Geen categorie

Le plat pays *

*vrij vertaald : mijn platteland

Wie ervan uitgaat dat CD&V, onder impuls en bezieling van hun voorzitter Sammy Mahdi, zich zal terugtrekken op het platteland, vergist zich wel degelijk.

Dat het tegendeel waar is, tracht ik in deze opinie, aan te tonen.

Even terugkeren naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Met Kris Peeters als CD&V koptrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen, in oktober 2018 (en Mieke Van Hecke als lijsstrekker in Gent) wilde die partij komaf maken met het feit dat Christendemocraten  geen stedelijk imago hebben.

Peeters had het zelfs over een valse tegenstelling en achterhaald wereldbeeld dat dateert uit een ver verleden. Volgens de Antwerpse kopman doet de verstedelijking het onderscheid tussen stad en platteland vervagen https://www.standaard.be/cnt/dmf20180904_03702975

Stikstofakkoord

Op 10 maart 2023 kon de Vlaamse regering eindelijk uitpakken met een stikstofakkoord. Alhoewel steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat dit nog altijd géén akkoord is. Immers werden de twee punten waar CD&V toen over struikelde, met name de ongelijke vergunningsdrempels voor landbouw en industrie en het principe van het extern salderen -dat is het principe waardoor de uitstootrechten van een stoppende landbouwer deels kunnen doorschuiven naar andere boeren- deze twee knelpunten worden nu in een apart onderzoek (openbaar onderzoek en milieueffectenrapport) gestoken.

Zodra de uitslag van dit onderzoek bekend is (einde 2023 ) gaan de  poppetjes -van CD&V – Boerenbond – het platteland-ongetwijfeld opnieuw aan het dansen.

Nederland en BBB

Amper één week later, blijkt de nieuwe BoerBurgerBeweging de grote winnaar van de Nederlandse Provinciale Statenverkiezingen te zijn. Sammy Mahdi grijpt deze overwinning onmiddellijk aan om zijn liefde en gehechtheid aan het Vlaamse platteland nog eens extra in de verf te zetten !

De Bange Vlaming

17 april 2023 verschijnt in De Morgen een interview  met Burgemeesters Sanne Van Looy (Malle-NVA)), Bart Dochy (Ledegem-CD&V) en Peter Reekmans (Glabbeek-Dorpspartij, voorheen LDD) Zij meten de galopperende polsslag van de plattelandsbewoner. De quote Mensen pikken het niet als wij de steden na-apen. Voor de deur kunnen parkeren is een meerwaarde in een dorp’ is veelzeggend maar verbergt vooral de olifant in de kamer.

Op de vraag : Stel, zondag vinden de parlementsverkiezingen plaats: welke drie thema’s zouden het stemgedrag van uw inwoners het meest bepalen? Volgen deze antwoorden

Sanne Van Looy: “Migratie, energie en leefmilieu.”

Uit de lokale integratiescan van Malle, leren we dat 14,8% van de inwoners van vreemde herkomst zijn. 8,8% afkomstig uit de EU en 6% afkomstig van buiten de EU. In Malle zijn er 6,6 per duizend inwoners leefloongerechtigd. Malle situeert zich zowat halverwege tussen Antwerpen en centrumstad Turnhout

Peter Reekmans: “De ongecontroleerde migratie, de hoge facturen en het wantrouwen in de politiek

In Glabbeek dan weer is 8,2% van de inwoners van vreemde herkomst. 3,9% EU en 4,3% Niet EU. 2,81 per duizend inwoners zijn leefloners

Bart Dochy: “Bij ons leeft migratie sterk. Onze gemeente is nog niet zo verkleurd, en toch hebben mensen het gevoel dat nieuwkomers meer krijgen dan zij.

8% inwoners in Ledegem zijn van vreemde herkomst, waarvan 3,9% EU en 3,6 Niet EU. 1,54 per duizend inwoners zijn in Ledegem leefloongerechtigd.

Ter vergelijking : in Turnhout is (2022) 38% van vreemde herkomst, waarvan 18,6% EU en 19,4% Niet EU. 22,1 per duizend inwoners krijgen het leefloon.

Met andere cijfers…euh woorden : het gaat niet over het invoeren van zone 30 in plattelandsgemeenten (waar dat trouwens nu al in vele gemeenten het geval is) en nog veel minder over de parkeerplaats voor de deur van de lokale handelaar… ( trouwens ook het parkeervrij maken van de  Turnhoutse markt zal blijvend vernoemd worden als een aderlating voor de plaatselijke horeca…)
Nee, de echte en grootste bekommernis is een ongebreidelde instroom van vreemdelingen in le plat pays, met vaak ook een collectieve verarming, meer werklozen en leefloongerechtigden tot gevolg, als het tot verplichte fusie komt.

Maar ook dat beseft Sammy Mahdi en zijn partij, als géén ander. En vooral omwille van die bange Vlamingen -en uiteraard ook voor hun stem bij verkiezingen- heeft CD&V zich al carrément uitgesproken tegen verplichte fusies, na 2024. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221119_95581751?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend

Wie is dan de vergeten Vlaming

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/denkt-de-vergeten-vlaming-in-2024-weer-aan-cd-v/10456370.html

Die ga je vooral terugvinden in de (centrum)steden waar de diversiteit de afgelopen 10 jaar met bijna lichtsnelheid is gegroeid.

En om aan die diversiteit tegemoet te komen hebben heel wat steden allerlei plannen uitgewerkt. Om de kansarmoede te bestrijden. Om beter en goed samen te leven en de diversiteit te omarmen.

En het is daar, in die stedelijke omgevingen dat het ongenoegen het hevigst tot uiting komt. Dat merk je in het straatbeeld, in de stapels negatieve reacties op sociale media. Je voelt dat ook als je met medebewoners in gesprek gaat. Je ruikt het zelfs bijna aan hun adem en ingehouden woede, te vertalen als : wij tellen niet meer mee, wij Vlamingen worden overwoekerd door de vele vreemdelingen in onze stad, wij worden verwacht ons aan hen aan te passen in ons doen en laten, in ons woordgebruik…enzovoort.

Aandoenlijk

Al wat voorafgaat klinkt erg aannemelijk, aandoenlijk sympathiek zelfs. Lokale burgemeesters die hun bevolking willen beschermen tegen het monster van de almaar groeiende diversiteit èn armoede…Lokale bestuurders die vooral de eigenheid -lees als het Vlaams karakter– van hun gemeente willen behouden !

Ware het niet dat er een grote adder -een sissende slang zelfs- onder het gras zit en dat is die van het eigenbelang.

Want als gemeenten moeten fusioneren is er meteen ook heel wat minder politiek personeel nodig. Minder burgemeesters en schepenen, minder zitjes te verdelen in intercommunales, politieraden/college’s enzovoort.

Want zeg nu zelf, als een gemeente als Glabbeek, met 5.428 inwoners, naast een Burgemeester ook nog 4 schepenen èn een algemeen directeur telt…tja, dan kan je zo een burgemeester- of schepenmandaat uitoefenen als was het een hobby,  je gemeente besturen tussen de soep en de patatten bij wijze van spreken.

Aandoenlijk egoïsme met andere woorden.

En of de tactiek van Sammy Mahdi -wedden op meerdere paarden tegelijk- ook zijn vruchten zal afwerpen voor CD&V… op 9 juni en 13 oktober volgend jaar…dat zal pas blijken als de stemmen zijn geteld !

Dré Wolput

20/4/2023

Standaard