Geen categorie

Of ik dat normaal vind ?!

Sedert enige tijd circuleert er een brief van het OCMW Heverlee (?!) aan één van hun cliënten, op sociale media.

In deze brief een opsomming van de bedragen, waarop  deze mevrouw recht heeft.

Als leefloongerechtigde -met gezinslast- ontvangt ze 1.537,9 €/maand, aan kinderbijslag -in Vlaanderen groeipakket- 848,55€/maand (= 3 kinderen) en een huursubsidie van 263,11 €/maand.

Zo zou zij aan een totaal bedrag van 2.649,56 €/maand aan uitkeringen ontvangen . Ik kan begrijpen dat voor mensen die na een volledige loopbaan van 45 jaar, een minimumpensioen gezinspensioen genieten van 1.915,42 €/maand, dit overkomt als een indrukwekkend bedrag.  Maar, is het dat ook ?

Naar de essentie

Meerdere mensen stelden mij de vraag of ik dat allemaal -zoveel geld dus- wel normaal vind.

Maar laat ons even samen de essentie -rationeel- bekijken. Zo is het absoluut onjuist te stellen dat deze mevrouw daadwerkelijk een huursubsidie ontvangt. In de brief staat immers uitdrukkelijk vermeld indien de voorwaarden gerespecteerd worden. Het is trouwens NIET het OCMW die dat kan beslissen of uitkeren. Vermits het een exclusieve bevoegdheid is van de Vlaamse gemeenschap. Voorwaarden : https://www.vlaanderen.be/tegemoetkoming-in-de-huurprijs-vlaamse-huursubsidie/voor-wie-is-de-vlaamse-huursubsidie

Wat krijgt ze dan wel

Het bedrag van een eventuele huursubsidie mag dus NIET worden bijgeteld, waardoor ze enkel leefloon en kinderbijslag ontvangt, zijnde 2.440,9 €/maand. Gezien de verwijzing naar een mogelijk subsidie is het ook duidelijk dat deze dame met 3 kinderen huurt op de privé-markt.

Dat betekent een huurprijs van -minstens- 700 €/maand. Tel daarbij ook nog 60 €/maand sociaal energietarief…dan blijft er een beschikbaar inkomen over van 1.680,9 €/ maand.

Concreet beschikt dit gezin van 4 personen, per dag, over een inkomen van  56,03 €, of 14 € per gezinslid. Van dat bedrag moeten levensmiddelen, schoolkosten, kleding, gezondheidszorgen, persoonlijke hygiëne, wasproducten, verzekeringen…enz. worden betaald. Van lidgeld voor een sportclub of dergelijke, kan er dan zeker geen sprake meer zijn.

Ik hoop dat deze moeder elke week kan aanschuiven bij één of andere voedselbank en dat zijzelf en haar kinderen gespaard blijven van welke gezondheidskosten dan ook…want zij leven in schrijnende armoede !

Dus nee, ik vind het niet normaal dat dergelijke berichten zonder enige -correcte-  duiding via sociale media, de wereld worden ingestuurd. Duidelijk louter en alleen om mensen tegen mekaar op te zetten. En als ik de reacties op die sociale media lees, blijkt dat nog bijzonder goed te lukken ook !!

Standaard

Een gedachte over “Of ik dat normaal vind ?!

Reacties zijn gesloten.