Geen categorie

Messen worden geslepen

In een vorige blog schreef ik al dat Beerse en Vosselaar op vrijersvoeten zijn.  https://wolput.com/2022/11/30/op-vrijersvoeten/  En dit weekend laat de Burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans (Dorpspartij) in DS optekenen, dat hij met een burgemeestersfront een tegenoffensief wil inzetten tegen verplichte gemeentefusies.  https://www.standaard.be/cnt/dmf20221204_92777550

Glabbeek telt, godbetert, iets meer dan 5.300 inwoners…

Maar dat de (niet) fusiemessen worden geslepen in aanloop van de verkiezingen 2024 is overduidelijk

Argumenten als vele kleintjes maken een groot, meer slagkracht en weerbaarheid, betere en efficiëntere inzet van mensen en middelen worden vanzelfsprekend weggehoond.

Reekmans is daar zelfs bijzonder duidelijk over : De burgemeester benadrukt ook dat de bestuurs- en slagkracht van een gemeente niets te maken hebben met haar grootte. ‘Belangrijker zijn de visie, inzet, zuinigheid, daadkracht en bestuurskwaliteit van de lokale bestuurders’, klinkt het. De sleutel van goed bestuur ligt daarom voornamelijk bij het (politieke) personeel in een gemeente en absoluut niet bij de grootte van een dorp.’

Net zoals het feit dat het -ook in de Turnhoutse stadsregio- enkel zou gaan, om het behoud van onze dorpen is dat argument van goed bestuur, behalve arrogant en pretentieus, louter windowdressing (lees : quatsch)

Dit zijn enkel eufemismen om de ware toedracht, de ware redenen te verbergen. Wat de stadsregio Turnhout betreft is deze toedracht onmiskenbaar  hou jullie armoede, vreemdelingen èn criminaliteit maar in Turnhout !

Wij willen daar absoluut géén deelgenoot in zijn zelfs, niet in de minste mate !

Om dit te onderbouwen heb ik alle relevante factoren nog eens opgelijst voor Turnhout en de andere gemeenten van de stadsregio in transitie, zoals daar zijn Beerse, Vosselaar, Kasterlee, Lille en Oud-Turnhout.

Leeswijzer : EU = Europese Unie. NEU is niet Europese Unie. B = Belgische herkomst. NNL = Niet Nederlander (maar andere EU herkomst)

Stadsregio in transitie

LILLE : 16.682 inwoners, waarvan 996 uit EU (390 NNL); 617 uit NEU

Leefloon : 42 B; 8 NEU; 0 EU

Werkloosheid : 369, waarvan 313 B en 22 NEU

Criminaliteit = 75O feiten, 4,49/1000 inwoners; 2,05 feiten/dag

Welvaartsindex = 107

BEERSE : 18.403 inwoners, waarvan 1.838 uit EU (673 NNL) en 1002 NEU

Leefloon : 13 B; 3 NEU; 1 EU

Werkloosheid : 361, waarvan 276B en 49 NEU

Criminaliteit = 645 feiten, 3,38/1000 inwoners; 1,76 feiten/dag

Welvaartsindex = 110

VOSSELAAR : 11.558 inwoners, waarvan 1.138 uit EU (335 NNL) en 584 NEU

Leefloon : 10 B; 7 NEU; 1 EU

Werkloosheid : 268, waarvan 195 B; 48 NEU

Criminaliteit = 369 feiten; 3,19/1000 inwoners; 1,01 feiten/dag

Welvaartsindex = 107

Oud-Turnhout : 14.401 inwoners, waarvan 2.583 uit EU (570 NNL) en 832 NEU

Leefloon : 18 B; 3 NEU en 3 EU

Werkloosheid : 303, waarvan 202 B; 39 NEU

Criminaliteit = 490 feiten, 3,4/1000 inwoners; 1,34 feiten/dag

Welvaartsindex = 114

Kasterlee : 19.149 inwoners, waarvan 1.351 uit EU (383 NNL) en 907 NEU

Leefloon : 33 B; 17 NEU; 3 EU

Werkloosheid : 370, waarvan 268 B en 60 NEU

Criminaliteit = 649 feiten, 3,38/1000 inwoners; 1,77 feiten/dag

Welvaartsindex = 115

Turnhout : 46.466 inwoners, waarvan 8.638 EU (4057 NNL) en 9.014 NEU

Leefloon : 261 B; 289 NEU; 77 EU

Werkloosheid : 2.138, waarvan  934 B en 820 NEU

Criminaliteit = 4.416 feiten, 9,5/1000 inwoners; 12,09 feiten/dag

Welvaartsindex = 95

Samengevat : een gebied van 80.193 inwoners (5 gemeenten) telt 1.671 werklozen, waarvan 260 NEU. 162 leefloners, waarvan 38 NEU en Turnhout telt 46.466 inwoners; 2.138 werklozen waaronder 820 NEU. 627 leefloners waarvan 289 NEU

CVP/CD&V maakte altijd al deel uit van het Turnhoutse schepencollege. Hoe zij absolute voorstander waren van een fusie (zelfs een speerpunt) en van een opvangstop stond geschreven in hun verkiezingsprogramma van 2018. Maar 4 jaar later blijft daar niets meer van over zoals je kan lezen…

CD&V-Turnhout beseft maar al te goed dat de huidige leefwereld van Turnhout dient aangepast. Het is duidelijk dat een schaalvergroting voor Turnhout noodzakelijk is, om én meer groei- en bloeikansen voor stad en regio te krijgen, én om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling te bekomen. Maar in de term “evenwichtig” steekt meteen ook in dat Turnhout niet alleen moet instaan in deze regio voor de opvang van vluchtelingen, ondersteuning van leefloners en een oplossing bieden voor het schrijnende probleem van zoveel kinderen die in armoede geboren worden en beknot worden in hun toekomstige kansen.

Wie vandaag in Turnhout woont en in moeilijkheden verkeert zal deze solidariteit blijven genieten, of het nu Belgen, inwijkelingen of vluchtelingen zijn. Maar onze capaciteit van opvang is reeds overschreden, wat met zich brengt dat er een stop moet komen.

Maar wat zeggen de cijfers ?!

1/1/2013 = 31.818 Belgen en 10.348 vreemde herkomst

1/1/2019 = 29872 Belgen en 14.002 vreemde herkomst

1/1/2022 = 28.943 Belgen en 17.652 vreemde herkomst

Werkloosheidscijfers

*Begin 2013 : 2.386 wl, 1.447 Belgen en 661 NEU

*11/2022 : 2.138 wl, 934 Belgen en 820 NEU

Kansarmoedeindex kind en gezin

In Turnhout daalde de kinderarmoede van 27,55% in 2018 naar 24,11 in 2021. Maar ook in Beerse (12,22% naar 10,74%) en Kasterlee (9,93% naar 5,68%) was de daling spectaculair !

CD&V-Turnhout wenst dat de stad het gesprek aangaat met gemeenten uit de Kempen om van hen te eisen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en steunzoekenden uit hun gemeente niet pertinent in Turnhout op een flatje of studio plaatsen met betaling van de huurwaarborg en een eerste maand huur om vervolgens deze steunzoekende de weg naar het OCMW in Turnhout te wijzen. CD&V -Turnhout is voorstander om dergelijke geschillen eventueel via gerechtelijke weg te betwisten.

 Is er de afgelopen 4 jaar al één keer opgetreden tegen deze vorm van misbruik ? Of is het probleem onbestaande ??

Standaard