Geen categorie

Onder vier ogen

Als ik een gesprek zou hebben, onder vier ogen, met de Turnhoutse schepen van werk en economie, zou ik hem enkele vragen en cijfers willen voorleggen.

Beginnen zou ik met de tegenspraak van Luc Op De Beeck. Zo verklaarde hij enerzijds De vluchtelingencrisis die Turnhout in 2015 met veel asielzoekers opzadelde, zou nu wel eens onze troef kunnen zijn.

Geen passe partout

Anderzijds dan weer volgende verklaring -over het erg (te) hoge aantal jongeren die de middelbare school verlaten in Turnhout, zonder diploma- :  In 2015 zijn heel veel vluchtelingen naar Turnhout gekomen, omdat er veel asielcentra in onze buurt waren”, zegt Luc Op de Beeck (CD&V), schepen van Werk in Turnhout. “Die mensen zijn hier blijven wonen, hebben doorgaans een taalachterstand en stoppen vaak vroeger met school

Vluchtelingen niet gebruiken als passe partout zou ik dan aan Luc ODB zeggen…

Cijfers loochenen niet

Wat cijfers betreft zou ik aan Luc dan weer zeggen dat er een onderscheid is tussen werklozen naar nationaliteit, dan wel naar origine. Ik heb trouwens al ondervonden dat er nog andere gezagsdragers zijn die dat onderscheid niet kennen.

Maar goed, naar de cijfers dus : Vorig jaar in juni telde Turnhout 2185 werklozen waarvan -naar origine-1054 Belgen en 1131 van vreemde origine.

In juni 2022 zijn er in onze stad 2028 werklozen, waarvan 910 van Belgische origine, dat is dus -144, voor het geval Luc geen rekenmachientje zou hebben en 1118 van vreemde origine, wat dus maar -13 is

Nog een interessant cijfer is dat van het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar) Vorig jaar waren dat 877 personen, waarvan 508 van Belgische en 369 van vreemde origine.

Een jaar later tellen we nog 855 langdurig werklozen, waarvan 387 van vreemde origine en 468 Belgen.

In een stad als Turnhout, internationaal gerenommeerd omwille van de speelkaarten, zijn dat alles behalve troeven, zou ik zo zeggen aan Luc.

Standaard