Geen categorie

Onveilige visie

Ik weet niet of u lezer, een beetje vertrouwd bent met de Emiel Verreesstraat. Dit is een doodlopende straat behalve voor fietsers en voetgangers.

Die doorgang werd voorzien nadat de eerste flatgebouwen er werden neergepoot. Meer bepaald tussen enkele garageboxen, en aanvankelijk voorzien van twee beugels om te vermijden dat (brom)fietsers zomaar pardoes in de achterliggende wegenis terecht te komen.

Enkele weken geleden werd één van die beugels weggehaald (zie foto) omdat er een verandering is van fietsers de laatste jaren. Ik veronderstel dat men in deze eerder fietseN bedoeld dan wel de berijder(s) ervan. Meer bepaald de bakfietsen.

Maar…in de feiten is deze doorgang -voor fietsers- als sinds enkele jaren in onbruik geraakt.

Immers is er- sinds het 4e flatgebouw wat er is bijgekomen- zowat 40 meter eerder een veel veiliger fietsparcours gekomen voor de fietsers die uit de Vlamingenstraat en/of Emiel Verreesstraat komen aangefietst of via de Lokerenschuif naar het centrum v/d stad willen fietsen (zie foto). Op die wijze hebben de fietsers een ruim en goed zicht maar worden ze ook goed gezien…

Want de bewuste oorspronkelijke doorgang is dat zeker niet, namelijk erg on-veilig.

Wie met een bakfiets als deze -zie foto- van tussen die garageboxen komt is met een groot deel van die fiets al OP die weg vooraleer hij/zij zelf kan zien of er ander verkeer is maar evenzeer voor hij/zij zelf kan gezien worden…

Want daar waar zij tussen twee garageboxen op die weg -ondertussen kreeg die ook de officiële straatnaam Lokerenschuif- terecht komen is er heel wat autoverkeer. Immers is het de aan- en uitrij route voor twee ondergrondse parkeergarages èn hebben heel wat inwoners van de Patriottenstraat ondertussen ook een achterliggende toegansgpoort/garage laten maken…

Toppunt van dit alles is wel het antwoord van de diensten zelf

Door deze ingreep kan het inderdaad zijn dat fietsers hun snelheid minder moeten minderen om het doorsteekje te nemen. Vandaar dat er gekozen werd om nog één hekje te laten staan zodat er nog wel een reden is om snelheid terug te nemen want fietsers zien eveneens niet wie of wat er vanachter de hoek vandaan komt...
Feit blijft wel dat elke weggebruiker moet uitkijken en GOED moet uitkijken. Al dan niet of er twee beugels of één beugel geplaatst is.

Voor het overige is het naar (bak)fietsers toe een ingreep -zo vrezen heel wat buurtbewoners- die kan/zal leiden tot an accident waiten to happen.

Wat mij betreft is dit een erg onveilige visie op veilig (fiets)verkeer. Bovendien is deze doorgang voor fietsers al enkele jaren in onbruik. Het zou dan ook logischer maar vooral veiliger zijn om deze oude en gevaarlijke doorgang, te beperken tot voetgangers…

Het maakt het wel makkelijker om voortaan met lawaaierige brommerkes rondjes te komen rijden tussen de flatgebouwen. En het is meteen ook een makkelijker te nemen vluchtweg voor drugsdealers/kopers om -bij onraad- met hun brommerkes snel de parking te verlaten of van achter de garageboxen weg te vluchten, zonder dat de politie hen kan achtervolgen...

Standaard
Geen categorie

Knack durft liegen

Bert Bultinck, hoofdredacteur Knack
Beste lezer,  ‘Op den duur’, zegt Monika Triest in een interview met Knack, ‘zou je je nog schuldig voelen omdat je een beroep doet op de sociale zekerheid waar je je hele leven aan hebt bijgedragen’. De 81-jarige burgerrechtenactiviste is het beu dat de pensioenen en andere vergrijzingskosten voortdurend als een probleem worden gezien. Eerder deze week raakte bekend dat er vorig jaar een ‘recordbedrag’ aan leeflonen is uitgekeerd. Ook dat werd vooral als een probleem gekaderd, terwijl het eigenlijk gewoon goed nieuws is. Allemaal samen hebben we de ellende van iets meer dan 200.000 mensen een beetje kunnen verzachten. Misschien moeten we vaker zeggen dat we trots zijn op de sociale zekerheid. En ja, die zorg voor elkaar mag iets kosten.  (mail Knack dd 8/4/2023)

Knack…durf twijfelen is één van hun slogans. Nu twijfelde ik enkele jaren geleden al géén enkele seconde om mijn abonnement NIET meer te vernieuwen…

Want wat Knack’s hoofdredacteur Bert Bultinck hier weer eens uitkraamt in een mailbericht wat ik op 8/4 ll mocht ontvangen…bewijst nog maar eens dat dit een zeer juiste keuze was.

Zo steekt hij de loftrompet over het recordbedrag wat werd uitbetaald aan leeflonen en kadert dat maar meteen in de sociale zekerheid. Wel, wel, wel…het leefloon is helemaal géén onderdeel van de sociale zekerheid hoor Bertje.

Want die sociale zekerheid bestaat uit bijdragen -van zowel werknemers als werkgevers- op loon en zelfs op sociale vergoedingen zoals pensioenen. Uitkeringen dan weer krijg je maar als je voldoet aan de voorwaarden zoals voldoende dagen te hebben gewerkt èn een loon verdiende…waarop bijdragen RSZ werden ingehouden !!

Met andere woorden : leefloon is uitsluitend bestemd voor wie in ons land nog één enkele bijdrage leverde tot die sociale zekerheid, wegens nog niet/nooit gewerkt en al evenmin belastingen betaalde. En bovendien heeft een leefloner ook toegang tot onze gezondheidszorg.

Dat Bultinck ook nog nooit moeite deed om eens na te gaan wie er zoal in dat leefloon terecht komt, geef ik graag wat cijfertjes uit onze stad Turnhout. 55% van de leefloners alhier zijn van vreemde herkomst. 35% van hen is jonger dan 25 jaar en ruim 26% heeft een leeftijd tussen 25 en 34 jaar.

Zo jong en niet aan het werk, terwijl in Turnhout op één jaar tijd maar liefst 4.000 vacatures werden gemeld bij VDAB. Voor 1.500 van deze jobs werd géén enkele scholingsgraad vereist. Momenteel -einde maart- staan nog 600 van die jobs open, waarvan de helft zonder scholingsvereiste.

U kan dan misschien trots zijn op deze cijfers en het zelfs goed nieuws vinden…maar dat is het allerminst !! Deze jongeren horen op de arbeidsmarkt en niet in het vangnet van leefloon.

En kom me nu niet vertellen dat velen van hen, hun vluchttrauma nog moeten verwerken. Want daartoe hebben ze ruim de tijd gehad in de (gemiddeld) 300 dagen die hun erkenning als asielzoeker vooraf zijn gegaan !!

Standaard
Geen categorie

Overwegingen

Proloog

2012 was een feestjaar voor Turnhout. In dat jaar werden wij culturele hoofdstad van Vlaanderen en in datzelfde jaar werd ook het gloednieuw aangelegde en autovrije salon van Turnhout geopend, zijnde de Grote Markt.

Ook al in 2012 werd het Turnovaproject definitief in de steigers gezet. Eindelijk een nieuw, deftig en vooral brandveilig onderkomen voor de stedelijke academies.

Het was de verwachting, dat dit alles een katalysator zou zijn, om Turnhout definitief op de regionale en Vlaamse kaart te zetten, met zelfs uitstraling naar Nederland en andere omstreken.

Dompers op de feest vreugde

Corsendonk appartementen. Foto : Mia Uydens GVA

*Maar amper drie jaar later werd Europa, ons land, maar ook de stad Turnhout en regio overvallen door een ongeziene vluchtelingencrisis. Binnen de kortste tijd werden in de Kempen ruim 2.000 vluchtelingen opgevangen, waarvan een 400-tal in de Corsendonck appartementen langs de H. Hartstraat in Turnhout.

Einde januari 2019 woonden er in Turnhout al 528 erkende vluchtelingen  of 12/1000 inwoners (11,96 om juist te zijn) De volgmigratie in het kader van gezinsherenging is NIET inbegrepen. Uit mijn blog van 9 juni 2019 :

Met dit aantal spelen we (alweer) in de top 3 van de 13 Vlaams centrumsteden (na Oostende en Leuven) maar wel nog VOOR Antwerpen waar er 11/1000 inwoners, erkende vluchteling zijn. (11,08) Met 67% is het aantal erkende vluchtelingen in onze stad, vooral een mannelijke aangelegenheid. Wat leeftijd betreft is ook al 67% tussen de 18 en 44 jaar.

*Begin 2020 komen er steeds meer berichten dat in China een levensgevaarlijk virus de ronde doet.  Gecatalogeerd onder de naam Covid 19, maar ondertussen genoegzaam gekend als corona.

Bij het begin van het nieuwe jaar beseft nog niemand in ons  land, wat voor catastrofale gevolgen die covid 19 zal hebben voor en in ons land.

Op 13 maart gaat ons land voor de eerste keer in lockdown. Enkel winkels die levensnoodzakelijke producten verkopen mogen nog openblijven. In ondernemingen die moeten sluiten zal massaal tijdelijke -corona- werkloosheid worden ingevoerd. Federale en Vlaamse overheden beslissen tot verregaande coronasteun voor ondernemingen en zelfstandigen die hun zaak gedwongen moeten sluiten.

BLIJF IN UW KOT

…was de boodschap. En wie toch een wandeling of fietstochtje wilde doen kon dat maar binnen een bepaalde perimeter. Tussendoor rusten op een bankje was al helemaal uit den boze.

Wij mochten onze (groot)ouders die in een RVT verbleven niet meer gaan bezoeken. Hoogstens eens wuiven vanachter het glas. Feesten en fuiven, zelfs met je eigen kinderen was er niet meer bij, laat staan dat je nog vrienden mocht uitnodigen.

Scholen dicht en afstandsonderwijs in de plaats, de jeugd die zichzelf enkel mocht opsluiten in hun kamer…leerachterstand en psychologische problemen bij de vleet.

Maar wat het allemaal nog veel erger maakte…als je partner of je kinderen of wie dan ook in het ziekenhuis terecht kwam mocht hij of zij zelfs géén bezoek ontvangen. Trouwens de ziekenhuizen mochten enkel nog bezig zijn met corona en alle consultaties werden opgeschort. Verplegend personeel en dokters werden allemaal naar corona-afdelingen gestuurd of werden gedeeltelijk werkloos gesteld…

Nog straffer werd het als iemand kwam te overlijden. Afscheid nemen kon of mocht niet meer en begrafenisdiensten waren helemaal uit den boze…

In de RVT’s (rusthuizen) stierven duizenden mensen met of door corona. Andere doodsoorzaken waren er blijkbaar niet meer. Of er niet meer mensen gestorven zijn van verplichte eenzaamheid dan effectief van corona…het zal voor altijd een mysterie blijven.

En het bleef niet bij die ene en eerste lockdown.

De farma-industrie ging ijverig op zoek naar een vaccin. Overal werden vaccinatiecentra ingericht en wie daar niet van wou weten zou later géén coronapas krijgen om nog in de horeca binnen te mogen…

En uiteraard niet te vergeten kwam er ook nog een algemene mondmaskerplicht. Een overzicht van elle opeenvolgende coronamaatregelen in ons land kan je lezen op Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatregelen_tijdens_de_coronacrisis_in_Belgi%C3%AB

Oorlog in Oekraïne

Terwijl we in ons land nog wachtende zijn op verdere coronaversoepeling in ondermeer de horeca, vallen de Russen op 24/2/2022 Oekraïne binnen. Deze invasie veroorzaakte Europa’s grootste vluchtelingencrisis sinds de tweede wereldoorlog. Meer dan 8 miljoen Oekraïners ontvluchtten het land en een derde van de Oekraïense bevolking raakte ontheemd. Tevens leidde de invasie tot wereldwijde voedseltekorten.

In ons land leidde deze invasie tot een ongeziene energiecrisis met fenomenale prijsstijgingen en heel veel bevoorradingsonzekerheden -en nog meer fenomenale winsten voor de energiereuzen- met als gevolg een ongeziene inflatie als gevolg van deze energieprijzen maar zeker ook van de fel stijgende voedselprijzen, waarvan heden ten dage het einde absoluut nog niet in zicht is.

Onze (federale) overheid zou ook voorzien in de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij particulieren en in nooddorpen. In de gedachte dat deze opvangcrisis niet al te lang zou duren werd voorzien in een leefloon voor de mensen die ons land zou ontvangen. Géén enkel ander Europees land zou echter met dezelfde financiële gulheid tewerk gaan.  Tot en met 4/4/2023 werden in België meer dan 66.300 Oekraïners opgevangen.

En hoe evolueerde Turnhout sinds 2012

Socio-economisch, demografisch en politiek

Sinds het cultuurjaar 2012 hebben we af te rekenen met een almaar groeiende leegstand van handelszaken. De komst van Turnova heeft tot nog toe niet de verwachtingen ingelost. In plaats van complementair te zijn, ging Turnova zelfs een aantal winkels wegroven in de binnenstad.

De iconische toren, die moet fungeren als landmark heeft mijn inziens flink ingeleverd op wonen om meer kantoren aan te trekken. Recent nam Carta Mundi hierin nog zijn intrek en mag in 2024 ook de politie naar daar verhuizen.

Verder lijkt het me dat inzake shopping deze site eigenlijk dringend op zoek moet naar een tweede adem. Tot nog toe is er heel weinig exclusiviteit te vinden op deze site. Een KFC vestiging in het enige nog historische gebouw van de Turnhoutse markt is wat mij betreft een vettige vergissing van formaat.

De kleinste van de 13 Vlaamse centrumsteden maar wel de zwaarste problemen.

Zo is de werkloosheidsgraad (10,7%) na Antwerpen het hoogste. Behalve Oostende (10,3%) scoren alle andere centrumsteden een werkloosheidsgraad van minder dan 10%

Meer dan 6 op de 10 werklozen in onze stad zijn van buitenlandse herkomst.

Als we de leefloon cijfers bekijken, staat Turnhout alweer vooraan in het lijstje met 22,43 leefloners per 1.000 inwoners. Zo laten we enkel Oostende (25,92/1.000) en Gent (25,79/1.000) voorgaan. Ook in deze groep heeft 55,5% een niet-Belgische nationaliteit. (Bij het leefloon registreert men niet de herkomst maar de nationaliteit)

Inkomsten-gewijs is het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner in onze stad erg laag. Uit mijn blog van 13 februari 2023 :

Zo is de opbrengst van de personenbelasting, op jaarbasisis -per inwoner- met 262,39 €, één van de laagste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Binnen de stadsregio in transitie is dat zelfs de absoluut laagste opbrengst, waar enkel de gemeente Lille (295,23 €,) minder dan 300 euro ontvangt. In buurgemeente Vosselaar int men maar liefst 384,31 € per inwoner. Met dat bedrag zou onze stad maar liefst 5,73 miljoen € per jaar meer kunnen investeren…

Demografisch Turnhout.

Momenteel is zowat 40% van de Turnhoutse inwoners van vreemde herkomst. Het grootste deel ervan -80%- woont in het centrum met 6.684 stedelingen. (+2.951 sinds 2012) Dat is 44% van het totaal aantal inwoners in het centrum.

Stedelijk wonen Oost telt 3.804 (+1.912 sinds 2012) inwoners van vreemde herkomst, goed voor 36,8%

Stedelijk wonen West is goed voor 3.637 bewoners van vreemde herkomst (+1.804 sinds 2012) of 38% van het totaal aantal inwoners.

In de 520 weken die er verlopen zijn tussen 2012 en 2022 hebben 3.008 inwoners van Belgische origine, onze stad verlaten en kwamen er 7.883 nieuwkomers van vreemde origine binnen.

Met andere woorden, voor elke  Bink, die onze stad heeft verlaten kwamen er  3 nieuwkomers -niet Belgen- naar onze stad, in zijn of haar plaats. Elke week 15 nieuwkomers… !!

Als ik al jaren in mijn blogs schrijf dat de instroom van nieuwkomers in onze stad tè snel en tè massaal is geweest tonen deze cijfers aan dat ik niet/nooit heb overdreven.

En uiteraard staat die instroom niet stil. Zo is het aantal asielzoekers wat zich in ons land komt aanmelden nog steeds erg hoog. De hoogste cijfers zelfs van Europa. Gezien de grote aanwezigheid in onze stad van erkende asielzoekers – zoals 725 Afghanen; 544 Ghanezen; 457 Somaliërs, cijfers begin 2022- maar evenzeer van Oost-Europese migranten, waaronder 2.389 Roemenen en 442 Polen, zullen veel van die nieuwkomers in Turnhout terecht komen. Ondertussen blijft uiteraard ook de gezinshereniging nieuwkomers voor Turnhout aanbrengen. Momenteel is minstens 52% van de Turnhoutse bevolking, jonger dan 50 jaar, van niet-Belgische herkomst.

Politiek Turnhout

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, behaalde nieuwkomer NVA in één klap, 11 zetels, samen met de 6 zetels van CD&V  en de 4 van SP.a (nu Vooruit) vormden ze een riante meerderheid van 21 op 35 zetels. Erwin Brentjens (op 31/7/2022 overleden) werd voor NVA burgemeester van onze stad. Maar helaas waren binnen zijn partij een aantal (te) erg ambitieuze verkozenen die al redelijk snel zijn burgemeestersambt contesteerden…

Nog voor de zomer goed en wel begonnen was in 2013 werd er al stevig ruzie gemaakt binnen nva Turnhout. Als gevolg daarvan werd Turnhout enkele maanden later onbestuurbaar. En zo kwam Turnhout, na een positief jaar als culturele hoofdstad van Vlaanderen in de analen van datzelfde Vlaanderen terecht als de eerste stad die zich, in het kader van een recente nieuwe gemeentewet, onbestuurbaar liet verklaren wegens aanhoudend gekibbel binnen de meerderheidspartij NVA….Omdat de voorziene en verplichte bemiddeling niet tot een oplossing leidde, werd een nieuwe coalitie op de been gebracht met Groen, SP.a, CD&V en TIM. Eric Vos, die ondanks hij vele jaren een schepenmandaat namens CD&V  invulde maar in 2012 afscheurde van CD&V werd als burgemeester de opvolger van Erwin Brentjens en NVA belandde in de oppositie.  CD&V aanvaarde dit burgemeesterschap van Vos en deze coalitie met erg lange tanden en de volgende jaren van de legislatuur verliepen dan ook niet echt van harte tussen Vos, Stijnen en hun verkozenen !!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ondanks wat in 2013 gebeurde, namelijk een stad onbestuurbaar maken door en omwille van NVA, haalde die partij in 2018 toch nog 8 zetels. Maar nog veel opmerkelijker was de totaal onverwachte winst van het extreem-rechtse Vlaams Belang. Zo voegden zij aan hun 3 zetels van 2012 maar liefst 4 zetels toe…

Het duurde niet lang om al op verkiezingsavond van 14/10/2018 een coalitie te vormen, waarbij de partijen groen, CD&V en Vooruit, uit de vorige coalitie, aan boord bleven en samen met NVA een meerderheid vormen. Meteen werd beslist dat elke partij twee mandaten zou krijgen in het college, onder leiding van Paul Van Miert (NVA) als burgemeester. Wat mij betreft een alles behalve logische verdeling vermits cijfermatig de NVA zeker recht had op twee schepenzetels. Maar, gedane zaken nemen geen keer.

Begin 2020 valt er een heuse bom op Turnhout.

Zo bleek dat een rekenfout van 26 miljoen euro werd gemaakt in de begroting

Uit Het Laatste Nieuws van 23/1/2020 :

Stad Turnhout zit met de handen in het haar. Bij de begroting die vorige maand werd goedgekeurd, werd een rekenfout gemaakt. En wat voor één: het gaat om maar liefst 26 miljoen euro. Dat tekort moet nu weer gedicht worden. Wat gegoochel met de pensioenkas moet voorlopig een oplossing bieden. Insiders spreken van een politieke ramp. https://www.hln.be/turnhout/oeps-stad-turnhout-maakt-rekenfout-van-26-miljoen-euro-in-begroting~aadfbcd7/

Enkele jaren later zou ook de coronacrisis flink wat geld kosten aan de stad. Zo aan taksen allerlei die niet zouden worden geïnd, een coronacheck voor de Turnhoutse gezinnen enz. …

Geen Turnhout Kermis, geen Kerstmarkt of eindejaarsfeesten enz. …

En tot overmaat van ramp moet de stad in oktober 2022 bekend maken dat ze stevig moeten snoeien in uitgaven en personeel…als gevolg van energiekosten èn indexeringen lonen en pensioenen…

Uit Het Nieuwsblad dd 13/10/2022

Tot 2025 moet het echter op zoek naar 27 miljoen euro voor de stijgende loonkosten en 5 miljoen euro voor de oplopende energiefactuur. Het is onvermijdelijk om een deel van de besparingen te doen bij de grootste uitgavenpost, de lonen van medewerkers, klinkt het.  https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221013_94627984

Een rekenfout van 26 miljoen en een noodzakelijke besparing van 27 miljoen. Het zijn bedragen om van te duizelen die bovendien de draagkracht van onze stad helemaal ondergraven !

Wegeninfrastructuur in centrum.

Ik heb het al herhaaldelijk geschreven, in mijn blogs. De weginfrastructuur in het centrum van Turnhout is er zeer erg aan toe. Net zoals veel stoepen. Behalve de heraanleg van de Markt in 2012 zijn er daarna geen nieuwe werv(k)en aan bod gekomen. Behalve her en der telkens opnieuw wat klinkers ophalen om een put weg te werken diverse zinkgaten in het wegdek die moesten worden hersteld. Of zoals in de Gasthuisstraat het wegdek ter hoogte van de Korte Gasthuisstraat grondig herstellen om exact één jaar later met hetzelfde euvel van weggereden en opgehoopte klinkers, geconfronteerd te worden? Het is voor een fietser een hele kunst om al die kotten en bulten in de Turnhoutse centrumstraten te vermijden. Kotten die bij regenweer allemaal kleine zwembadjes vormen.

Zowel in 2007 als in 2019 werden in de Warandestraat broodnodige herstellingen uitgevoerd die, zo is gebleken, alles behalve duurzaam waren !

Gezien wat voorafgaat aan financiële perikelen ziet ook de toekomst er niet bijster goed uit. In het beste geval gaat de bouw van een nieuwe sporthal nog deze legislatuur van start…

Maar of dat voldoende zal zijn om op 13 oktober 2024 mensen te mobiliseren om een doordachte en weloverwogen stem te gaan uitbrengen ?? De toekomst van De Warande hangt als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de Turnhoutse belastingbetaler.. Als dit terug onder beheer van de stad moet komen, dan weten we nu al dat dat niet alleen financieel een vergiftigd geschenk zal zijn, maar, zoals de laatste dagen blijkt, de Warande ook nog eens een zwalpend en toxisch schip is geworden !! Helaas kan ik me daarbij niet van de indruk ontdoen dat het provinciaal beleid hier van wegkijkt !

De rol van de sociale media

De aanleiding waarom ik deze uitgebreide blog schrijf is te vinden in de mededeling van de stad Turnhout : Stad rekent op ‘Safer Cities’ om veiligheidsgevoel te verhogen: “Op kaart aanduiden waar je slachtoffer werd van ongewenst gedrag” Uit Het Laatste Nieuws van 3/4/2023 :

Stad Turnhout slaat de handen in elkaar met Plan International België om het veiligheidsgevoel in de stad te verhogen. In een eerste fase kunnen inwoners op een digitale plattegrond aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van ongewenst gedrag. “Ook plaatsen waar ze zich in het algemeen onveilig voelen, mogen ze registreren”, zegt burgemeester Paul Van Miert.  https://www.hln.be/turnhout/stad-rekent-op-safer-cities-om-veiligheidsgevoel-te-verhogen-op-kaart-aanduiden-waar-je-slachtoffer-werd-van-ongewenst-gedrag~a426797d/

Onmiddellijk kreeg dit plan de wind van voor op facebook. Het is ongelofelijk welke opgang dit en andere sociale media de afgelopen 10 jaar hebben gemaakt. Men zegt wel eens dat een Turnhoutenaar een geboren zageman is. Maar wees gerust dat is géén exclusief Turnhouts fenomeen. Ten eerste ben ik zelf geen geboren Turnhoutenaar maar kan ook een behoorlijk stukje memmen. En dezelfde soort klaagzang vind ik ook terug op bijna alle FB-pagina’s die beginnen met ‘ge ze van…’

Heel vaak ook zijn het dezelfden die een klaagzang lanceren en waarop telkens weer  te voorspellen reacties en reageerders terug te vinden zijn.

Dergelijke pagina’s lenen zich ook heel makkelijk om, op basis van totaal foute en/of erg onvolledige in formatie een zware discussie op te starten.

Daarbij kan ik me vaak ook niet van de indruk ontdoen dat dergelijke discussie start vanuit politieke hoek. Een voorbeeld daarvan was de hele heisa over het oude kerkhof in de Kwakkelstraat. De onwaarheden en persoonlijke aanvallen op beleidsmensen werden toen zelfs vervat in een petitie…

En er zijn de steeds weerkerende kwakkels op facebook. Zoals over burgemeester Paul Van Miert die niet in Turnhout zou wonen of de 26 miljoen (rekenfout) die in de zakken van de politiekers verdwenen is. Facebook kan, indien correct gebruikt, een enorme sensibiliserende kracht hebben. Dat mocht ik zelf ondervinden toen ik in juli 2011 een tocht tegen zinloos geweld organiseerde in Turnhout. Dit naar aanleiding van de ‘watertorenmoord’ op Frans Rottiers. Dankzij facebook daagden hiervoor bijna 500 mensen op !!

Maar facebook en andere sociale media, kunnen ook een enorme negatieve kracht, negatieve impact hebben als iedereen zich denkt te moeten uitspreken over juridische zaken, over rechtszaken, kortom als iedereen van zichzelf denkt rechtertje te moeten spelen. Helaas meestal, zoniet altijd, zonder enige kennis van zaken.

En als mensen zich enkel en alleen laten leiden en informeren door wat ze in die sociale media allemaal lezen en volgen…dan ontstaat er een enorm informatievacuüm !!

Er valt nog veel toe te voegen aan deze overwegingen…

Zoals bijvoorbeeld heel de klimaatdiscussie en de al dan niet doemberichten die op ons afkomen

Of zoals de stikstofdiscussie in Vlaanderen die vooral een grote impact heeft in het landbouwleven in het Turnhoutse vennengebied en ruimere omgeving…

Of zoals de almaar voortschrijdende digitalisering waar steeds meer mensen niet meer in mee zijn of al hebben op afgehaakt

Of zoals…vul zelf maar aan

Concluderend wil ik vooral dit meegeven

Er is ons, zowel voor de Turnhoutse burgers als voor het beleid, in de afgelopen 10 jaar wel heel  wat overkomen.

Heel wat zaken die niet te voorzien waren met gevolgen die we misschien wel onbewust onderschatten omdat we er zo machteloos tegen zijn…

Zo wat de corona-miserie betreft, veel levenslange trauma’s omdat we niet bij onze stervende partner, ouder, kind, familieleden, vrienden en kennissen mochten komen. Omdat we ze zelfs niet deftig konden begraven. Contacten verliepen via een videocall of via smartphone maar niet lijfelijk.

Overheidsdiensten die je enkel online kon bereiken. Net zoals privédiensten zoals mutualiteiten en vakbonden. Organisaties die vandaag voor hun (betalende) leden vaak nog altijd enkel op afspraak werken.

De nog steeds aan gang zijnde oorlog in Oekraïne en nucleaire dreigingen die heel de wereld om zeep kunnen helpen.

Vertrouwde buren die we jaren kenden die de stad verlaten. De vele nieuwkomers in onze stad waarmee we maar amper contact kunnen hebben omwille van de taal, maar ook omwille van het vreemd zijn voor mekaar

De terreuraanslagen in ons land in maart 2016

De aanhoudende conflicten tussen milieu, klimaat, stikstof, landbouw, industrie en leefbaarheid voor eenieder…

En recent kwamen daar nog eens verontrustende signalen bij over banken in moeilijkheden waarbij velen, om relevante redenen de link leggen met de grote bankencrisis in ons land in 2008 en de desastreuze gevolgen. Slechts één voorbeeld : 800.000 aandeelhouders van Arco die hun spaargeld, wat geen spaargeld was verloren zagen gaan.

Een stad die in financiële ademnood zit…

Enzovoort…

We laten te veel mensen achter met hun problemen, angsten en onzekerheden

Het mag onze beleidsmensen -op welk niveau dan ook- toch niet verbazen dat al deze zaken bij veel inwoners een algemene malaise veroorzaken. Een steeds groeiend gevoel van onbehagen, van ongerustheid, van machteloosheid, van niet meer mee te tellen of niet meer mee te kunnen, van onveiligheid…

En dat gevoel kan je niet aanduiden op een kaart van de stad of van safer cities. Het vergt een heel andere aanpak dan een goed bedoeld plan rond aanpak armoede, een plan van goed samenleven in diversiteit, of welk plan dan ook.

Ik heb ook de oplossing(en) niet in pacht maar voel wel heel sterk aan dat we aan al deze gevoelens voorbij hollen. Veel te snel wellicht is het beleid -op alle niveau’s- maar ook de samenleving in zijn geheel na al deze tegenslagen, overgeschakeld op business as usual … daarbij talrijke mensen achterlatend, die om allerlei redenen, (welke in deze overwegingen worden opgenoemd), zijn blijven hangen en opgelopen trauma’s en/of blijvende coronaschade,  maar evenzo samenlevingsstress, angst voor nog meer oorlogsgeweld… niet kunnen verwerken, …Want dat ze nu toch eens allemaal terug UIT hun kot komen !?

In mijn jeugd moest ik wel eens, na het uitgaan, van de ene broek in de andere stappen. De afgelopen tien jaar stappen wij -na elk zwaar accident waarmee we in de samenleving te maken krijgen- van de ene ratrace, zo snel mogelijk naar de andere. Waarbij we niet enkel onszelf maar vooral ook vele andere mensen voorbijlopen. Niet te verwonderen dus dat het (kort) ziekteverzuim in ons land, vorig jaar, een recordniveau bereikte…terwijl het aantal werknemers dat -langdurig- ziek thuiszit met een burn-out, in drie jaar met 66 procent is toegenomen.

Een epidemie van depressies en burn-outs met zeer zware gevolgen zowel op menselijk als economisch vlak is wellicht het volgende maatschappelijk accident waiting to happen.

Dré Wolput

Standaard
Geen categorie

Werklozen van vreemde herkomst

In mijn vorige blog kon je lezen dat ruim zes op tien werklozen in Turnhout, van vreemde herkomst zijn. https://wolput.com/2023/04/04/wanneer-resultaten/

Wie zijn ze en van waar komen die -1.364- werklozen dan allemaal ? Ik zocht het voor u uit in de cijferwebsite van de VDAB, namelijk Arvastat.

*193 van hen hebben de Nederlandse nationaliteit. 84 van hen zijn jonger dan 35 jaar.

Let wel : elke Afrikaan, Surinamer, Aziaat of welke herkomst dan ook, maar met een Nederlands paspoort verschijnt in de statistieken als Nederlander

*151 werklozen zijn Marokkaans van herkomst. 46 van hen zijn jonger dan 35 jaar.

Marokko is net als Algerije, (14 werklozen)Tunesië…onderdeel van de Maghreblanden. Samen met Turkije (10 werklozen) tellen ze iets meer dan 2.000 inwoners in Turnhout. Samengeteld komen we zo aan een werkloosheidsgraad van bijna 8,5% ten overstaan van de totale bevolking die uit deze landen in Turnhout wonen.

*115 werklozen, afkomstig uit Roemenië. (67 -35 jarigen)

Dit land ressorteert in de Arvastat statistieken als één van de EU13. Met ook andere landen zoals Polen (22 werklozen) , Bulgarije (11 werklozen) ,Estland, Litouwen enz. …
Qua inwonersaantal goed voor 3.100 Turnhoutse inwoners. In de statistieken tel ik 160 werklozen in de groep van EU13. Goed voor 5,2% van hun aantal in de bevolking.

*Verder zijn ook 111 Afghanen werkloos.(68 jonger dan 35 jaar); 79 Somaliërs waarvan 31 die jonger zijn dan 35j; 101 Irakezen (40 -35j.) en 72 Syriërs waarvan 32 jonger dan 35 jaar.

Deze cijfers vertegenwoordigen uiteraard niet alle werklozen van vreemde herkomst. Ik beperkte het lijstje tot de grootste aantallen.

Alles samen zijn er ruim 350 jonge tot zeer jonge werklozen van vreemde herkomst…

Voor de volledigheid nog even meegeven dat het aantal werklozen van Belgische origine (891) goed is voor -3%- van de Belgische bevolking !

Zo heb ik nog maar eens duidelijk gemaakt waar de knelpunten inzake werkloosheid in onze stad zich situeren.

Als nu ook nog het beleid van VDAB, OCMW èn de tewerkstellingsprojecten van de stad, een tand of twee of drie zouden bijsteken…moeten er toch meer (vooral ook jonge) werklozen van vreemde origine, kunnen worden gematcht met werkgevers !!

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat voor al deze nieuwkomers hun toekomstbeeld, gelijk zou staan met werkloos zijn !!

Alles -NIET- in verhouding ?!

Wat zijn de werkloosheidscijfers van de gemeenten die deel uitmaken van de stadsregio in transitie ? Een overzicht

Beerse = 373 werklozen waarvan 260 Belgen; Vosselaar = 259 werklozen waarvan 193 Belgen; Oud-Turnhout = 304 werklozen waarvan 199 Belgen; Lille = 377 werklozen waarvan 306 Belgen en Kasterlee = 367 werklozen waarvan 263 Belgen. Totaal bevolking van deze 5 gemeenten is 81.281; 1.680 werklozen waarvan 1.221 Belgische herkomst : 73%  en 459 werklozen van vreemde herkomst.

Turnhout bevolking = 46.872; 2.255 werklozen, waarvan 891 van Belgische herkomst = 39,5% en 1.364 werklozen van vreemde herkomst.

Nu CD&V zich steeds sterker profileert als dè partij die opkomt voor de landelijke gebieden, zal in een volgend Vlaams regeerakkoord mèt CD&V, absoluut géén sprake zijn van verplichte fusies !

Cijfers : https://arvastat.vdab.be/

Statbel bevolkingscijfers per gemeente

Standaard
Geen categorie

Wanneer resultaten

Met de werkloosheid in Turnhout gaat het van kwaad naar erger.

De cijfers (Arvastat) van de maand maart zijn echt wel verontrustend. En daarom zet ik ze nog eens op een rijtje

*Met 2.255 werklozen kwamen er deze maand alweer 14 werklozen bij. Van deze groep zijn er 891 Belgen (-33) en 1.364 werklozen van vreemde origine of + 47 !

*Vergeleken met maart 2022 zijn de verhoudingen nog veel dramatischer. Het totaal aantal werklozen nam toe met bijna 100 mensen (86)…

Er waren in deze groep vorig jaar 1.OO2 Belgen werkloos en 1.167 werklozen van vreemde origine. Een jaar later tellen we dus 111 Belgische werklozen MINDER en 197 werklozen van vreemde origine MEER.

Uitgedrukt in percentages was in maart 2022, -53,8%- werklozen van vreemde herkomst. Een jaar later is dat al -60,5%-. Meer dan 6 op 10 werklozen dus.

Ik weet dat er bepaalde mensen zijn die mij een extreem-rechtse blogger noemen...omdat ik mijn lezers op de hoogte wil houden van -officiële- cijfers. Nu wil ik nogmaals herhalen dat ik helemaal niets wil te maken hebben met een extreem-rechtse partij. Integendeel ben ik zelfs bang van extremisten !

Maar als men transparantie wil catalogeren in een extreem-rechtse hoek, dan kunnen zij die dat doen wat mij betreft in de meest linkse en hoogste boom !

Afsluitend toch ook nog dit : alle tewerkstellingsprogramma’s die de stad al op de rails heeft gezet, of waarin Turnhout participeert…hebben tot nog toe het omgekeerde effect. Misschien is de koperdraad wel gestolen ?

Of en wanneer we dan wel positieve resultaten mogen verwachten ?! ’t Zal pas op sint-juttemis zijn vrees ik !

Standaard
Geen categorie

Gebrek aan doorzicht

Zoals aangekondigd werd deze maandagochtend het kruispunt Ring/Graatakker en Stwg Op Zevendonk hermetisch afgesloten. En dit om -eindelijk- het wegdek op dit kruispunt grondig te hernieuwen.

Qua tijdstip, eerste week van de Paasvakantie, maar vooral qua weeromstandigheden blijkt dit een goeie keuze want er is drie dagen van droog weer voorspeld.

Maar, blijkbaar hebben ze op AWV (agentschap wegen en verkeer) niet door dat dit kruispunt midden een bijzonder drukke verkeersader is gelegen.

Zo verneem ik via RTV : Druk kruispunt Turnhout 3 dagen dicht, meer hinder dan verwacht  https://www.rtv.be/artikels/druk-kruispunt-turnhout-3-dagen-dicht-meer-hinder-dan-verwacht-a129025

Komaan zeg, 15 jaar geleden al bleek uit recente tellingen wijzen uit dat hier dagelijks tussen de vijftig- en de zestigduizend voertuigen passeren.  (DS 4/6/2009)  https://www.standaard.be/cnt/it2b1f21

Daar mag je nu al zeker enkele duizenden bijtellen. Als je zoveel verkeer moet verwerken via omleidingen, dan weet je toch vooraf -zonder dat je daartoe universitaire studies hebt moeten doen- dat vele andere wegen in de omgeving overbelast zullen zijn. Een voorbeeld is de Steenweg Op Gierle, die al jaren bekend staat omwille van ellendige drukte…Vandaag en de volgende dagen is dat ellende in veelvoud ! Wat een gebrek aan doorzicht !

Explosieve stad.

Dat Antwerpen meer dan ooit een erg explosieve stad is geworden werd afgelopen weekend nog maar eens pijnlijk duidelijk.

De explosie van zaterdagnacht in de Osystraat wordt omschreven als de krachtigste aanslag sinds het Antwerpse drugsmilieu enkele jaren geleden haar heil begon te zoeken in zwaar geweld en vernielingen.  https://www.gva.be/cnt/dmf20230402_96129755

Ik heb het grootste begrip voor de burgemeester van Antwerpen. En ik begrijp ook zijn aanhoudende vraag voor meer mensen en middelen.

Maar met meer politiemensen zal dit drugsprobleem/aanslagen niet of nooit opgelost geraken. Als je echt die aanslagen wil vermijden zal je de staat van beleg moeten afkondigen mèt avondklok en niemand die de stad -ongecontroleerd- nog in- of uit kan... Bovendien zijn de tentakels van dit drugsmonster zodanig vertakt èn verstrengeld in alle aspecten van de samenleving dat je het niet meer uitgeroeid kan krijgen. Helaas, driewerf helaas…

Al in 2012 bleek er meer cocaïne in het Antwerpse water te zitten; dan in het water van Parijs, Londen of Amsterdam. Ook xtc en andere amfetamines tieren welig in de riolen van ’t Stad.

Ruim 10 jaar later is die situatie enkel maar toegenomen. Zo kopt DM vandaag : Rioolmetingen tonen grootste cocaïnesteden in Europa, en deze Vlaamse stad -Antwerpen- steekt er met kop en schouders bovenuit… https://www.demorgen.be/nieuws/rioolmetingen-tonen-grootste-cocainesteden-in-europa-en-deze-vlaamse-stad-steekt-er-met-kop-en-schouders-bovenuit~b5476abdc/

Zelfs met het volzetten of meer van alle politiekaders kan je deze dijkbreuk niet meer dichten !

Standaard
Geen categorie

Rien ne va plus

Nee hoor, ik was of ben niet aan het gokken in één of ander casino. Maar als ik de uitslag analyseer van de recente grote politieke peiling, kom ik tot de vaststelling dat niets nog kan…

Te beginnen met het federale niveau (Vivaldi)

*aantal zetels : van de 89 zetels waarmee Vivaldi startte, resten er nu, na deze peiling nog maar 81. En dat ondanks de zetelwinst van Vooruit met +5. Zonder die winst zou Vivaldi slechts één zetel op overschot hebben… Van die 81 zetels zijn er nog maar 37 Nederlandstalige !!

De Vlaamse Vivaldi partijen scoren momenteel samen nog minder dan 44%. Zo kan er geen Vivaldi II volgen, tenzij men met dergelijke Vlaamse minderheid toch in een regering stapt onder Premier Magnette ?!

Wat in Vlaanderen

NVA en Vlaamse belang halen géén meerderheid. Samen realiseren ze in deze peiling 46,5%

Maar, als ik de drie hoogste scorende Vlaamse partijen samentel, (behalve het VB) met name NVA = 21,5%; Vooruit = 15,5% en CD&V = 11,8%, kom ik ook niet aan een meerderheid want samen halen ze maar 48,8% en is er dus een 4e partij nodig om een Vlaamse meerderheid te vormen. (wellicht Open VLD)

Zonder NVA of zonder het extreem linkse PVDA is er geen meerderheid mogelijk in Vlaanderen.

Een nieuwe federale regering

Zoals de kaarten nu liggen, zouden er minstens 4 Vlaamse partrijen nodig zijn om  een Vlaamse meerderheid te realiseren in een federale regering.

Bovendien is er gezien de grote begrotingstekorten en hoge schuldenlast, geen geld ter beschikking om zo een federale regering met zoveel partijen ook nog te kunnen smeren.

Vermits uit de grote peiling van maart 2023 blijkt dat het extreem linkse PTB en PVDA, 18 zetels wegkapen, en het extreem rechtse VB zelfs 24 is zowat 1/3 van de federale zetels niet ter beschikking om ze te betrekken bij een meerderheid ?! Of sneuvelen  dan in 2024, al dan niet bestaande cordons dan toch ?

Hoe er kan of zal geschuifeld worden om het rien ne va plus te vermijden (* niets is nog mogelijk) het is wat mij betreft, na deze grote peiling een nog groter raadsel.

https://www.hln.be/binnenland/de-grote-peiling-kwart-van-vlamingen-zou-voor-vlaams-belang-stemmen-beste-peiling-in-anderhalf-jaar-voor-cdenv~a96df3d9/

Standaard
Geen categorie

Zenuwachtig schuifelen

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn nog redelijk ver van ons verwijderd. Pas op zondag 13 oktober 2024 zullen we de kans krijgen om onze stem nog eens uit te brengen. Een kans die je zelf mag grijpen want de opkomstplicht voor deze verkiezingen is afgeschaft. Zelf blijf ik dat een erg domme beslissing vinden.

Maar er is nog een  fundamentele verandering voorzien wat betreft de aanduiding van de burgemeester.

Zo zal de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie,  vanaf 2024 automatisch burgemeester worden. Bovendien heeft de lijsttrekker van de grootste lijst vanaf de volgende verkiezingen veertien dagen lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen. De (Vlaamse) regering wil op die manier de partijpolitieke afspraken achter de schermen, waarbij bedisseld wordt wie burgemeester wordt of waarbij partijen met een voorakkoord de grootste lijst buitenspel zetten, aan banden leggen.

Vooral deze regel doet vandaag al heel wat partijen en individuen op hun stoel zenuwachtig weg en weer schuifelen.

Zo werd enkele dagen geleden, de door de linkse pers zo bejubelde coalitie van 2018, tussen Rood (toen nog SP.a) en Groen in Gent helemaal aan flarden geschoten. De liefde is helemaal over wat de volgende maanden het besturen van de Fiere (Artevelde)stede, er niet makkelijker op zal maken.

Dat Mathias De Clerck -huidig open VLD burgemeester-  lijsttrekker zal worden van het  nieuwe kartel Vooruit en Open VLD, is vooral bedoeld om zijn post van burgemeester te kunnen behouden.

Ook in Heist-Op-Den-Berg werd recent al de lijsstrekker van CD&V aangeduid. Meer dan goed op tijd.

Hoe en door wie zal de race op het stadhuis worden gelopen ??

Dat er ook in onze stad al gesprekken tussen en met gaande zijn, daar kan je gif op innemen. Temeer omdat de kiezer de kaarten in 2018 erg moeilijk heeft gelegd. Zo kreeg NVA, 8 verkozenen, het VB 7, Vooruit 5; Tim eveneens 5, CD&V 4 en Groen 4 en open VLD = 1. De 35e zetel werd toegewezen aan PVDA. Het resultaat is een coalitie met 4 partijen !!

Meer dan ooit speelt de vraag hoe groot het VB zal worden in 2024. Niet enkel omwille van de peilingen maar zeker ook omwille van het afschaffen van de opkomstplicht.

Hoe groot is de kans op een links blok tegen een rechts en extreemrechts in Turnhout ?

CD&V en Tim, zijn beide partijen waar mijn inziens zeer weinig aan vernieuwing van werking en politieke opvolging werd gewerkt.
Zal Eric Vos met TIM opnieuw samensmelten met CD&V, de partij waardoor hij jarenlang een schepenmandaat kon invullen ?

Gaan Vooruit en Groen samen naar de kiezer, of zal ook TIM daarbij aansluiten, waardoor ook CD&V schoorvoetend zal moeten volgen ? Want de kans dat CD&V zal aansluiten bij NVA is mijn inziens erg klein, zoniet onbestaande. En daar zit het stikstofdossier voor veel tussen. Immers heel wat rode bedrijven situeren zich in…Turnhout en die mag CD&V Turnhout (van hogerhand) zeker niet verraden ! Naast stikstof spelen ook persoonsproblemen mee.

In dat geval is de kans erg groot dat Hannes Anaf burgemeester zal worden van Turnhout. Tenzij deze ondertussen deel zal uitmaken van de Vlaamse regering en dan de man/vrouw met het tweede grootste stemmenaantal aan bod komt

En Bart Voordeckers van open VLD zal ongetwijfeld kunnen kiezen bij welke partij/groep hij zich zal aansluiten.

PVDA zal het zeker op zijn eentje moeten doen.

Het zal de komende maanden ook in Turnhout ongetwijfeld zenuwachtig schuifelen worden. En zo worden het boeiende tijden voor Turnhout watchers en bloggers

Standaard
Geen categorie

De beste leerschool ??

Dat was, is en blijft : herhaling, herhaling èn…herhaling

Daarom herhaal ik in deze blog enkele aandachts- en werkpunten -inzake mobiliteit en wegen- voor het Turnhoutse bestuur èn ook voor AWV.

*Om te beginnen bij AWV (agentschap wegen en verkeer)  en het conflictvrije kruispunt Graatakker/Ring/Stwg Op Zevendonk. Elke keer weer als ik op dit kruispunt kom, stel ik vast dat er zich nog meerdere (vracht)wagens OP het kruispunt bevinden die de Stwg. Op Zevendonk opdraaien, terwijl de tegenrichting al enkele seconden groen licht heeft. Ondertussen hebben ook de fietsers langs de kant van het Stadspark groen, maar kunnen ze alles behalve veilig oversteken !!

Zowat een jaar geleden heb ik van dit gevaarlijke fenomeen melding gemaakt bij AWV, welke mij op 15/4/2022 volgend antwoord stuurden : We onderzoeken daarom verder of het mogelijk is om extra ontruimingstijd te voorzien, zonder dat dit ten koste zal gaan van de groentijd voor die rijrichting. 

Met andere woorden : we gaan er niks aan veranderen.

Wat ik me afvraag : er hangen aan dit kruispunt rood licht camera’s. Zijn die nog in werking en werden er al overtredingen vastgesteld ?

*Turnhout is een ellendig slechte leerling -zowel wat automobilisten als fietsers betreft- in het respecteren van de voorrang aan rechts. Voor een belangrijk deel heeft dat zeker te maken met een al even ellendig beleid inzake het (niet)aanduiden van straten waar deze voorrang van toepassing is. De ene straat wel en de andere niet aanduiden…is gevaarlijk verwarrend !

*Fiberklaar is nu eindelijk en na veel geharrewar uit het centrum verdwenen. Dan is het NU tijd, vijf na twaalf zelfs, om met een stoepenplan uit te pakken. Niet enkel een plan maar ook de daad bij het plan voegend. Want er is de afgelopen jaren nog weinig tot geen duurzaam onderhoud geweest in het centrum van onze stad. Noch wat de stoepen betreft, noch wat de wegenis betreft, noch wat het fietscomfort betreft. Alle aandacht is gegaan naar de aanleg van riolering en daaropvolgende wegenwerken in het oosten van Turnhout. Noodzakelijk om bewoners en eigendommen daar, te beschermen tegen wateroverlast, maar géén excuus om de rest van het centrum dan maar te verwaarlozen !!

De stoep in de Jacob Smitsstraat...benaming stoep is eigenlijk fel overdreven. Het zijn gewoon een hoop tegels die er liggen...

*Het invoeren van een tonnagebeperking in de centrumstraten zou de verkeersveiligheid voor alle andere weggebruikers zeker ten goede komen. Waarop en waarom nog wachten ?? (behalve plaatselijk verkeer)

*Asfalt ratten en verwaarloosde straten in Turnhout

Er zijn nog maar zeer weinig straten te vinden in onze stad, waarvan de randen nog niet gekarteld zijn. Diepe èn scherpe kartels, knoertgevaarlijk als je er met je fietswiel of autoband in terecht komt. Het lijkt wel of bijna al onze straten zijn aangevreten door asfaltratten…

Géén geld genoeg in Turnhout ?

Duidelijk minder dan een habbekrats voor centrumstraten, laat staan buiten het centrum, zelfs niet voor noodzakelijk en duurzaam onderhoud, maar wel -alweer- veel voor cultuur, met ettelijke miljoenen voor een nieuwe bibliotheek èn het prestigieuze Brepolsgebouw op Turnova !!Een mager palmares voor mobiliteit en wegen !  En als de Warande terug zou komen naar de stad, zal er ook volgende legislatuur weer géén geld zijn voor een inhaaloperatie inzake wegen en stoepen !! 

*En nu nog enkele foto’s van heikele situaties die dringend moet worden verholpen. Maar eveneens is het aantal putten in de Turnhoutse straten niet meer te tellen…op vele plaatsen bots je met de fiets op de onderliggende kasseien of op weggezakte klinkers.

Naast het fietspad aan de rotonde van het station zijn de klinkers al een hele tijd weggezakt (weggereden eigenlijk) waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat vermits het beton daardoor enkele cm hoger komt te liggen. Gelijkaardige situatie aan de overkant (Stationsstraat) waar het voor fietsers zeker ook wel eens tot platte banden kan leiden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is image-20.png
Door steeds maar weer de ene asfaltlaag op de andere aan te brengen werden langs de rand van de fietsstrook in de Koning Albertstraat, erg diepe en gevaarlijke putten gevormd rond de rioolputjes..Ook in de Begijnenstraat kan je dit fenomeen terugvinden
Standaard
Geen categorie

Een -diepe- put op de Ring

Gisteren, zondag, kreeg ik van een goeie vriend de melding dat hij met zijn auto –op de Turnhoutse ring net voorbij het kruispunt met de Stwg. Op Tielen– in een grote diepe put was gereden. Als gevolg hiervan kreeg hij af te rekenen met een lekke band, wegens indeuking van de velg.

Zodra ik kon ben ik gaan kijken naar die put om er een foto van te nemen en AWV (agentschap wegen en verkeer, wegbeheerder van de ring) van dit euvel in kennis te stellen.

Een vul maar een formulier in antwoord

Vermits AWV is opgedeeld in districten stuurde ik een mail aan het district Vosselaar met volgende mededeling : In het wegdek van de ring in Turnhout, juist voorbij het kruispunt Ring/steenweg op Tielen bevind zich een grote en diepe put. (ter hoogte van de school Campos) Graag een spoedherstelling wegens groot gevaar op schade aan voertuigen. Zie foto

Helaas, werd mijn gedachte –ik verwittig de dichtst bijzijnde dienst van dit euvel–  door het (automatisch) antwoord van het district meteen waardeloos, Want, zo laten ze me weten : klachten en meldingen worden niet behandeld via dit mailadres. Die moet u indienen via www.meldpuntwegen.be

Je zou in deze steeds verder gaande digitalisering van de samenleving toch verwachten, dat zo een mail  dan automatische zou worden doorgestuurd aan dat meldpunt. Niet dus…

Maar, ik geef niet snel op en ga dus naar de vermelde website om het online formulier in te vullen. Maar dat kan pas nadat ik verklaard heb geen robot te zijn.

Wat als eerste gegeven moet worden ingevuld is de locatie. Geef de locatie in of duid aan op de kaart. Ik doe de twee. De vermelding neem ik letterlijk en integraal over uit mijn mail aan het district en op de kaart duid ik het betrokken kruispunt aan.

Onmiddellijk krijg ik een automatisch antwoord (zij werken dus wel met een robot)

Bedankt voor uw bericht. Uw bericht werd automatisch doorgestuurd naar Stad Turnhout.  Locatie melding: Steenweg op Tielen, 2300 Turnhout
Type weggebruiker: Gemotoriseerd
Laatste bericht van klant: Juist voorbij dit kruispunt, ter hoogte van de school
Campos is er een grote en diepe put in het wegdek van de ring.
Foto’s: 1

Ja, en toen werd ik echt wel boos. In mijn melding staat uitdrukkelijk vermeld, en bevestigen zij zelfs in hun robotantwoord,  dat het wel degelijk gaat over een GAT IN HET WEGDEK VAN DE RING… juist voorbij het genoemde kruispunt.  En dus NIET over de Steenweg op Tielen.

Ik krijg dan instant heimwee naar de vroegere Kantonniers (*), die je ten minste nog kon aanspreken als je ze ergens in hun werkgebied tegenkwam en/of waarvan je meestal ook wel wist waar zij woonachtig waren.

Ongetwijfeld zullen veel mensen al afhaken als ze de moeite doen om iets te melden als ze een robotantwoord krijgen van ‘wij behandelen deze mail niet’…

Maar, misschien is dat wel de bedoeling van AWV, mensen te ontmoedigen om meldingen te doen…

Dré Wolput

27/3/2023

*wat deed een kantonnier ?  "Als kantonnier was ik belast met het onderhoud van wegen en sluizen”, vertelt Jaak. “Dat ging er toen nog heel simpel aan toe: we verplaatsten ons met de fiets en het werk werd meestal met de spade uitgevoerd: machines waren er nog niet veel. Zo moesten we bijvoorbeeld in de winter met de hand gaan strooien als het flink gevroren had. Dat gebeurde toen trouwens alleen maar in de bochten van de wegen.”   https://www.hbvl.be/cnt/dmf20201025_95946841
Standaard