Geen categorie

Georges -Ecolo- kan het NIET

En Marc van Groen -in Turnhout- ook NIET

Foto HLN

Georges Gilkinet is -voor Ecolo- minister van mobiliteit in de federale regering. Dat hij er niet altijd rechtlijnige, maar integendeel ook wel eens erg gevaarlijke ideeën op nahoud, bewees hij recent nog.

Zo blijkt de man te werken aan een nieuwe versie van de wegcode.

We verfijnen ook de definitie van begaanbare fietspaden”, aldus Gilkinet. En dat is een belangrijke. Want als fietser moet je volgens de wegcode op het fietspad rijden ténzij dat niet ‘begaanbaar’ is. Gilkinet verfijnt die definitie nu. “Het zal niet enkel gaan over gaten in de weg, of een fietspad in erg slechte staat. Het kan ook gaan over dode bladeren of losse aarde op het fietspad. In dat geval kunnen fietsers, voor hun veiligheid, op de weg fietsen

Voor hun veiligheid zegt deze groene…Wat een gevaarlijke, onuitstaanbare visie zelfs. Hij stuurt zo de fietsers terug op de rijweg, als ware het kamikazepiloten, zonder dat er zelfs nog sprake is van een moordstrookje op die weg…

Gelukkig werd hij vanuit Vlaamse hoek, onmiddellijk en correct terecht gewezen door Stef Willems van het Vias Intsitute. .

Nog meer dan nu zal je dan gevallen krijgen van mensen die zelf bepalen waarom ze niet op het fietspad moeten rijden. Er is wel een reden waarom dat fietspad daar ligt hé, het dient om het fietsverkeer te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Als iedereen naar eigen goeddunken gaat bepalen wat berijdbaar is en wat niet... Neen, door een striktere definitie ga je het probleem niet oplossen.” Aldus Willems.

In onze stad -Turnhout- dan weer blijft het aankondigingen regenen van de groene mobiliteitsschepen Boogers.

Enkele voorbeelden om dit te staven

*Al ruim 5 jaar geleden (april 2018) kondigde Boogers aan dat

De verkeerslichten die tijdens de heraanleg van de E34 waren geplaatst op het kruispunt van de Everdongenlaan en de Steenweg op Tielen, blijven staan. Volgend jaar (2019 dus…) krijgen ze een definitieve plaats. De stedelijke dienst Mobiliteit had het Agentschap voor Wegen en Verkeer naar aanleiding van de asfaltering van de autosnelweg gevraagd om het kruispunt in de industriezone met verkeerslichten te beveiligen. De extra drukte die er werd verwacht zou de veiligheid kunnen bedreigen. Maar ook na het beëindigen van de werken lijkt het beter om de verkeerslichten te laten staan. “Eigen tellingen wijzen al langer uit dat voor het toegenomen vracht-, auto- en fietsverkeer extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “De zichtbaarheid is er niet optimaal.” De tijdelijke verkeerslichten blijven staan tot een studie heeft duidelijk gemaakt waar vaste verkeerslichten best worden geplaatst en hoe lang elke verkeersstroom groen moet krijgen om geen onnodige wachtrijen te veroorzaken. Resultaat vandaag nog steeds...tijdelijke lichten en onoverzichtelijke situatie !

*In januari 2021 stelde Boogers zijn prioriteitenlijstje voor van wegenwerken in Turnhout. Met stip op deze lijst : de Apostoliekenstraat en het Beggaplein.

Ruim twee jaar later zou je mogen verwachten dat de werken in deze straten hun voltooïng naderen. Integendeel, ze zijn zelfs nog niet begonnen !!

Foto’s Mia Uydens (GVA) van ondermeer het Beggaplein (links bovenaan) en de Apostoliekenstraat (rechts onderaan)

*Uitbreiding fietsstraten waarbij ondermeer de Patriotten- en K. Alberstraat worden genoemd. Maar dan moeten deze straten, omwille van fietsveiligheid toch eerst dringend worden gefatsoeneerd.

Enkele foto’s van diepe putten in de K. Albertstraat, waar je fietswiel half in kan verdwijnen…en van asfaltratten die de wegrand in de Patriottenstraat hebben aangevreten

Maar…ik vrees dat ik schepen Boogers de volgende maanden nog regelmatig zal moeten appeleren op zijn aankondigingen waarbij resultaten uitblijven. Het zal mijn lot zijn zeker

Standaard