Geen categorie

Een hart voor onderwijs

Het was een extreem warme en droge vakantieperiode voor de scholen.

Een periode ook met veel veel angstaanjagerij omdat er wel eens warmere dagen voorkwamen. Alsof het géén zomer meer mag of kan zijn.

Maar wat het onderwijs betreft vooral heel veel doemberichten. Over tekorten aan leerkrachten, over tekort aan plaatsen in het bijzonder onderwijs, over het opblazen van eindtermen…

Met deze blog wil ik in de eerste plaats het ongelofelijk belang van onderwijs in de verf zetten. Zelf heb ik géén enkel diploma en enkel een attest van lager onderwijs. Dat was geen beletsel om toch een goed gevulde loopbaan in de vakbond uit te bouwen. Met heel wat verantwoordelijkheden ook. Zo nam ik gedurende 25 jaar een mandaat op als rechter of raadsheer in sociale zaken. Maakte heel wat jaren deel uit van het regionaal overleg inzake arbeidsmarkt; heb ik ontelbaar veel mensen kunnen helpen met hun problemen inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid…enzovoort.

Maar ik realiseer me meer dan ooit, dat ik vandaag die kansen NIET meer zou krijgen zonder enig diploma in de hand !!

Alhoewel ik mijn job altijd met hart en ziel heb gedaan was ik echter ook gedoemd om te blijven doen wat ik deed en bij dezelfde werkgever.

Er waren, nu nog steeds, enorm veel uitdagende vacatures in de sociale sector die erg nauw aansloten bij mijn ervaring en verworven competenties. Maar dat was niet voldoende om er ook voor in aanmerking te komen, zonder het juiste papiertje !

Met mijn hele hart wens ik dan ook alle leerlingen, leerkrachten, schooldirecties… een goede start, morgen op 1 september. Met veel begrip voor iedereen en vooral enorm veel goeie moed in het volharden van onderwijzen en kennis verwerven.

Onderwijs is absoluut niet saai maar geeft je wel een waardevol ticket voor je toekomst. Veel geluk aan allen !

Standaard