Geen categorie

Voortvarendheid

De stijgende loon- en energiekosten nopen de Stad Turnhout tot een drastisch besparingsplan. In de persaankondiging is er sprake van 60 stedelijke medewerkers minder op termijn.

Naar aanleiding hiervan richtte de gezamenlijke oppositie, zijnde Open VLD; PVDA, VB en TIM een verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad teneinde spoedig een extra gemeenteraad te voorzien. Dit om meer toelichting te krijgen van het schepencollege.

De vraag vond ik terecht maar ik meende ook dat men door dit gezamenlijk optreden het cordon tegen het Vlaams Belang, had doorbroken.

Maar is dat ook daadwerkelijk zo ?

Wanneer en waarom het cordon

Het cordon sanitaire werd eind jaren 80 in het leven geroepen onder impuls van Jos Geysels van Agalev. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988 had het toenmalige Vlaams Blok 1 op de 5 Antwerpse kiezers weten te overtuigen. Uiteindelijk werd na de verkiezingen van 24 november 1991, waar Vlaams Blok volop nationaal doorbrak, het cordon sanitaire definitief verankerd. De dag ging de geschiedenis in als Zwarte Zondag.

70-punten plan van het Vlaams Blok

Een jaar later keurden alle Vlaamse partijen in de Vlaamse Raad, de voorloper van het Vlaams Parlement, een resolutie goed waarin het 70-puntenplan rond immigratie van het Vlaams Blok werd veroordeeld wegens strijdigheid met de Europese Verklaring voor de Rechten van Mens. In de resolutie werden de beginselen van het cordon vastgelegd. In de praktijk betekent het dat de Vlaamse partijen geen bestuursakkoorden afsluiten met het Vlaams Blok of geen politieke afspraken maken met de partij. Het cordon sanitaire geldt zowel voor de lokale als voor de nationale niveaus. 

Géén cordon tegen het Vlaams Belang

Op 14 november 2004 hief Vlaams Blok zichzelf op nadat drie vzw’s van de partij veroordeeld waren voor systematische discriminatie en het aanzetten tot haat. Ze herdoopte zichzelf tot Vlaams Belang. Na de naamsverandering kwam er geen nieuw schriftelijk akkoord meer, maar de benadering van de partij door de andere partijen bleef dezelfde.

Dat er toen géén nieuwe en schriftelijke verklaring kwam had ongetwijfeld te maken met de opkomst van de extreem-linkse PVDA.

Conclusie

Het cordon sanitair bestaat NIET meer. Dus ja, ik was te voortvarend in mijn stelling dat de vraag van de gezamenlijke oppositie een doorbreken was van dat -niet meer bestaande- cordon.

Dat het niet meer bestaat is een goede zaak ! Alhoewel ik dat cordon, zoveel jaren terug in al mijn syndicale naïviteit wèl een goede zaak heb gevonden. Tot ik moest vaststellen dat de syndicaten géén cordon wensten tegen extreem links en mij zelfs vies bekeken omdat ik daar (altijd) wel voor pleitte !

En iets wat niet meer van toepassing is kunnen politieke partijen, maar evenzeer de media, ook niet meer inroepen, naar mijn bescheiden mening.

Of ikzelf zou samenwerken met het Vlaams Belang ? Alhoewel dit een louter hypothetische vraag is, zeg ik duidelijk NEEN.

Maar dan wel omdat mijn visie op hoe de samenleving te organiseren totaal verschillend is van deze van het VB en datgene wat meerdere van hun leden, verkozenen en mandatarissen uitdragen ! En NIET op basis van één of andere ondemocratische uitsluiting !

Standaard

5 gedachtes over “Voortvarendheid

  1. Volledig mee eens, ik ben en blijf Vlaams, Flor Grammens was kind aan huis bij mijn ouders vlak na de oorlog en daar werden vergaderingen gehouden hoe het verder ging met de Vlaamse Beweging. Mijn vader werd na de oorlog opgepakt omdat hij Vlaams was maar werd volledig vrijgesproken omdat hij veel joodse vrienden heeft mee helpen onderduiken en vluchten.

    Like

  2. Rik zegt:

    Ik vind het cordon sanitaire de grootste fout uit de Belgische politiek. Hadden ze het Vlaams Blok (Vlaams Belang) in de jaren ‘90 mee in ‘het bad getrokken’, had ze bijlange niet zoveel invloed gehad op de binnenlandse politiek. Nu weegt dat immens op de politieke werking van dit land. Bij elke wet, beslissing etc… zit men met de gedachte dat dit niet id kaart van het VB mag spelen. Het hangt als een molensteen om de nek van onze volksvertegenwoordigers, partijen en partijvoorzitters. Ze struikelen over elkaar heen om het VB te verketteren en zodoende al de kiezers van deze. Zij worden weggezet als xenofoob, racistisch en alles wat het daglicht niet mag zien. Geen nuance. Niet iedereen vh VB vaart een racistische koers net zoals niet iedereen vd socialistische partij een fraudeur is of iedereen vd PVDA een communist pur sang. Of staan bij NVA wel alle neuzen in dezelfde richting? Ik vind dit een democratie onwaardig. Moest men dit in eender welk land bewerkstelligen, een democratisch verkozen partij buitensluiten, men zou de jaren ‘30 in elke communicatie ter herinnering roepen. Maar niet in België, waar men toch zo graag naar anderen wijst met het vingertje. (Hongarije, Italië en tutti quanti…) Een democratie moet andere stemmen tolereren en desnoods bestrijden met democratische regels. Niet door middel van uitsluiting. Mvg.

    Like

Reacties zijn gesloten.