Geen categorie

Met dichtgeknepen billen

Donderdag, 11 mei èn vrijdag 12 mei werden -opzienbarende- resultaten gepupliceerd inzake politieke peilingen…

Opzienbarend in meer dan één opzicht.

Zo is de ontevredenheid over het  beleid groter dan ooit, waardoor veel Vlamingen (60%) wel wat zien in een bestuur door experten in plaats van politici.

En ontevredenheid  geldt voor het beleid van zowel de Vlaamse regering, de federale regering, de Europese Commissie als de lokale besturen.

Enkel de lokale besturen krijgen nog van iets meer dan de helft (53%) een positieve score. Alle andere beleidsniveau’s hangen amper rond de 40%…

En wat die lokale besturen betreft weet slechts 43% van de kiesgerechtigden dat zij zeker zullen gaan stemmen op 13 oktober 2024. Pro memorie : de opkomstplicht voor die lokale verkiezingen is afgeschaft !
Anders is het voor de verkiezingen van zondag 9 juni volgend jaar. Dan ben je nog wel verplicht om een stem uit te brengen voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

Met dichtgeknepen billen

Als je de resultaten van De Stemming, naar de politieke partijen toe bekijkt, dan is het duidelijk dat de meeste partijen, met kromme tenen 9 juni en 13 oktober tegemoet kijken.

Enkel de extremisten van links -PVDA- en van rechts -VB- zitten in een zetel. NVA blijft in de peilingen zakken. Enkel Vooruit maakt flinke winst tegenover 2019. De federale regeringspartijen, CD&V, Open VLD en groen, peilen ruim onder de 10%…

Goed om weten is dat op het ogenblik van de peiling, het B-post schandaal nog niet tot in de Wetstraat was doorgedrongen.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20230512_95027674

Context

De verkiezingen van 2024 zullen allemaal verlopen in de context van we hebben veel te weinig geld om grootse zaken te realiseren.

Daarnaast zal het pensioendossier van politici, waarbij zowat iedereen uit de lucht kwam vallen, zeker een negatief effect ressorteren.

En dan blijkt ook nog dat migratie zowat voor 1 op 4 kiezers het meest heikele thema zal zijn. En nee, dat is niet de verdienste van het VB maar vooral van de wijze waarop ons land is afgegleden naar een ware asielchaos -op alle vlakken- in het land wat door te veel vluchtelingen wordt aanzien als van melk en honing…

Er zullen, zo vrees ik oprecht, weinig vreugdekreten worden geslaakt op de avonden van 9 juni en 13 oktober. Bovendien zal de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen wellicht zo laag zijn dat je moeilijk zal kunnen spreken van een draagvlak bij de bevolking.

Standaard