Geen categorie

Als je buurt jouw buurt niet meer is

Het is redelijk angstwekkend als je, zoals de handelaars in de Antwerpse Diepestraat, moet vaststellen, dat hun straat wordt gedomineerd door -illegale- drugsdealers. Afgelopen week stonden ze zelfs te zwaaien met vuurpijlen en zongen ze: ‘de straat is van ons.’ Help ons en maak onze straat weer leefbaar, of we nemen het heft in eigen handen”, richten ze zich tot burgemeester De Wever. Aldus GVA (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220703_95388585

Eerder deze maand verscheen, ook al GVA BUURTREPORTAGE. Vroeger “chill wonen” in “beste straat”, vandaag veel onvrede in De Merodelei: “Superdiverse, maar kwetsbare straat” (helaas achter betaalmuur) https://www.gva.be/cnt/dmf20220701_94119670

Sta me toe één en ander te duiden

In de eerste plaats getuigt het van weinig openheid van de Gazet om beide artikels, die handelen over samenlevingsproblemen in diversiteit achter een betaalmuur te stoppen.

Alsof men bang is om deze problemen open en bloot te rapporteren…

Geen struisvogelpolitiek

Nu is struisvolgelpolitiek aan mij absoluut niet besteed en geef ik bij deze open en bloot enkele bedenkingen, wat Turnhout betreft.

*Turnhout is de laatste jaren geconfronteerd met een snel groeiende superdiversiteit.

Zo verdubbelde het aantal inwoners van vreemde origine van 9.700 in 2012, naar zowat 18.000 nu. Die sterke stijging weerspiegelt zich ook in diverse armoede-indicatoren zoals leefloon, werkloosheid (55% van vreemde origine) en geboorten in kansarme gezinnen, waarbij slechts 15% een Belgische moeder heeft.

*Tegelijk verminderde het aantal Binken met bijna 3000 personen.

*De snelheid waarmee deze diversiteit in onze stad groeit èn de hoegrootheid ervan is van die aard, dat we als stad en inwoners, niet de mogelijkheid noch de tijd krijgen om dat allemaal -op een ordentelijke wijze- te absorberen.

Wijzigende voorwaarden

*Per 1/1/2018 werd de vestigingswet voor zelfstandigen zwaar versoepeld. De huidige vestigingswetgeving zegt dat bepaalde beroepen enkel uitgeoefend mogen worden wanneer bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Dat is in tegenstrijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

  • Als gevolg hiervan werd het attest van beroepsbekwaamheid voor heel wat beroepen afgeschaft. Zo voor ondermeer restaurateur/traiteur-banketaannemer
  • brood- en banketbakker
  • kapper
  • schoonheidsspecialist
  • masseur
  • voetverzorging
  • opticien
  • dentaaltechnicus

   Meest in het oog springend in onze stad, als gevolg van deze afschaffing,  was de daaropvolgende snelle groei van kap- en barbersalons.

Een jaar later werd op 1/1/2019 ook nog eens het attest bedrijfsbeheer afgeschaft

Vaak zouden veel van deze zaken snel van eigenaar of uitbater veranderen, meestal nog voor de eerste volledige belastingaanslag in de bus valt… maar dat is wellicht maar van horen zeggen…

Tja, als je niet langer je buurt als je buurt kan herkennen roept dat bij velen een erg begrijpelijk gevoel van onbehagen èn vooral vervreemding op.

En dat kan je niet oplossen, nog niet met 100 diversiteitswerkers !

Standaard