Geen categorie

Een muur rond Turnhout ?!

Als gevolg van de aanhoudende en oncontroleerbare vluchtelingenstroom richting Europa, staat het migratiebeleid van de EU, -13 van de 27 EU-lidstaten pleiten voor grenshekken aan de rand van de EU- vandaag op de agenda van de Europese raad.

Vivaldi weet/wil het niet

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zal zich niet mengen in het debat op de Europese Raad over grenshekken. Er is geen consensus binnen de regering over grenshekken”, klinkt het op zijn kabinet. De Vivaldi-regering is verdeeld over de kwestie. Open Vld, CD&V en MR zijn voorstander. Groen, Vooruit, PS en Ecolo zien liever geen grenshekken. Uit een regeringsbron valt te horen dat vooral Vooruit en PS op de rem staan. “Maar grenzen zijn er nu eenmaal om te bewaken, anders hebben ze geen zin”, klinkt het enigszins gefrustreerd in liberale hoek.

België aantrekkelijk asielland

België is duidelijk een belangrijk bestemmingsland geworden. Dit heeft te maken met een reeks factoren, waaronder zowel netwerkfactoren (verbonden met de organisatie van migratie) als pullfactoren (verbonden met de situatie in België). Het kan dan gaan om factoren verbonden met het asielsysteem (de organisatie van de opvang of de behandeling van de verzoeken), maar even goed om aspecten die vreemd zijn aan het asielsysteem zoals de socio-economische situatie in vergelijking met andere lidstaten, de mogelijkheid tot (illegale) tewerkstelling, … (aldus het CGVS)

(G)een muur rond Turnhout ?!

Wat mij betreft niet. Maar België moet wel dringend maatregelen nemen die ons land minder aantrekkelijk maken zoals :

*een apart sociaal statuut voor vluchtelingen komt. De erkende vluchtelingen in België zouden dan niet meteen over alle sociale rechten kunnen beschikken. Zoals Bart De Wever al in 2015 heeft voorgesteld. https://www.knack.be/nieuws/de-wever-wil-apart-sociaal-statuut-voor-vluchtelingen-video/

*Snellere verwerking van aanvragen en effectief uitwijzingsbeleid. Van 2017 t/m 2022 is het gemiddelde beschermingspercentage ruim 42% (en dus niet de helft zoals Prof. Hendrik Vos vandaag in HLN beweerde) 58% neemt dus ten onrechte een opvangplaats in.

*Een spreidingsbeleid waarbij elke gemeente/stad -bijvoorbeeld- tot 2,5% van het bevolkingsaantal, erkende asielzoekers moet opnemen. (gezinshereniging inbegrepen)

Dat zou voor Turnhout 1.175 personen betekenen en voor de andere gemeenten van de stadsregio in transitie samen, ruim 2.000 vluchtelingen.

Er is al een  muur rond Turnhout

Maar, eigenlijk bestaat er al een virtuele (denkbeeldige) muur rond Turnhout. En die muur  betreft het absoluut weigeren van een fusie met Turnhout.

En de redenen daartoe heb ik al herhaalde malen in mijn blogs beschreven en komen, in het kort gezegd neer op 1) wij willen onze welvaart niet delen en 2) hou de armoede en migratie maar binnen de grenzen van de stad Turnhout. https://doorbraak.be/fusie-in-zicht-of-zicht-op-fusie/

Naar aanleiding van het indelen van Vlaanderen in 15 regio’s, heeft de burgemeester van Middelkerke het treffend verwoord, zo treffend zelfs dat elke woord wat hij gebruikte integraal van toepassing is op het niet willen fusioneren met Turnhout.

Jean-Marie Dedecker vreest fusies

Jean-Marie Dedecker (LDD) wijst als burgemeester van Middelkerke de indeling van zijn gemeente bij de regio Oostende resoluut af. Hij vreest dat de regio’s een voorbode zijn van gedwongen fusies. Zo’n fusie is voor een gemeente als Middelkerke volgens hem niet wenselijk omdat buurgemeente en centrumstad Oostende met problemen te kampen heeft, die in Middelkerke niet aanwezig zijn. “Oostende barst uit zijn voegen en heeft ook geen centen”, zegt Dedecker. “Het is een heel multiculturele stad met alle problematiek van dien. Wij zijn een gezonde gemeente qua centen. Wij hebben plaats en we worden stelselmatig ingenomen”, aldus nog de burgemeester van Middelkerke.

HLN 2/2/2023

Ook deze virtuele muur rond Turnhout moet nu maar eens dringend worden gesloopt !

Standaard

2 gedachtes over “Een muur rond Turnhout ?!

Reacties zijn gesloten.