Geen categorie

Diversiteit in school en taal

In mijn blogs heb ik herhaaldelijk de gevolgen van een sterk en snel groeiende diversiteit in Turnhout belicht.

Gevolgen zoals…

*56% van de leefloongerechtigden heeft (nog) niet de Belgische nationaliteit. Dit zijn dus niet de cijfers op basis van herkomst.

*6 op de 10 werklozen in Turnhout zijn van vreemde herkomst.

*38% van de inwoners (1/1/2022) zijn van vreemde herkomst. En ja, daar zijn ook heel wat Nederlanders bij.

Maar weet dan wel dat elke Afrikaan, Aziaat, Marokkaan, Surinamer of welke nationaliteit dan ook, maar met een Nederlands paspoort, ook als Nederlander in de bevolkingsstatistieken verschijnt, zonder vermelding van herkomst.

Gevolgen voor de scholen

61%, van de jongere inwoners in Turnhout (0 tot 17 jaar) is van vreemde herkomst.

Dat heel vaak,  thuis géén Nederlands wordt gesproken is voor heel veel leerlingen een rem op hun schoolse prestaties met vaak ook nog negatieve gevolgen voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is dan ook één van de vier onderwijs kansarmoede-indicatoren  (OKI) Van de Turnhoutse kinderen die ook in onze stad schoollopen in het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) spreekt 30% thuis géén Nederlands. (In Vlaanderen is dat 21,9%)

In een vorige blog maakte ik het schoolrapport op van het Turnhoutse onderwijs. Maar ook de resultaten van Sint-Clara in Arendonk en de secundaire scholen in Hoogstraten heb ik in die blog belicht. https://wolput.com/2023/03/18/rapport-turnhoutse-scholen/

Aanvullend wil ik nu vooral de nadruk leggen op het percentage van leerlingen waarbij de thuistaal niet het Nederlands is.

Niet enkel voor de reeds vernoemde scholen, maar voor alle secundaire scholen in het arrondissement Turnhout. In het overzicht maak ik een onderscheid tussen de scholen van het gemeenschapsonderwijs (GO) en die van het Vrij onderwijs (VO)

De cijfers (percentages)

Turnhout

GO 37,2;  27,6  24,4  23,1

STEDELIJK ONDERWIJS Campos  19

VO  Hivset 29,4  H.Graf 23; HT2O (vroegere VTST) 18,2; H. Graf (1e graad) 18,1; Sint Pieter (1e graad) 15,8; Sint Jozef (1e graad) 15,2; H.Graf 15; 15; 13,3; Sint Jozef 11,3; Sint Victor 9,7; PT20 (vroegere VTST) 8,7; Sint Pieter 7,6

Geel

GO  15,7; 13,3

VO (Kogeka) 14,9;  14,9;  9,5; 7,1; 7,1; 6,3;  5,6;  4,6; 2,1

Herentals

GO  8,7;  10,3

VO (Kosh) 11,7; 9,8; 7,9; 7,8; 7,6; 7,4

Mol

GO  22,8;  9,9;  9,3

VO (Ksom) 12,4;  10,4; 9,6; 7,3; 7,3; 6,7; 6,6;  5,6; 2,4

Westerlo

GO  5;  4,9

VO (St Lambertus) 5,8;  5;  4,9;  4;  3,6

Vorselaar

Enkel VO (KVR)  4,6;  3,6;  1,8

Arendonk

Enkel VO (Sint-Clara) 5,4

Hoogstraten

Enkel VO  7,8;  6,9;  6,6;  5,8;  4,8;  4,7

*De cijfers voor Turnhout bevestigen de zeer sterk gegroeide diversiteit in de stad en de daaruit voortvloeiende hoge cijfers van leerlingen die als thuistaal niet het Nederlands hanteren. Bovendien heeft Turnhout ook een zeer jonge migrantenbevolking, waarbij 52% van de inwoners, jonger dan 18j, en schoolplichtig, van vreemde herkomst is.. Als je de cijfers van Turnhout vergelijkt met alle andere onderwijscentra in de Kempen, dan kan je niet anders dan concluderen dat de problematiek in de Turnhoutse scholen,  gigantisch groot is.

Selecteren ? Blijkbaar wel !

*Zijn de scholen uit het vrij onderwijs selectiever dan het gemeenschapsonderwijs, in het inschrijven van leerlingen, waarbij Nederlands niet de thuistaal is ? Binnen het arrondissement merk je zeker een verschil maar als ik even kijk naar de schoolresultaten in Hasselt dan valt de dsicrepantie in het aantal leerlingen waar Nederlands niet de thuistaal is, tussen het door de overheid georganiseerde onderwijs dan wel dit van het vrij onderwijs wel heel erg op. Zo noteert Hasselt in het GO cijfers van 35,8%; 39 %; 31,7% en in de provinciale handelsschool zelfs 48,4%.

In het vrij onderwijs anderzijds is er maar één uitschieter met 29,6% en scoren alle andere scholen in het VO, onder de 10% !!

*Krijgen de scholen met een hoog percentage aan lln met een andere thuistaal voldoende ondersteuning ?

Dré Wolput

21 maart 2023

Alle informatie en namen van de scholen kan je terugvinden in : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230308_92996215

Standaard