Geen categorie

Moeilijke kwestie

Zwartste kruispunt Turnhout

Einde vorig jaar werd het kruispunt Graatakker-Ring-Steenweg op Zevendonk eindelijk uitgerust met een nieuwe en conflictvrije verkeerslichten-regeling.

Nu is een regeling maar conflictvrij als elke weggebruiker zich ook schikt naar het rode of groene licht in de richting waarin hij/zij zich voort wil bewegen.

In HLN lees ik dat er zich op 21/8 ll een ongeval heeft voorgedaan aan dit kruispunt; waarbij drie lichtgewonden vielen. In diezelfde krant lees ik dat er zich enkele dagen later, nu op 26/8 ll opnieuw een ongeval voordoet aan dit kruispunt, tussen een fietser en een auto, waarbij de fietser lichte verwondingen heeft opgelopen.

Los van de vraag wie op welke wijze verantwoordelijk is voor deze ongevallen is het zeer eigenaardig dat er met een verschil van slechts enkele dagen, twee ongevallen te betreuren zijn op dit conflictvrije kruispunt.

Of toch niet ècht conflictvrij ?

Hoe conflictvrij is heel deze regeling vroeg ik me al af, na enkele nare ervaringen, in een mail die ik al op 23/12/2021 stuurde aan AWV (Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen) Zij hebben namelijk dit kruispunt heringericht.

Welke bekommernissen stuurde ik dan aan AWV ?

Gisteren werd ik (met de auto) geconfronteerd met een vrachtwagen die komende van de ‘binnenring’ de Steenweg op Zevendonk nog opdraaide terwijl het verkeer op de buitenring (richting Nederland) al groen licht had gekregen.

Vandaag (met de fiets) maak ik de oversteek aan het kruispunt ter hoogte van het stadspark. Ook uiteraard bij groen licht en kwam er alweer een vrachtwagen (komende van de binnenring) de steenweg op Zevendonk opgedraaid waardoor ik zelfs moest remmen.

Ofwel negeert men het rode licht (en dan is niets nog conflictvrij) ofwel is de tijd die een vrachtwagen krijgt om het kruispunt te ontruimen -vooraleer groen voor fiets-oversteken, of rechtdoor te rijden met de auto- te kort.

Antwoord AWV

4 maanden heb ik moeten wachten op een antwoord, tot AWV me op 15 april 2022 het volgende antwoord liet kennen

Wij begrijpen uw bezorgdheden over de verkeerslichten op het kruispunt van de Parklaan met de Steenweg op Zevendonk. Hieronder leest u meer over:

Groentijd

We gaan ervan uit dat het niet om moedwillig roodlichtnegatie gaat, maar eerder traag door oranje. Wanneer bestuurders te traag door het oranje rijden, kan het zijn dat deze wagens niet op tijd ontruimd zijn.

We onderzoeken daarom verder of het mogelijk is om extra ontruimingstijd te voorzien, zonder dat dit ten koste zal gaan van de groentijd voor die rijrichting. 

Niet meer dan een beleefd antwoord, waarin je vooral de laatste zin –zonder dat dit ten koste zal gaan van de groentijd voor die rijrichting- moet lezen als : we gaan er Niets aan veranderen.

Niet het enige probleem

Wat ook niet accordeert met het conflictvrije principe is het volgende : auto’s, komende van de brug die aan het kruispunt ter hoogte van het stadspark linksomkeer maken om naar het ziekenhuis (campus Elisabeth) te rijden. Zij hebben groen maar terzelfdertijd hebben ook auto’s die van de Graatakker komen en rechts de ring willen oprijden…ook groen. Tot nog toe zonder gevolgen, bij mijn weten, maar ook dat is conflict veroorzakend !

Een moeilijke èn gevaarlijke kwestie mijn gedacht !

Standaard

2 gedachtes over “Moeilijke kwestie

  1. Rik zegt:

    Beste, de gevaarlijke situatie om linksomkeer te maken richting het ziekenhuis wordt mijns inziens voor een groot deel zelf veroorzaakt door bestuurders die bij dit manoeuvre onmiddellijk naar de rechts gelegen rijstrook rijden ipv eerst links een tiental meter hun weg (ad linkerzijde zoals het hoort) te vervolgen en dan geheel volgens de regels met hun richtingaanwijzer te kennen te geven om op de rechterstrook in te voegen teneinde bij de volgende lichten af te slagen naar het betreffende ziekenhuis. Dit zie ik bijna elke keer gebeuren terwijl ik met m’n fiets sta te wachten om over te steken (vanaf de Graatakker) richting Stadspark. (Stwg op Zevendonk) Vervolgens ben ik van mening dat de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers veel gevaarlijker geworden zijn doordat er nu expliciet pijlen in beide richtingen op het asfalt zijn geschilderd. Dit zorgt er mede voor dat veel fietsers (en bromfietsers) dit nu interpreteren als mogen zij ook langs beide kanten hun weg vervolgen, het zogenaamde tegen de richting in rijden zoals ik al eens te kennen heb gegeven in een vorige reactie. (Dwingelandij) Komt daarbij dat de wachttijden voor zwakke weggebruikers zo lang ‘lijken’ (zijn?) dat een schijnbaar veilige situatie erg onveilig wordt daar velen hun geduld zo op de proef wordt gesteld dat deze gewoon bij rood licht toch oversteken bij schijnbaar verkeersluwe momenten. Levensgevaarlijke handelingen waarvan ik meermaals getuige mocht zijn , gepleegd door zowel jongeren als volwassenen. Ook zijn er velen die blijkbaar niet begrijpen dat als je ‘groen’ hebt om de ene rijstrook over te steken, je nog steeds ‘rood’ hebt om de 2de rijstrook over te steken. Zelfs ‘groen’ voor voetgangers enerzijds en ‘groen’ voor fietsers anderzijds lichten op verschillende momenten al dan niet op. En alhoewel ik het volledig eens ben met uw betoog, durf ik toch te stellen dat een aanzienlijk deel van sommige problemen op dit kruispunt te maken hebben met enerzijds de lamentabele kennis van verkeersregels en tevens het onverantwoord gedrag van bepaalde personen. En als het voor de autochtoon al zo verwarrend is, vind ik het verontrustend hoe onduidelijk het moet zijn voor onze allochtone bewoners die nog maar pas hier zijn en de taal en zeden niet beheersen. Mvg

    Like

  2. Johan Boudry zegt:

    Je hebt volkomen gelijk, maar je hebt het ook enkel over vrachtwagens en auto’s, Als ik naar het ziekenhuis rij voor mijn taken kom ik aan het kruispunt steeds voorbij, meermaals per week, rood is voor sommige fietsers onbestaande, ook achterom kijken en de baan oversteken kennen ze niet, pas op merendeel houd zich aan de regels maar sommige…. mja ik heb goede remmen anders had ik er al enkele op de motorkap liggen

    Like

Reacties zijn gesloten.