Geen categorie

Gazettepraat

Ik schrok me vrijdag voormiddag een hoedje bij het lezen van een mail van GVA.

Zo staat er : slechts 71% aan het werk in Turnhout : teloorgang Signify belangrijke oorzaak?

U weet beste lezers, ik krijg er de wubbes van als ik merk dat een gazet goochelt met cijfers –zonder ook maar enige analyse daarvan te maken– en er dan ook nog conclusies aan vastknoopt.

Daarom en voor de zoveelste keer een cijfermatige analyse van de cijfers.

Globale cijfers Turnhout

73,9% van de Belgen tussen 20 en 64 jaar zijn aan de slag. (78 in Vlaanderen) Voor de EU inwoners is dat 63% (65,7% Vl) en voor de niet EU inwoners maar 54,4% (57,2 VL)

Opgesplitst in man/vrouw

76,3 (80,4 Vl) Belgische mannen en 71,6% vrouwen (75 Vl). Bij de EU mannen tellen we 68,1% (68,8 Vl)en 57,6% (62,5 Vl) bij de vrouwen. Bij de niet EU mannen daalt het al naar 63,6% (65,3 Vl) en 44,6% (49,2 Vl) bij de vrouwen

Volgens leeftijd

20 tot 24 jaar = 50,4% B; 46,9% EU; 34,2% NEU

25 tot 49 jaar = 86,4% B; 68,7% EU; 59% NEU

50 tot 64 jaar = 64,3% B; 55,4% EU; 52,4% NEU

De bevolking van Turnhout maakt 0,7% uit van Vlaanderen. Maar in de werkloosheid is Turnhout goed voor 1,17% van de Vlaamse cijfers en 1,27% van het aantal NEU werklozen.

Op vijf jaar tijd verminderde het aantal werklozen in onze stad van 2.610 naar 2.138. Het aantal van Belgische origine daalde van 1.361 tot 934. Wat de werklozen van Niet Europese Unie betreft, daalde het cijfer van 846 tot 820.

Vacatures

Afgelopen jaar (12/21-11/22) waren er in Turnhout 4.363 vacatures. Om dubbeltellingen te vermijden betreft het enkel die vacatures die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. Einde november staan er 649 vacatures open… Deze cijfers bevestigen nadrukkelijk dat het allemaal niets, helemaal niets te maken heeft met Signify…

Antwerpen

De bevolking van de provincie Antwerpen is goed voor 28% van de totale Vlaamse bevolking, maar bijna 34% van alle werklozen wonen wel in deze provincie.

En het aantal NEU werklozen in de provincie is zelfs ruim 40% van alle niet Europese werklozen in Vlaanderen.

Voor de stad Antwerpen betreft het zelfs 26%…

Dat de hoge werkloosheid in Turnhout, helemaal niets te maken heeft met Signify toonde ik al eerder aan.

Maar dat het vooral te maken heeft met de significant grote aanwezigheid van werklozen van NEU maken al deze cijfers eveneens duidelijk.

En daarin zit dan meteen ook de verklaring van de hogere werkloosheidscijfers in Turnhout, stad Antwerpen èn de provincie !!

Standaard