Geen categorie

De staat van de stad Turnhout

Foto : Ton Wiggenraad HLN

Tijdens de gemeenteraad van 12 december 2022 werd de aanpassing van het meerjarenplan van onze stad, periode 2020-2025 goedgekeurd.

Het hele boekwerk is goed voor 100 pagina’s. Ik haal er voor u de meest markante en wellicht ook de meest interessante gegevens uit en presenteer ze in deze blog.

Totaal budget 2023

Om onze stad, in al zijn aspecten te laten draaien, voorziet men voor dit jaar een totaal bedrag aan operationele uitgaven van 132.491.204 €.

Omgerekend per dag kost dat 362.989 €. Op jaarbasis betekent dit 2.843 €/inwoner en zowat 8 €/dag per inwoner.

Personeel, lonen, sociale lasten, pensioenen

Het grootste deel -ruim 54%- zijn de personeelskosten, voor een totaal bedrag van 72.072.063 €, of 197.457 €/dag. Vorig jaar (2022) waren  593,6 FTE (voltijdse equivalenten) in dienst. Voor 2023 voorziet de stad 575,3 FTE’s en op het einde van de cyclus -2025- nog 570,8 FTE’s.

Het leeuwendeel van het personeelsbestand betreft contractuelen en tijdelijken. Voor 2022 = 450,4, 2023= 445,2 en 2025 = 444,8
Het aantal statutairen-vastbenoemden voor 2022 = 143,2; 2023= 130,1 en in 2025 nog 123,5

Werking en investeringssubsidies

Op deze post vind ik een totaal bedrag van  23.276.900 € aan uitgaven voor vorig jaar. Ruim 25,3 miljoen € voor 2023 en zowat hetzelfde bedrag voor 2025.

De grootste slokop kan je terugbrengen onder de noemer veiligheid. Als ik voor dit jaar de werkingstoelage + investeringstoelage voor de  hulpverleningszone (brandweer) en de politiezone samentel, betekent dat een bedrag van 14,1 miljoen €. Goed voor 302 € per inwoner van Turnhout… (=46.600)

Politie regio Turnhout zwaar onderbemand.

Ik wil toch ook terzake enkele cijfers meegeven. In de provincie Antwerpen zijn er gemiddeld 30,7 agenten per 10.000 inwoners. Voor België is dat gemiddeld zelfs 32/10.000. In onze politiezone is dat echter maar 22,75 agenten per 10.000 inwoners, 25% onder het provinciaal en 29% onder het Belgische gemiddelde.

In onze politiezone (7 gemeenten) wonen 130.000 inwoners. Dat wil zeggen dat ons politiekorps bestaat uit  een 300-tal mensen. Op 1/1/2023 is de politiezone Rivierenland -4 gemeenten met Mechelen, Willebroek, Bornem en Puurs Sint Amands- van start gegaan. Voor 162.OOO inwoners hebben ze daar een politiekorps van…557 mensen.

Inkomsten

Tegenover de operationele uitgaven moeten uiteraard ook inkomsten staan. Zo bijvoorbeeld de toelage uit het gemeente- en (centrum)stedenfonds.

In deze blog beperk ik me tot de inkomsten ‘opcentiemen roerende voorheffing’ of beter gekend als het kadastraal inkomen.

Voor afgelopen jaar begroot op 20,1 miljoen € en voor 2023 op ruim 21,6 miljoen €

De aanvullende personenbelasting vorig jaar begroot op 12,1 miljoen € waar dat voor dit jaar zal oplopen tot  bijna 16 miljoen €

Wie graag alle cijfertjes en lettertjes helemaal wil uitvlooien, kan daartoe de nodige gegevens vinden op de website van de stad Turnhout

https://www.turnhout.be/strategisch-meerjarenplan-stad-turnhout-2022

Standaard