Geen categorie

Illegalen zijn niet te tellen !

Eerder deze week moest een Illegale Iraniër in Oostende voor de rechter verschijnen. Na een brutale diefstal bij een slager. Het excuus van de man klonk als volgt Als men mij geen sociale hulp biedt, blijf ik stelen !

Als je op zoek gaat naar hoeveel illegalen er zich in ons land bevinden, dan zal je nooit een cijfer, laat staan een exact cijfer kunnen vinden. En dat is logisch want een illegaal wil liefst van al onder de radar blijven.

Volgens een artikel op de website van MO (mondiaal nieuws) van 26 maart 2006, zouden er in ons land 150.000 illegalen verblijven. het is uiteraard naïef te denken dat dit aantal 16 jaar later nog maar even groot zou zijn…

Intercepties illegalen

Cijfers die ik wel gevonden heb in officiële documenten van IBZ (Algemene directie identiteit en burgerzaken) ondermeer wat de intercepties (onderscheppen) betreft van illegalen. In dit overzicht de belangrijkste indicatoren in deze cijfers

2016 = 29.059 intercepties. 16.000 hadden een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten (BGV), voor 3.500 van hen werd een herbevestiging van het BGV gegeven, 3.271 werden opgesloten en 4.300 konden beschikken…

2017 = 30.757 intercepties, 15.800 met een BGV, 4534 herbevestiging BGV, 3575 opgesloten en 3.902 beschikken

2018 = 36.386 intercepties, 14.700 met een BGV, 6.352 herbevestiging BGV; 4760 opgesloten in gevangenis en 3563 konden beschikken

2019 = 34.693 intercepties, 10.187 met een BGV, 6.963 herbevestiging BGV, 4.957 opgesloten gevangenis en 5.282 konden beschikken

2020 = 24.398 intercepties, 7.324 met een BGV, 5004 herbevestiging BGV, 1.179 opgesloten en 6.025 laten beschikken

2021 = 26.317 intercepties, 7.880 met BGV, 5.114 herbevestiging BGV, 1.017 opgesloten en 6.837 laten beschikken

2022 (t/m September) = 18.398 intercepties, 5.821 met BVG, 3.469 herbevestiging BGV, 1.338 opgesloten en 4.859 laten beschikken

Als je al deze cijfers samentelt en deelt door het aantal kalenderdagen, kom je aan een gemiddelde van 75 onderscheppingen van illegalen per dag.

Toevoeging

Het gros van de intercepties hebben te maken met overtredingen tegen wet- en regelgeving van openbare orde (O.O.), fraude en zwartwerk (ZW). Zo in 2019 12.500 overtredingen ven O.O. en 896 ZW. 2020 = 8.069 O.O. en 679 w; 2021 = 9.303 O.O en 896 zw.

Zowel in 2019 -6.350- als in 2020 -5.100- en 2021 -6.123- voeren de Marokkanen de top 5 aan van de meest onderschepte nationaliteiten. Gevolgd door Algerijnen met respectievelijk 6052, 4.918 en 5.597 intercepties

Verwijderingen, gedwongen en vrijwillig

2016 = 10.908; 2017 = 11.065; 2018 = 9.391; 2019 = 8.706; 2020 = 4.895; 2021 = 5.340; 2022 (t/m 9e maand) = 4.728

De zogenaamde spontane maar niet geregistreerde terugkeerders, vertegenwoordigen uiteraard een onbekend aantal…

Niet te tellen

Waar in 2006 naar schatting, 150.000 illegalen aanwezig waren in België is dat nu ongetwijfeld een pak meer.

Als ik ervan uitga dat maximum 10% van hen kan worden onderschept is er sprake van minstens 300.000 illegalen…

Voor wie er interesse in heeft, voeg ik hierbij de integrale tekst uit het jaarverslag 2021 van IBZ in verband met de hongerstakers in mei 2021. Een actie die werd ondersteund door vakbonden en andere linkse woke-organisaties. Vooral wat het politionele, gerechtelijke en uitwijzingsverleden van veel van deze hongerstakers betreft, lees je hierin onthutsende cijfers !!

Hongerstakers

Op 23 mei 2021 werd een hongerstaking opgestart door personen in onwettig verblijf om een verblijfsrecht te bekomen. Door de collectieve actie wensten de organisaties van en rond de hongerstakers eveneens dat de regularisatiecriteria ten gronde in de vreemdelingenwet zouden opgenomen worden. Op 21 juli werd de hongerstaking stopgezet. Gedurende deze twee maanden zijn de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en vertegenwoordigers van de administratie in overleg getreden met de hongerstakers, de organisaties die hen steunden en de vertegenwoordigers van de academische wereld (ULB en VUB) en van het middenveld.

Om het stopzetten van de hongerstaking te bespoedigen werd door de Staatssecretaris een neutrale zone opgericht om hier de hongerstakers te kunnen informeren over de bestaande procedures en om hun situatie te kunnen bespreken met een medewerker van de DVZ om te bekijken of hun dossier een kans op slagen had. De hongerstakers konden op die manier, volledig geïnformeerd, een regularisatieverzoek indienen. Er werd aan de hongerstakers uitgelegd dat hun dossier op individuele basis zou worden behandeld, zoals ieder ander dossier van een persoon die om een regularisatie om humanitaire redenen verzoekt. Hun aanvraag werd wel sneller behandeld. Zowel de wijze23 waarop een aanvraag moest worden ingediend als de manier van overdracht van de beslissingen werd versneld zodat iedere persoon vlug een zicht zou krijgen op zijn verblijfssituatie.

AANVRAGEN

De 440 door hongerstakers ingediende verzoeken 9bis hebben betrekking op 514 personen. 19 onder hen hebben eveneens een verzoek ingediend op basis van artikel 9ter. Eén persoon heeft enkel een verzoek ingediend op basis van artikel 9ter. Deze 440 verzoeken betreffen 514 personen waarvan 408 alleenstaanden en 106 leden van 32 gezinnen. Onder hen tellen we 73% Marokkanen (377), 17% Algerijnen (88), 3% Pakistani (16), 2% Nepalezen (11), 2% Tunesiërs (10), 2% Egyptenaren (8), en telkens één (0,2%) Jordaniër, Indiër, Irakees en een Afghaan

Van de 463 volwassenen (408 alleenstaanden + 55 ouders) toont 17% een verblijf aan tussen de 0 en 2 jaar, 22% een verblijf van 3 tot 5 jaar, 20 % een verblijf van 6 tot 10 jaar, 6% een verblijf van 11 tot 15 jaar en 1 % een verblijf van meer dan 15 jaar. 34% kan de beweerde duur van zijn verblijf in België niet voldoende staven.

BESLISSINGEN

Van de 440 aanvragen hebben er 55 (12%) tot een positieve beslissing geleid en 382 (87%) tot een negatieve. Twee aanvragen werden zonder voorwerp afgesloten: één ten gevolge van een terugkeer naar het herkomstland en een ander dossier omwille van het bekomen van een verblijfsrecht om medische redenen (9ter). Eén aanvraag werd opgeschort in afwachting van het afsluiten van het verzoek om internationale bescherming. De regularisatiegraad in de dossiers van de ex-hongerstakers is duidelijk lager dan deze in de normale populatie van aanvragers om humanitaire regularisatie (in 2020 waren er 53 % positieve beslissingen).

De ex-hongerstakers hebben dan ook een ander profiel dan het profiel dat we normaal vaststellen bij de aanvragen 9bis. We stellen vast dat 59 % van de verzoekers (271) voor hun hongerstaking nooit hebben getracht om een legaal verblijf in België te bekomen. 192 personen (41%) hebben voordien één of meerdere verblijfsaanvragen ingediend. 42 personen hebben voorheen een verzoek om internationale bescherming ingediend, 142 een verzoek 9bis, 44 personen een verzoek 9ter, 24 personen een aanvraag gezinshereniging, 7 personen een aanvraag voor verblijf als student en 5 personen een verblijf als werknemer24 .

De gewoonlijke dossiers zijn beter gestoffeerd en gaan over een langer verblijf. Veel personen drukken de wil uit te willen werken. Enkel 20 onder hen hebben al stappen ondernomen in deze zin (aanvraag gecombineerde vergunning). 94 personen (20%) tonen aan effectief gewerkt te hebben. Belastingaangiften, arbeidscontracten, loonbrieven, foto’s op de werkvloer werden aanvaard als bewijsstuk.

298 personen (64%) brengen een belofte op een arbeidscontract aan. Wat de feiten tegen de openbare orde betreft die een negatieve invloed kunnen hebben op het dossier, zijn er van de 463 personen 189 (41%) die vermeld worden in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank van de Federale Politie) • 36 personen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen voor in België gepleegde feiten: herhaaldelijke poging tot diefstal met braak, met inklimming en valse sleutels of gewone diefstel; diefstal met verzwarende omstandigheden; heling; opzettelijke slagen en verwondingen; schending van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op een minderjarige van meer dan 16 jaar; bezit, fabricatie of verkoop van verdovende middelen; namaking of vervalsing; valsheid en gebruik ervan; poging tot moord; huisvredebreuk; bendevorming. • 16 personen staan in het buitenland geseind voor feiten van openbare orde: diefstal met geweld en heling; ongewenst verklaard op het grondgebied van een lidstaat of het voorwerp uitmakende van een inreisverbod • 137 personen staan geseind voor feiten waarvoor ze niet of nog niet veroordeeld zijn. Het betreft zowel lichtere feiten (gebruik van alias, besturen van een voertuig zonder vergunning, zwartwerk, leurhandel) als zwaardere feiten (gewone diefstal of met verzwarende omstandigheden, drugshandel, illegale wapendracht, huisvredebreuk, valsheid in geschriften, schijnhuwelijk, …). 62 personen staan louter geseind voor onwettig verblijf. Opmerking: 73 personen hebben reeds één of meerdere keren een inreisverbod gekregen dat afgeleverd werd door België (inreisverbod gaande van 2 of 3, ja zelfs 8 jaar voor sommigen) en waaraan ze geen gevolg hebben gegeven. Dat is niet onbeduidend 

Bronnen : https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-08/2021%20Activiteitenverslag%20DVZ.pdf

Standaard

2 gedachtes over “Illegalen zijn niet te tellen !

 1. Rik zegt:

  Dag Dré, het is gewoon dweilen met de kraan open. Dat de meesten onder hen de Marokkaanse nationaliteit hebben, komende uit een land dat niet in oorlog is, is al reden genoeg om hen asiel te weigeren. Ze kunnen hier komen wonen op de reguliere manier. Wat mensen met een crimineel verleden betreft, personen met een strafblad zo lang als een rol wc-papier en geseinde personen, die moet men niet door de asielprocedure leiden, die moeten linea recta buitengegooid worden. Lees: recht terug naar het land van herkomst. Indien deze landen dit weigeren, onmiddellijk de subsidiekraan dichtdraaien. Dan moet ons ‘basketsloefke’ Conner Mevr. Kitir, bijgenaamd Sinterklaas vd Sahel, (uiteraard met andermans geld) maar terugroepen uit den vreemde om het geld hier aan de bevolking te besteden. Die landen lachen zich een breuk. Het krapuul komt naar hier, daar zijn ze ervan af en ze hoeven daarbovenop enkel hun hand op te houden. Kijk maar naar Jambon, in volle energiecrisis met geld gooien naar Marokko alsof het aan de bomen groeit. Ik heb het al eens gezegd, en zal het nog eens herhalen. Ik geloof echt dat de meeste mensen wel openstaan voor opvang van echte asielzoekers. Het is het gedogen van al die illegalen en gelukszoekers die dit echter ondermijnen. Verdomde politici, doe uw ogen open!!
  Mvg.

  Like

 2. Vermeulen Frans zegt:

  Het geen dat Rik hier komt te vertellen daar kan ik geen kommentaar op geven gelijk heeft hij , politici doe je ogen open !!!

  Like

Reacties zijn gesloten.