Geen categorie

Zijn mijn blogs vergif ?!

Foto : Goeie Mie, gifmengster uit Leiden (1839 – 1915)

Zowat 3,5  jaar geleden, verklaarde een gewezen directeur van de stad Turnhout – in de krant De Standaard–  dat mijn blogs als vergif zijn voor de Turnhoutse samenleving. https://www.standaard.be/cnt/dmf20190523_04420030

Toen ik deze brave man kort daarna tegenkwam ergens op de Turnhoutse markt, wist hij me te zeggen dat niet ikzelf, maar mijn blogs wel vergif zijn…

U zal begrijpen dat ik de man  antwoordde dat ikzelf wel mijn blogs schrijf, dat ik géén ghostwriter ben noch er beroep op doe en dat ikzelf als persoon èn mijn blogs bijgevolg één en ondeelbaar zijn…

Dat waren meteen ook de laatste woorden die we met mekaar wisselden.

Nu weet mijn grote schare lezers (deze maand al 28.000 lezers dit jaar) al vanaf mijn eerste cijferblogs dat ik enkel en alleen gebruik maak van cijfers die iedereen op officiële databanken kan terugvinden en raadplegen.

Hoe dat in hemelsnaam dan kan beschouwd worden als vergif…het is me nog steeds een raadsel. Misschien zit het vergif eerder in de reguliere media, die er geen aandacht aan willen of mogen besteden.

Sta me toe dit meteen te staven met concrete voorbeelden.

GVA publiceerde een artikel over een koppel wat uit hun huis was gezet. Over de opvangmogelijkheden ging de journalist te rade bij schepen Kelly Verheyen en noteerde volgende uitspraak : Het aantal daklozen is recent wel hard gestegen, van 100 tot 150 naar nu meer dan 180, terwijl er al onvoldoende infrastructuur was. We hebben nu zelfs akkoorden met hotels over de grens om mensen te huisvesten. https://www.gva.be/cnt/dmf20220911_94217638

Zelf ben ik géén journalist, maar ik kan u wel  verzekeren dat ik wat verder zou doorbomen over deze gegevens. In de zin van : over welke mensen, gezinnen praten we dan, hoeveel mensen worden nu ook al in een buitenlands hotel gehuisvest, zijn dat erkende vluchtelingen en hoe komt het dat de stad Turnhout hen geen onderdak kan bezorgen, worden er nog nieuwkomers, die in onze stad gedomicilieerd zijn, elders in een of andere gemeente opgevangen, waar, hoeveel…wat kost dat allemaal en kunnen er geen akkoorden worden gemaakt met bvb de Corsendonk groep om mensen te huisvesten op de Baalse hei, of elders…enzovoort.

Ik weet zeker dat heel veel mensen die zoiets lezen, zich ook dergelijke vragen stellen…maar tegelijk besef ik ook dat dergelijke realiteiten niet passen in de woke-sfeer.

Ook graag een tweede voorbeeld

De laatste cijfers die Vlaanderen publiceerde in verband met de verhuisbewegingen van erkende vluchtelingen dateren van 27/1/2019.

Daaruit blijkt dat in Turnhout 304 vluchtelingen woonden op het moment van hun bescherming…maar op 27/1/2019 wonen er wel 690 vluchtelingen in onze stad. Er werd toen beweerd,  door een schepen van de stad, dat dit hoge aantal alles te maken had met de aanwezigheid van diverse opvangcentra in onze regio.

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat dit helemaal niet correct was. Want de toename, tot meer dan een verdubbeling, heeft alles te maken met vluchtelingen die van alle kanten uit Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel zijn gekomen.

Eigenaardigheden

Op een parlementaire vraag (18/2/2022) of er nog recentere cijfers over verhuisbewegingen vluchtelingen bestaan, antwoordde Vlaams minister Bart Somers : Bij afweging van de beperkte vraag naar een vervolg van deze monitoring en de toch wel aanzienlijke kostprijs, is deze stopgezet. Statistiek Vlaanderen houdt wel cijfers bij over interne migraties binnen België.

Maar dat is niet alles : al ik de cijfers van 2019 wil opvragen op de website van Vlaanderen, blijken die zelfs niet meer beschikbaar te zijn…hoe woke is dat nu weer ?!

Van waar komen ze naar Turnhout

In eerdere blogs publiceerde ik al wat cijfers over nationaliteiten. Er is de interne in- en uitwijking van vreemdelingen (vanuit of naar een andere Belgische gemeente)

Cijfers interne in- en uitwijking

Periode 2000 t/m 2009 = 1.968 inwijkelingen en  1.666 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +302 nieuwkomers.

Periode 2010 t/m 2019 = 5.212 inwijlkers en 4.254 uitwijlkers. Batig saldo voor Turnhout = +958 nieuwkomers

Periode 2020 t/ 2021 =1.346 inwijkers en 1.105 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +241 nieuwkomers.

En dan is er uiteraard ook de externe in-of uitwijking. Dat cijfer betreft het aantal vreemdelingen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen, of omgekeerd.

Periode 2000 t/m 2019 = 3.675 inwijkers en 908 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = +2.767

Periode 2010 t/ 2019 = 6.901 inwijkers en 1.565 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 5.336

Periode 2020 t/m 2021 = 1.669 inwijkers en 356 uitwijkers. Batig saldo voor Turnhout = + 1.313

Sinds 2000 hebben 11.000 (10.917) vreemdelingen zich in onze stad gevestigd. Ruim 70% (7.848) sinds 2010.

Tel daarbij de cijfers van het aantal inwoners van vreemde herkomst die er al waren voor 2000 èn het aantal geboortes van kinderen van vreemde herkomst, dan weten we dat momenteel in de stad Turnhout, 17.618 of 38% van het totaal aantal inwoners, van vreemde herkomst zijn.

Voor zover nog nodig, herhaal ik graag mijn quote die DS publiceerde in hetzelfde artikel in 2019.

‘Turnhout wordt te snel te divers. Wie het zich kan permitteren, trekt weg. De nieuwkomers nemen hun plaats in. We krijgen de tijd niet om aan elkaar te wennen’

Bron : https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwLokaleIntegratiescan/GSM_JouwLokaleIntegratiescan_Turnhout.pdf  Laatste update 6/9/2022 + eigen berekeningen op basis van deze scan.

Standaard

7 gedachtes over “Zijn mijn blogs vergif ?!

  1. fonne van mechelen zegt:

    “Dat waren meteen dan ook de laatste woorden die we met elkaar wisselden” – laat nu DAT net het “vergif” zijn van jouw blogs – zij – of jij (want zoals je zelf zegt zij jullie hetzelfde) dulden geen tegenspraak – alleen positieve reacties krijgen een kans – net ook zoals deze vertikaal zal geklasseerd worden – wedden ?

    Like

  2. Rik zegt:

    Vergif? Voor degenen die niet graag geconfronteerd worden met de realiteit (lees : harde, onweerlegbare cijfers) zijn jouw blogs als een rode lap op een stier. Dat zijn dan vaak de roze brildragers die natuurlijk de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel dragen, zolang het maar HUN mening is. Dat de cijfers over de gelden inzake migratie blijkbaar niet mogen onderzocht, laat staan gepubliceerd worden, is sowieso een indicatie dat deze bedragen gigantisch moeten zijn. Onze politieke kaste is zo bang dat de openbaring van deze cijfers een gigantische boost aan het Vlaams Belang geven, dat ze ze liefst zo diep mogelijk zouden willen begraven als ware het nucleair afval. En kijk, deze uitgekiende strategie sinds de ‘zwarte zondag’ in 1991 blijkt echt wel zijn vruchten af te werpen (not)getuige weeral de jongste peiling waarin het Vlaams Belang al de rest de loef afsteekt. En nog steeds steekt onze onverkozen coalitie van losers zijn kop in het zand. Ach ja, het zal in 2024 wel weer de schuld zijn van de kiezer die verkeerd gekozen heeft…Mvg

    Like

Reacties zijn gesloten.