Geen categorie

Veel volk over de vloer

Vorig jaar kregen 63.356 mensen in ons land het statuut van tijdelijke bescherming. Onder hen 61.899 Oekraïeners. Ook heel wat personen op werkzame leeftijd (+18  -65j) met name 12.814 mannen en 26.156 vrouwen.

Het aantal asielaanvragen dan weer zal kort bij de 38.000 eindigen voor 2022. In totaal meer dan 101.000 personen. Dat getal is wat vergelijkbaar met de bevolking van Turnhout, Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout en Arendonk samengeteld. Veel vreemd volk over de vloer dus

Afghaanse asielzoekers staan 10 van de 11 maanden op nummer 1. Burundi komt 5 keer voor in de top 3  terwijl Syrië ook acht keer in die top 3 voorkomt. Cijfers 12/22 zijn nog niet gekend momenteel. https://www.cgvs.be/nl/cijfers

Worden er ook mensen teruggestuurd

Wat het effectief aantal verwijderingen betreft (vrijwillig en gedwongen) in 2021 betreft het 5.340 personen. Vorig jaar (t/m oktober spreken we over 6.115 effectieve verwijderingen.

Toch werden er heel wat meer terugkeerbesluiten genomen. Hèt topjaar was 2017 met meer dan 45.000 dergelijke besluiten; maar slechts 26.050 hiervan waren eerste beslissingen. De overige zijn dan dus allemaal al 2e; 3e…terugkeerbesluiten.

Vorig jaar (t/m 11/22)  werden er 26.309 beslissingen tot terugkeer genomen, waarvan 17.605 eerste maal…

Intercepties door de politie

Ook in deze betreft het cijfers t/m 11/22. 22.888 onderscheppingen. In deze was het topjaar 2018, met 36.386 intercepties. Van deze intercepties hadden al ruim 7.400 personen eerder een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. (BGV) Voor 4333 van hen volgde dan maar een herbevestiging van dar BGV. Meer dan 6.100 mochten beschikken (meestal ingevolge een lopende aanvraag/procedure) en 1.521 personen werden opgesloten.

Twee politiezones in het Brusselse gewest tellen samen meer dan 3.900 intercepties en op de tweede plaats staat de politiezone Antwerpen met bijna 2.000 onderscheppingen.

Wat de nationaliteiten betreft is het erg opvallend dat 3 landen uit de Maghreb-landen de top 5 aanvoeren. 5.847 Marokkanen, 4976 Algerijnen en 1.307 Tunesiërs. 966 Roemenen en 756 Albanezen vervolledigen de top 5.

En zo ben je -cijfermatig- weer wat bijgespijkerd met officiële cijfers die je kan terugvinden op de website https://dofi.ibz.be/nl/cijfers

Standaard

2 gedachtes over “Veel volk over de vloer

Reacties zijn gesloten.