Geen categorie

De beste leerschool ??

Dat was, is en blijft : herhaling, herhaling èn…herhaling

Daarom herhaal ik in deze blog enkele aandachts- en werkpunten -inzake mobiliteit en wegen- voor het Turnhoutse bestuur èn ook voor AWV.

*Om te beginnen bij AWV (agentschap wegen en verkeer)  en het conflictvrije kruispunt Graatakker/Ring/Stwg Op Zevendonk. Elke keer weer als ik op dit kruispunt kom, stel ik vast dat er zich nog meerdere (vracht)wagens OP het kruispunt bevinden die de Stwg. Op Zevendonk opdraaien, terwijl de tegenrichting al enkele seconden groen licht heeft. Ondertussen hebben ook de fietsers langs de kant van het Stadspark groen, maar kunnen ze alles behalve veilig oversteken !!

Zowat een jaar geleden heb ik van dit gevaarlijke fenomeen melding gemaakt bij AWV, welke mij op 15/4/2022 volgend antwoord stuurden : We onderzoeken daarom verder of het mogelijk is om extra ontruimingstijd te voorzien, zonder dat dit ten koste zal gaan van de groentijd voor die rijrichting. 

Met andere woorden : we gaan er niks aan veranderen.

Wat ik me afvraag : er hangen aan dit kruispunt rood licht camera’s. Zijn die nog in werking en werden er al overtredingen vastgesteld ?

*Turnhout is een ellendig slechte leerling -zowel wat automobilisten als fietsers betreft- in het respecteren van de voorrang aan rechts. Voor een belangrijk deel heeft dat zeker te maken met een al even ellendig beleid inzake het (niet)aanduiden van straten waar deze voorrang van toepassing is. De ene straat wel en de andere niet aanduiden…is gevaarlijk verwarrend !

*Fiberklaar is nu eindelijk en na veel geharrewar uit het centrum verdwenen. Dan is het NU tijd, vijf na twaalf zelfs, om met een stoepenplan uit te pakken. Niet enkel een plan maar ook de daad bij het plan voegend. Want er is de afgelopen jaren nog weinig tot geen duurzaam onderhoud geweest in het centrum van onze stad. Noch wat de stoepen betreft, noch wat de wegenis betreft, noch wat het fietscomfort betreft. Alle aandacht is gegaan naar de aanleg van riolering en daaropvolgende wegenwerken in het oosten van Turnhout. Noodzakelijk om bewoners en eigendommen daar, te beschermen tegen wateroverlast, maar géén excuus om de rest van het centrum dan maar te verwaarlozen !!

De stoep in de Jacob Smitsstraat...benaming stoep is eigenlijk fel overdreven. Het zijn gewoon een hoop tegels die er liggen...

*Het invoeren van een tonnagebeperking in de centrumstraten zou de verkeersveiligheid voor alle andere weggebruikers zeker ten goede komen. Waarop en waarom nog wachten ?? (behalve plaatselijk verkeer)

*Asfalt ratten en verwaarloosde straten in Turnhout

Er zijn nog maar zeer weinig straten te vinden in onze stad, waarvan de randen nog niet gekarteld zijn. Diepe èn scherpe kartels, knoertgevaarlijk als je er met je fietswiel of autoband in terecht komt. Het lijkt wel of bijna al onze straten zijn aangevreten door asfaltratten…

Géén geld genoeg in Turnhout ?

Duidelijk minder dan een habbekrats voor centrumstraten, laat staan buiten het centrum, zelfs niet voor noodzakelijk en duurzaam onderhoud, maar wel -alweer- veel voor cultuur, met ettelijke miljoenen voor een nieuwe bibliotheek èn het prestigieuze Brepolsgebouw op Turnova !!Een mager palmares voor mobiliteit en wegen !  En als de Warande terug zou komen naar de stad, zal er ook volgende legislatuur weer géén geld zijn voor een inhaaloperatie inzake wegen en stoepen !! 

*En nu nog enkele foto’s van heikele situaties die dringend moet worden verholpen. Maar eveneens is het aantal putten in de Turnhoutse straten niet meer te tellen…op vele plaatsen bots je met de fiets op de onderliggende kasseien of op weggezakte klinkers.

Naast het fietspad aan de rotonde van het station zijn de klinkers al een hele tijd weggezakt (weggereden eigenlijk) waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat vermits het beton daardoor enkele cm hoger komt te liggen. Gelijkaardige situatie aan de overkant (Stationsstraat) waar het voor fietsers zeker ook wel eens tot platte banden kan leiden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is image-20.png
Door steeds maar weer de ene asfaltlaag op de andere aan te brengen werden langs de rand van de fietsstrook in de Koning Albertstraat, erg diepe en gevaarlijke putten gevormd rond de rioolputjes..Ook in de Begijnenstraat kan je dit fenomeen terugvinden
Standaard

3 gedachtes over “De beste leerschool ??

  1. Boudry Johan zegt:

    hopeloos achter staan de stadsbedrijven, Nu ze eisen van iedere put een aparte melding te maken; zo zou ik bij de laatste mail die ik stuurde 18 keer het formulier moeten invullen, dus dan maar via de politiek. <Ik vind als je regelmatig meld je gebruik mag maken van het mailadres en niet aangewezen op het formulier. Enkele jaren geleden was er een App van de stad voor meldingen maar ik weet niet of die nog bestaat.

    Like

Reacties zijn gesloten.