Geen categorie

De broekriem aanhalen

De pensioenen van de statutairen van het vroegere OCMW ziekenhuis, hangen als een molensteen om de begroting van Turnhout

Omwille van de steeds stijgende energiekosten, moeten ook almaar meer gezinnen de broekriem aanhalen om de rekening nog te kunnen betalen. Ook boodschappen doen is ondertussen –met een hollende inflatie– een pak duurder geworden.

We staan er wellicht niet bij stil, maar ook voor het stadsbestuur lopen de rekeningen flink hoger op.

Eerder al kondigde schepen Stijnen aan dat de begroting met 4,16 miljoen werd aangepast omwille van de stijgende energie- en personeelskosten.

Er is veel meer nodig

Op de gemeenteraad van 30/6 ll, werd een zware aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd.

Er werd in 2021, ruim 65,3 miljoen uitgegeven aan sociale lasten en pensioenen. Bij de wijziging van het MJP, werd voor 2022 ruim 81,9 miljoen voorzien voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.

Dat is een verhoging van 16,4 miljoen ten overstaan van 2021.

Vandaag 1/8 is er een 5e indexaanpassing voor de pensioenen in de laatste 11 maanden en de vooruitzichten zijn dat dit jaar, de spilindex nogmaals zal worden overschreden in december.

Concreet wil dat zeggen dat vanaf 2023, voor elke 10 miljoen die nodig zijn voor die bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen…enkel al omwille van de cumulatieve kost v/d indexering, 13% of 1,3 miljoen extra moet worden voorzien…

Pensioenen ziekenhuis.

Bij de fusie van de ziekenhuizen werden de kosten van de pensioenen van het toenmalig statutair personeel van het ziekenhuis (OCMW) doorgeschoven naar de Turnhoutse belastingbetaler. Het gefusioneerde AZ ziekenhuis kon dan ook het eerste jaar van de fusie afsluiten met een mooie winst.

Regionaal

Het vroegere OCMW ziekenhuis was nochtans ook een regionaal ziekenhuis. Het is en blijft dan ook onaanvaardbaar, dat deze kosten allemaal en voor altijd alleen ten laste zijn van Turnhout en niet (deels) ook van de omliggende gemeenten.

Een molensteen

En het gaat ook niet over peanuts. Onze burgemeester Paul Van Miert, verklaarde in juni 2019 aan De Standaard, dat enkel al die factuur stijgt van 10,6 miljoen in 2019 tot 17,2 miljoen in 2024. Op de bedragen vanaf 2023 moet je ook hier minstens al 13% bijtellen maar dat zal wellicht ook nog onvoldoende zijn want ook voor 2023 worden nog indexaanpassingen verwacht… Een molensteen om de Turnhoutse begroting

En de inkomsten

In datzelfde meerjarenplan merk ik dat de inkomsten inzake personenbelasting de volgende jaren amper zullen stijgen. Nochtans kende onze stad de afgelopen 10 jaar (2011-2021) een ware bevolkingsexplosie van meer dan 11%. Voor Vlaanderen is dat maar 105%.
Maar diezelfde stijging vinden we helemaal niet terug bij de groep 18-64 jaar vermits de actieve bevolking maar met 5,6% toenam, terwijl de leeftijdsgroep van O tot 17 jaar groeide met meer dan 24%.

Hetzelfde wat de opbrengsten betreft uit het kadastraal inkomen (onroerende voorheffing) Tot 2015 is er maar een groei voorzien van amper 0,6 miljoen. De grote woonprojecten zoals op Turnova, de Heizijde en Niefhout zoals het Pioniersgebouw, brengen dus nog géén soelaas de volgende jaren. Tenzij deze oefening nog moet gebeuren…

Wat met investeringen

In november vorig jaar werden de plannen voor een nieuwe sporthal bekend gemaakt. Voorziene kostprijs toen = 14 miljoen. Om de verhuis van de SBT naar de kerk mogelijk te maken tellen we daar nog 1,5 miljoen bij. Wat de verhuis van de groendienst zal kosten weten we nu nog niet. De bouw van de nieuwe sporthal zou maar in 2024 starten.

Er zal daartegen géén aannemer kunnen worden gevonden die het aan die prijs zal realiseren. Bij aanvang zullen we dan ook eerder te maken krijgen met een kostenplaatje van 20 miljoen (of meer) in plaats van 15,5 miljoen…

En wat met meer blauw op straat ? Zal er nog geld zijn om meer agenten aan te werven, specifiek voor onze stad ? Trouwens zal de dotatie aan de politiezone sowieso ook al flink oplopen de volgende jaren omwille van de fel gestegen index en de loonsverhogingen voorzien in de CAO.

Rekenwerk

Er zal de komende weken heel wat fijnmazig rekenwerk nodig zijn om uit te maken waar onze stad de inkomsten zal halen om zowel de sterk gestegen energie- als loon- en pensioenkosten te betalen.

Na Turnhout-kermis resten er nog maar een goeie twee jaar om beleid te voeren en de kiezer(s) gunstig te stemmen tegen de verkiezingen van 13 oktober 2024. Of de bouw van een nieuwe sporthal die ergens in 2024 aanvangt, voldoende zal zijn ?!…

Het zou goed zijn dat in het najaar duidelijk kan worden gecommuniceerd aan de Turnhoutse bevolking waar en welke investeringen in het openbaar domein nog haalbaar zijn.

Standaard

2 gedachtes over “De broekriem aanhalen

  1. Rik Destenay zegt:

    Beste, als alleenwonende, kinderloze, werkende, blanke vijftiger val ik al jaren ten prooi aan een schandalig overheidsbeslag. Ik maak me geen illusies wat ze met al dat geld doen. (heel de wereld opvangen) Ik denk dat vele Turnhoutenaars het met me eens zouden zijn als het beetje geld dat ze nog niet over de balk gesmeten hebben, naar meer blauw op straat zou gaan. Of dat naar aanleiding van de bevolkingsexplosie in onze stad zou zijn, laat ik aan de verbeelding vd inwoners over.

    Like

    • Ik woon wel niet alleen maar betaal al sinds 2006 (te) veel belastingen als alleenstaande…dus ik weet wat je bedoeld. Ik reken ook op meer blauw in ’t straat !

      Like

Reacties zijn gesloten.