Geen categorie

meten-weten-analyseren

Ik weet echt niet of in Turnhout  iemand wel eens de moeite neemt om de werkloosheidscijfers wat uit te diepen.

Eigenlijk weet ik überhaupt niet of er binnen het streekoverleg, IOK, vakbonden en andere nog wel aandacht is voor deze -penibele- Turnhoutse problematiek.

In de wetenschap dat Turnhout met 10,1%, na Antwerpen (12,1%) de HOOGSTE  werkloosheid heeft van gans Vlaanderen… En inzake leefloon staat Turnhout, na Gent (25,95 lln per duizend inwoners) Oostende (25,39/1000), met 22,63/1000 op de derde plaats in Vlaanderen…

Doe ikzelf -nogmaals- een poging om  één en ander te meten en te analyseren. En daartoe vergelijk ik cijfers van oktober dit jaar met die van oktober vorig jaar. Vooral wat de origine van de werklozen betreft.

Minder dan één jaar werkloos

Met 920 zijn ze, de werklozen die minder dan één jaar werkloos zijn.  330 van hen (35,8%) zijn Belgen en 590 van vreemde origine.

Een jaar eerder bestond deze groep uit 858 werklozen, met evenveel Belgen (330 of 38,5%) en 528 van vreemde origine.

Een beperkt aantal, niet-Europese nationaliteiten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van deze aangroei. Zo nam de groep Surinaamse werklozen (16) toe met 10 wl. Eenzelfde aangroei bij de Afghanen (47) ; De Irakezen namen toe met 14 tot 35; Met 12 Turkse werklozen kwamen er 7 bij. Waar er vorig jaar géén enkele werkloze was uit Togo, zijn er nu 5…maar de grootste aangroei, +20, tellen we bij de Somaliërs die nu met 37 zijn

Het loont de moeite om na te gaan of deze aangroei enkel te maken heeft met nieuw ingestroomde leefloners, die ook moeten ingeschreven zijn bij VDAB, dan wel of het over werklozen gaat, die effectief al een periode -en hoelang- aan de slag waren in ons land al dan niet nadat ze vanuit leefloon werden toegeleid naar werk.

Deze oefening kan ikzelf niet maken maar dat kan wel door de diensten van het OCMW en/of de schepen van werk en economie in samenspraak met VDAB.

Plus 1 maar minder dan twee jaar werkloos

In deze groep telt Arvastat 370 werklozen, waarvan 146 Belgen (39,5%) en 224 van vreemde origine. Vorig jaar waren er nog 387 werklozen, waarvan 179 Belgen (of 46%)  en 208 van vreemde herkomst.

Langer dan twee jaar werkloos

Van de 834 in deze groep zijn er 459 Belgen (55%) en 375 van andere origine. Vorig jaar waren 888 mensen +2 jaar werkloos. 503 Belgen (57%) en 385 van vreemde origine.

Enkele detailcijfers in deze groep +2 j zijn :

61 Nederlanders, waar zij in Nederland recht hebben op maximaal 24 maanden WW uitkering, lastens de overheid.

21 Afghaanse werklozen; 28 Irakezen; 20 Roemenen; 25 Syriërs en 47 Marokkanen.

Duidelijker dan met deze cijfers, kan ik de knelpunten in de Turnhoutse werkloosheid niet weergeven.

Nu is het kwestie van alle instrumenten en projecten zoals in mijn vorige blog* vernoemd ook doelgericht èn vooral effectiever in te zetten !!

In Turnhout tellen we maar liefst 70 nationaliteiten in de werkloosheid, waarbij de ‘Belgen’ nog maar 45% uitmaken.

ACTUEEL

Vandaag lezen we in De Tijd, 21 procent van de werkzoekenden komt niet opdagen op een afspraak met een VDAB-bemiddelaar. Een derde van de werkzoekenden die de afspraak mist, blijkt geen geldige reden te hebben, zoals ziekte, omdat ze al een job hebben gevonden of een opleiding volgen. ‘Na een aangetekende herinnering komt 60 procent niet opdagen, in grote mate zonder geldige reden https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/1-op-5-werkzoekenden-daagt-niet-op-bij-afspraak-met-vdab/10426259

Dré Wolput

8 november 2022

Standaard