Geen categorie

Energie realisme nodig

OOK IN TURNHOUT…

Het is niet mijn gewoonte om te bloggen over de gemeenteraad, maar daar wil ik nu met deze blog toch wel van afwijken.

En wel omdat twee oppositiepartijen een energievraag hebben toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.

Niet uitzonderlijk in deze tijden, ware het niet dat de inzet, de insteek van deze vragen zowat lijnrecht tegenover mekaar staat.

Zo wil TIM dat de stad 1,4 miljoen -inkomsten van netbeheerder Fluvius- uitdeelt aan de Turnhoutse bevolking. Als je elk van de 20.500 huishoudens in onze stad gelijk wil laten delen, spreken we over minder dan 70 € per gezin…

Het Vlaams Belang anderzijds maakt zich dan weer zorgen over de betaalbaarheid van de energiefactuur waarmee ook de stedelijke overheid te kampen heeft.

T.I.M. wil een Decroo’tje doen

Wellicht geïnspireerd door De Croo die recent een overlegcomité heeft samengeroepen, roept ook TIM  het bestuur op om een energie-relanceplan uit te werken op lokaal niveau. Verwijzend naar het corona-relanceplan – hierin zaten maatregelen vervat naar ondernemingen, verenigingen en gezinnen-  pleiten ze voor een aanpak op maat van wie het meest nood heeft… https://www.hln.be/turnhout/tim-vraagt-stad-werk-te-maken-van-energieplan-geef-1-4-miljoen-euro-van-fluvius-terug-aan-de-inwoners~a5f34484a/

Een communicatieplan over vooral het sociaal tarief is ook absoluut noodzakelijk volgens hen. In dat verband wil ik toch even vermelden dat in onze stad 21% van de inwoners recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit. Is het dan niet aan hen om hun rechthebbenden te informeren ??!

Leeft TIM in een andere wereld

De realiteit dwingt me te stellen dat TIM ferm voorbij gaat aan een andere realiteit. Namelijk deze van de forse verhogingen van de lonen van het stads- en OCMW personeel -zowat 800 mensen- ingevolge de indexaanpassingen.

Begin mei berekende VVSG dat de lonen bij de lokale besturen in 2022 met 6% zouden stijgen. Daarbij nog geen rekening gehouden met een indexverhoging per 1 september. Ook in 2023 zouden de lonen met nog eens 5,22% stijgen. Wat de pensioen betreft : ook hiervoor moet je vanaf 2023 +12% rekenen. https://www.vvsg.be/nieuws/lonen-in-juni-weer-2-hoger

En dezelfde verhogingen zijn ook van toepassing op de dotatie aan politie- en brandweerzone.

Kortom, vanaf 2023 zal de stad al snel tussen de 8 en 10 miljoen per jaar meer moeten betalen aan lonen en tel daarbij nog enkele miljoenen wat de pensioenen betreft.

En ook de uitgaven van de stad zijn inflatiegevoelig, net zoals de energierekening.

Belastingverhogingen vermijden

Nu 1,4 miljoen uitdelen van wat TIM ten onrechte een energie-divident noemt -Fluvius produceert immers geen energie maar zorgt wel dat die energie via een door hen beheerd netwerk tot in uw huiskamer komt- om later de belastingen (onroerende voorheffing, personenbelasting…) te verhogen ?!

Nee, daarvoor wil ik TIM nu reeds feestelijk bedanken !

Standaard