Geen categorie

Inburgering verkeerd begrepen

Enkele dagen geleden attendeerde een lezer mij op een interview met Turnhout’s schepen  Kelly Verheyen op de website van het agentschap integratie en inburgering. De kern van dit interview : op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren… https://www.integratie-inburgering.be/nl/op-zoek-naar-een-nieuwe-identiteit-voor-alle-turnhoutenaren

Hij vroeg zich af of ik hierover eens mijn licht zou kunnen laten schijnen. Het is uiteraard niet aan mij om in de betekenis van verhelderen van een interview van iemand anders, een blog te schrijven. Maar ik vind het wel nuttig en zelfs erg nodig, om mijn gedacht hierover neer te schrijven in een blog

Maar graag even eerst naar de realiteit

En dat zijn de cijfers van Turnhout.

*In de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar, tellen we in Turnhout 9.432 inwoners. Van hen zijn er 2.301 van Europese herkomst (=24,4%) en 3.380 van niet-Europese herkomst (=35,84%) Minder dan 40% is van Belgische herkomst.

*Bij de 18 tot 34 jarigen tellen we 9.909 inwoners en zijn er 2.569 van Europese- (=25,93%) en 2.388 van niet Europese herkomst of 24,1%. Een kleine 50% is van Belgische herkomst

*In de volgende leeftijdsgroep, 35 tot 49 jaar telt Turnhout 8.635 inwoners en zijn 1.865 van Europese herkomst (21,6%) en 2.049 van niet Europese herkomst of 23,73%. Een kleine 55% is van Belgische origine.

Van het aantal inwoners, jonger dan 50 jaar is 48% of 13.424 personen, van Belgische herkomst en tellen we 14.552 mensen van niet Belgische origine.

*Vanaf de leeftijd van 50 en ouder is de instroom van inwoners van vreemde herkomst, nog een heel stuk minder. In deze categorie zijn er 18.396 inwoners. Van hebben 1.875 een Europese herkomst en 1.191 een niet Europese herkomst. Dat betekent dus 15.330 inwoners van Belgische herkomst, of nog 83%.

Nota : al deze cijfers -per 1/1/2022- zijn terug te vinden in de lokale integratiescan van de stad Turnhout. https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf

Turnhout heeft dus -vooral- een heel jonge migrantenbevolking.

Identiteit

Volgens Amnesty international is Identiteit in de psychologie de aanduiding voor wat als kenmerkend wordt beschouwd voor je persoonlijkheid. Je ervaart je identiteit als het resultaat van onder meer afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie en temperament, en ook van ervaringen, verworvenheden en sociale banden.

Maar, volgens schepen Kelly Verheyen, moeten we op zoek naar een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren ?! Ik begrijp absoluut niet, waarom dat nodig zou zijn…

Sta me toe te zeggen dat ik deze absurde stelling absoluut niet kan noch wil delen.

Er is toch ook niet gevraagd aan de ruim 4.500 niet-Belgen uit Turnhout die sinds 1992/2021 de Belgische nationaliteit hebben gekregen, afstand te doen van hun geboortenationaliteit, juist omdat nationaliteit een erg belangrijk onderdeel is van identiteit… Dat is toch dè reden waarom België dubbele nationaliteit toestaat.

Als je naar de cijfers kijkt welke identiteit moeten die 48% Belgen van minder dan 50 jaar, of de 52% van andere herkomst dan wel aannemen ?!

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ‘wij’ qua identiteit volledig moeten assimileren met ‘zij’, noch omgekeerd ‘zij’ met ‘wij’. (assimileren = zich schikken of voegen naar)

Mogen we dan nooit meer zeggen een fiere Bink te zijn ? Of een fiere Afghaan ?

Beste Kelly, u slaat de bal behoorlijk mis.

Er is maar één correcte weg om in diversiteit goed samen te leven en dat is die van de gedeeltelijke assimilatie of schikken naar en dat is deze :

Bij gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst de taal van het migratieland en kent en respecteert de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de inwoners van dat land kennen en respecteren.

En in dit gegeven is een gelijke behandeling in het afdwingen van deze wetten en regels onontbeerlijk.

Pas dan is er sprake van inburgering èn integratie !

Als in mijn stad  een nieuwe identiteit voor alle Turnhoutenaren het marsorder is van het plan samenleven in diversiteit, dan pas ik daar feestelijk voor !

Standaard

6 gedachtes over “Inburgering verkeerd begrepen

 1. Tony Grielen zegt:

  Dré, hopelijk wordt dit artikel door heel veel Turnhoutenaren gelezen.
  Het gaat soms allemaal wel een beetje te ver. Het zijn zulke uitspraken die velen naar het andere uiterste drijven.
  Het ergste is dan nog dat naar alle waarschijnlijkheid deze mevrouw zich van geen kwaad bewust is.
  Haar woorden werden uit de context getrokken.
  Ongelooflijk!

  Like

 2. De Bie Rene zegt:

  Is het niet de bedoeling dat men integreert zich aanpast aan de plaatselijke bevolking ( in dit geval Turnhout) ipv dat iedere Turnhoutenaar zich moet aanpassen aan de nieuwelingen. Rare redenatie van een politica.

  Like

 3. Wim Moonen zegt:

  Dre,

  Het is tijd, dat men de dubbele nationaliteit afschaft. Het is ofwel zus ofwel zo, maar niet beiden. Tevens, als men zich wil inburgeren, wil dat ook zeggen, dat men zich aanpast aan de zeden en normen van het nieuwe land en niet andersom. Dat heeft niets met racisme te maken, maar is volkomen logisch. Het zijn toch niet de Turnhoutenaren die zich een nieuwe identiteit moeten aan meten. Dat Kelly dat eerst maar eens duidelijk maakt aan hen die zich hier willen komen vestigen. Ik wil maar zeggen, het is te nemen of te laten!!

  Verzonden vanuit Mailhttps://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986 voor Windows

  Like

  • Wat mezelf betreft, heb ik géén probleem met de dubbele nationaliteit. De rest van uw betoog heb ik in mijn blog beschreven als : Bij gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst de taal van het migratieland en kent en respecteert de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de inwoners van dat land kennen en respecteren.

   Like

Reacties zijn gesloten.