaatst als afscheiding tussen de foor en de caféterrassen. Bovendien zou er slechts een zeer beperkt aantal mensen worden toegelaten wat -met een bezoekersaantal van gemiddeld 5.000/dag- enkel tot lange wachtrijen en veel frustraties zou leiden.

Dat deze beslissing heel veel emoties opwekt bij voor- en tegenstanders is heel begrijpelijk. Maar waar ik geen begrip voor kan noch wil opbrengen is op de scheldpartijen die dan ontstaan op diverse facebook-groepen. Of mensen die ‘als met getrokken messen’ tegenover mekaar staan…

Geen flosj…dan maar de burgemeester als kop van jut…

Enkele citaten : mja burgenmeester hier trekt op genne bal / Al goed dat er op een ander er wel staan voor de kinderen .Kom juist van Beveren waar er wel een grootte staat . Van een egatripper en blaaskaak op dat schoon verdiep gesproken (citaten overgenomen zoals ze geschreven staan)

Anderen verwijzen dan weer naar Tilburg-kermis maar weten niet (of willen het niet weten) dat die kermis dit jaar voor slechts 25% zal doorgaan. Van de 200 attracties andere jaren zullen er nu maar 50 mogen komen en verspreid over 3 grote pleinen…

https://www.kermistilburg.nl/vakantiekermis/#more-4636

Compensatie voorzien

En ja, ik kan de teleurstelling van de foorkramers heel goed begrijpen. Niet het stadsbestuur, maar wel de opgelegde maatregelen in het kader van covid19, zorgen voor grote financiële problemen voor deze mensen.

Misschien kan het stadsbestuur overwegen om volgend jaar géén standgeld te vragen.

Standaard
Geen categorie

Nieuwsmanipulatie à la Driesje

Franse buschauffeur hersendood geslagen na discussie over mondmasker: “Dit is moord met voorbedachten rade” zo kopte HLN op 7/7 ll.    https://www.hln.be/nieuws/buitenland/franse-buschauffeur-hersendood-geslagen-na-discussie-over-mondmasker-dit-is-moord-met-voorbedachten-rade~a137d2f1/

Dit is uiteraard een gruwelijk nieuwsfeit. Maar, eerlijk gezegd, het zou mij niet opgevallen zijn als ik één en ander niet had zien passeren op de facebookpagina van een Turnhouts VB-gemeenteraadslid. En vooral omdat hij het volgende als bijschrift plaatste : “Niet op de vlaamse nieuws zenders. Waarom komt dat niet op EEN EN VTM Welk spellletje speelt men weeral” Hij deelde hiermee een bericht van VB’er Dries Van Langenhove.

Dan toch maar eens gaan kijken op DVL zijn FB-pagina en zie en lees daar het volgende : “Philippe, Buschauffeur. Gisteren doodgeslagen door ‘jongeren’  #whitelivesmatter.” En een foto van de buschauffeur met zijn partner. Maar…géén enkele link naar het artikel in HLN. (zie eerder)

Door dit zo op zijn FB te zetten wekt hij duidelijk de indruk dat dit is voorgevallen in ons land en dat de daders ongetwijfeld jonge allochtonen zijn. En zijn ‘blinde’ volgelingen gaan daar ook allemaal van uit. Dat is duidelijk te merken aan de aard en inhoud van de opmerkingen.  Ik citeer  slechts enkele  en dan nog ‘redelijk brave’ opmerkingen.

Gaan we nu ook samen gaan plunderen en de boel op stelten zetten en Brussel gaan afbreken   / Nieuwe verkiezingen moeten er komen ,zo vlug mogelijk , wat zijn wij nu met een mislukte regering ,dat niet uit hun schelp durven komen.  / Wanneer wordt er eens echt gewerkt aan deze problemen? Veel strengere straffen, Belgische nationaliteit afnemen indien dubbele en onmiddellijk naar land van herkomst met ganse familie! Eigendommen mogen door de staat aangeslagen worden om de familie  / Wanneer in godsnaam worden er milities gevormd om dit tuig op te zoeken en zeer zwaar aan te pakken. Want onze regering noch justitie doen niks!!! We moeten het recht in eigen hand nemen!

Wat DVL hier doet, is duidelijk een extreme vorm van nieuwsmanipulatie.   Hij heeft  enkel de foto ‘gepikt’ bij HLN om aan gevaarlijke stemmingmakerij te doen.

Dit leverde hem tot deze ochtend al 6.000 ‘likes’ een kleine 9OO opmerkingen en 1.800 delers op.

Pano schild en vrienden

Nieuwsmanipulatie, dat is waar DVL de VRT van beschuldigde met hun pano-reportage over schild en vrienden. Niets anders dan knip- en plakwerk stelde hij destijds…https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/05/waarom-van-langenhoves-verdediging-weinig-aannemelijk-is/

Hoe dan ook, dergelijke nieuwsmanipulatie enkel en alleen bedoeld om zoveel mogelijk mensen in het harnas te jagen tegen ‘al die criminele allochtone jongeren’…en ‘linkse media die hierover niets willen laten horen of schrijven’…het is zelfs een parlementslid van een extreem-rechtse partij onwaardig. Hoe kan het dan ook anders dat andere partijen NEEN blijven zeggen tegen  samenwerking met zulke mensen ?!

En ja, ik ben er me van bewust dat ik nu nogal wat van mijn FB- en blogvolgers zal ‘verliezen’ Maar dat is dan ook maar een vorm van ‘gezonde uitzuivering’.

Standaard
Geen categorie

Business as usual

eurobiljetten - BusinessMindz

Het was een opdoffer van formaat. Vast te stellen dat er een tel- of rekenfout werd gemaakt in de begroting van Turnhout. Een fout van maar liefst 26 miljoen…Geen alledaags foutje dus.

Terecht werd voor zo’n grote blunder een extern auditbureau aangezocht om op zoek te gaan naar de oorzaak van die fout. Sommigen eisten ook onmiddellijk de kop van schepen Stijnen, verantwoordelijk voor financiën.

Samensmelting boekhouding

Na het bekend maken van deze rekenfout heb ik onmiddellijk gesteld dat één van de oorzaken zeker het samenvoegen van de boekhoudingen van OCMW en stad zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt nu dat dit door de auditor ook als één van de oorzaken naar voor werd geschoven. Samen met een gebrekkige interne controle.

Dit gegeven is, samen met de langdurige afwezigheid van de financieel directeur, naar mijn mening dan ook een verschoningsgrond. Zowel voor de ambtenaren als voor schepen Stijnen.

Niet blind varen

Een ontslag is dan ook niet aan de orde. Schepen Stijnen heeft in zijn bevoegdheid van financie-schepen, gedurende vele jaren, een vlekkeloos parcours afgelegd. Het moet voor hem dan ook absoluut niet prettig zijn om nu geconfronteerd te worden met deze blunder. Het is een blaam, een smet op zijn blazoen.

Geen business as usual

Maar het schip nu verlaten zou, gezien ook de langdurige afwezigheid van een financieel directeur, betekenen dat het Turnhouts schip -financieel-blind moet varen. En dat is absoluut niet aangewezen. Het nu afstappen zou hem zwaar worden aangerekend.

Integendeel moet de schepen nu asap, vanuit de gemaakte vaststellingen en tekorten inzake interne controle, zorgen dat de nodige aanpassingen en wijzigingen worden geïmplementeerd. Dergelijke blunders zijn immers niet voor herhaling vatbaar !!

Ik wil mij ook uitdrukkelijk verzetten tegen al dezen die, vooral op sociale media, steeds weer terugkomen op de onterechte vraag van ‘waar is dat geld gebleven en wie is hier beter van geworden’. Er is absoluut GEEN sprake van verdwenen geld, laat staan van kwaad opzet.

Standaard
Geen categorie

Oogverblinding

onderweg met de fiets: Oogverblinding - letterlijk

Hoera, de werkloosheid in Turnhout is afgelopen maand (juni) een beetje gezakt. Met 14 eenheden zelfs. Maar dit zo, zonder verdere toelichting, hier neerschrijven zou pure oogverblinding zijn. Niet enkel oogverblinding, het zou de feitelijkheid ook geweld aan doen.

En die feitelijkheid wil ondermeer dat het aantal WerkZoekenden met een Uitkerings Aanvraag (WZUA’s) met -9- eenheden is gestegen. Anders gezegd : er zijn meer mensen bijgekomen die ook effectief dopgeld ontvangen. Sinds vorig jaar juni is deze groep toegenomen met 307 werklozen.

Pijnpunten

*de verhouding tussen werklozen van Belgische origine en werklozen van vreemde origine loopt steeds verder uit mekaar. Waar  vorig jaar nog 48,7% Belgen in de statistieken voorkwamen, is dit een jaar later nog maar 45,9%.

In absolute aantallen telden we in juni 2019, -1.003- Belgen en 1.055 werklozen van niet Belgische origine. Juni 2020 zijn deze cijfers als volgt : 1.096 (+93) Belgen en 1.287 (+232) werklozen van vreemde origine.

*461 werklozen blijken geen of te weinig kennis te hebben van de Nederlandse taal. Ik ga ervan uit dat deze 461 personen zich situeren in de groep werklozen van buitenlandse herkomst. Dat betekent dat meer dan 1 op 3 werklozen van vreemde herkomst (35,8%) met een  taalprobleem kampt. En dat taalprobleem betekent veelal  ook een moeilijk te nemen drempel om aan een duurzame job te geraken.

*Bekeken naar de woonplaats stel ik vast dat maar liefst -921- werklozen in het èchte centrum van Turnhout wonen. Dat zijn er 168 meer dan een jaar geleden. Dat is goed voor meer dan de helft van de aangroei van de werkloosheid in het afgelopen jaar (+325)   

Taal- en integratielessen, beroepsopleidingen VDAB, Leefloners in een werk/opleiding in de sociale economiebedrijven zoals WEB, Veldekenshof en andere…het stond allemaal enkele maanden op non-actief wegens corona.

Oogverblinding kunnen we dus missen als kiespijn…Integendeel moet er een flink tandje worden bijgestoken. Misschien heb ik erover gekeken, maar ik heb over het aanpakken van deze pijnpunten weinig gelezen in het relanceplan…

Standaard